Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 453
Exkl. moms

290 oktober 2010

En tidning om energi- och klimatrådgivning i Sveriges alla kommuner

290. Så många kommuner har vi i Sverige. På lika många finns en kommunal energi- och klimatrådgivare. Den här tidningen vill visa kunskapen och kraften hos dem. Möt handlaren i Solna som hittills minskat affärens energianvändning med 10 procent med hjälp av rådgivningen. Läs även om kommuner som med hjälp av miljötjänstemän planerar trafiken på ett klimatsmart sätt, helt i linje med den europeiska trenden. Lär dig att hitta rätt i belysningsdjungeln. Rådgivarna har redskapen. Som bilaga till tidningen 290 finns Kraftsamling, en dokumentation från 2010 års arbetsmöte med Sveriges energi- och klimatrådgivare.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:53
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 4233
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2266
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

4 big leaps and 20 small steps

Conceptual guidelines on sustainable spatial planning

The Sustainable Municipality programme is the Swedish Energy Agency’s programme for sustainable development at a local level. It offers various forms of expert support to develop and strengthen local efforts concerning energy issues. Within the framework of the Sustainable Municipality programme (the SM) the Urban Planning theme energy issues have been integrated into urban planning by developing target-group adapted tools and methods. This publication describes these methods. The work has been conducted as a development and research project in cooperation with the Institution for Urban Planning at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: -
Identifierare: ET 2012:14
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 655
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2423
Sidomfång: 52
Antal:
Ladda ner
Beställ

40 cyklar är inte lika stora som 40 bilar

"40 cyklar är inte lika stora som 40 bilar” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Bilder talar så bra. Bilar tar plats och för att visa exakt hur stor, radade Gävles trafikantvecka upp 40 resenärer på väg till jobbet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:62
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2599
Sidomfång: 76
Ladda ner

Accelerate energy transition for a sustainable society

A summary of the Swedish Energy Agency’s input for research and innovation in the energy area 2021-2024.

ISBN 978-91-89184-41-1
Format: -
Identifierare: ET 2020:5
Utgivningsår: 2020
Lagersaldo: 41
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2948
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ

Accelerera energiomställningen för ett hållbart samhälle

Underlag för forskning och innovation på energiområdet 2021-2024


Energimyndighetens underlag till kommande energiforskningsproposition.

Format: -
Identifierare: ET 2019:6
Utgivningsår: 2019
Lagersaldo: 239
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2933
Sidomfång: 74
Antal:
Ladda ner
Beställ

Affärsutvecklingsstöd som lyfter små och medelstora företag

Lyckad insats

El-Forest och Alent Drying är två mindre företag som har fått hjälp av Energimyndigheten att utveckla idéer som bedöms ha en stor potential att minska energianvändningen och att öka sysselsättningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:26
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 44
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2331
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Analys av delade incitament för energieffektivisering

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:31
Utgivningsår: 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2560
Sidomfång: 92
Ladda ner

Använd motorvärmare rätt

Information om hur motorvärmare ska användas vid olika utetemperaturer, nytta med motorvärmare samt olika tekniker som finns tillgängliga för att underlätta användningen av motorvärmare.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:49
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 666
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2242
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Användarhandledning för styrel

Användarhandledning för styrel utgör ett metodstöd vid användningen av planeringsdokumenten i styrel. Handledningen beskriver hur planeringsdokumenten är uppbyggda samt hur de ska användas för att fungera som avsett. Denna användarhandledning är bilaga i Handboken för styrel, planeringsomgång 2019 – 2021.

Format: -
Identifierare: ET 2018:11
Utgivningsår: 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2891
Sidomfång: 28
Ladda ner

Arbeta tillsammans vid omfattande elavbrott

Informationssamverkan: goda exempel från krisarbete. Information för ansvariga för kris- och beredskapssamordning Information är en nyckelfråga vid krishantering Det här informationsmaterialet riktar sig till personer som på lokal och regional nivå ansvarar för säkerhets-, kris- och beredskapssamordning samt informationsfrågor. Informationsmaterialet redovisar erfarenheter och slutsatser kring informationssamverkan från hanteringen av stormen Gudruns verkningar i Kronobergs län. Stormen, som inträffade i januari 2005, var en av de svåraste naturkatastrofer som drabbat Sverige i modern tid. Den raserade elnätet i stora områden och gjorde 730000 människor strömlösa. Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse. "Arbeta tillsammans vid omfattande elavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:46
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 2423
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1989
Sidomfång: 12
Antal:
Ladda ner
Beställ

Artificiell fotosyntes - Energi från sol och vatten

Varje år strålar enorma mängder solljusenergi in över jorden, och även hos oss i norr. Sammanlagt är energimängden i solinstrålning över Sverige ca 400 000 TWh per år. Som jämförelse ligger Sveriges årliga energianvändning på strax över 400 TWh. Frågan är hur solenergin på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan omvandlas till användbar energi i alla de former som vi använder: bränsle för industrier och som drivmedel, el och värme.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:04
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 161
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2503
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Att tilläggsisolera hus-fakta, fördelar och fallgropar

Ökade kostnader för uppvärmning ökar också intresset för att tilläggsisolera sitt hus. Isolering kan spara mycket pengar samtidigt som det är viktigt att göra rätt för att undvika fuktproblem. Därför har vi tagit fram den här skriften som vänder sig till ägare av småhus och fritidshus, energi- och klimatrådgivare och andra som vill veta mer om tilläggsisolering. 'Att tilläggsisolera hus” beskriver vanliga småhus (dvs. villor, radhus, kedjehus) och hur de kan tilläggsisoleras. Som stöd för dig som läser finns rikligt med illustrationer. Du får även information om de vanligaste materialen och hur de kan användas. Vi beskriver också vilka ekonomiska fördelar det finns med tilläggsisolering.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:19
Utgivningsår: 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2127
Sidomfång: 32
Ladda ner

Barns kreativa tankar om nya tiders transporter

Barns kreativa tankar om nya tiders transporter” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Gatkritor och teater lockade barn till Linköpings Storgata. Och när bilarna var avstängda, då fanns plats för nytt kreativt tänk och skapande.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:60
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2383
Sidomfång: 1
Ladda ner

Belysning i offentliga miljöer

För att kunna skapa en god belysning krävs såväl kunskap som planering. Den här guiden riktar sig främst till dig som är beslutsfattare, upphandlare, beställare samt intern eller extern projektledare inom den offentliga sektorn. Syftet är att inspirera till att skapa god och energieffektiv belysning i det offentliga rummet, såväl inomhus som utomhus.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:33
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 89
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2447
Sidomfång: 20
Antal:
Ladda ner
Beställ

Belysningsutmaningen (engelsk text på andra sidan): The Swedish Lighting challenge

– Från global till lokal satsning: – From global to local venture

Några resultat från Belysningsutmaningen, en nationell kraftsamling 2016-2018. Syftet var att öka dialog, kunskapsnivå och övergång till energieffektiv belysning för att halvera elanvändningen för belysning i Sverige. På svenska och engelska.

Format: .
Identifierare: ET 2018:5
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 348
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2872
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Beredskapslagring av olja

Kan ökade beredskapslager dämpa oron på oljemarknaden?

Små lager ökar känsligheten på en marknad som redan är utsatt för ett hårt efterfrågetryck, spekulationer och farhågor om framtiden. Snabbväxande länder som Kina och Indien har blivit storförbrukare av olja. Deras importberoende ökar och uppbyggnaden av beredskapslager har börjat. Samtidigt planerar;bland annat USA och EU att utöka sina lager för att stärka beredskapen inför;eventuella framtida energikriser. Ett effektivt utnyttjande av beredskapslager för att mildra en kris förutsätter samordnade aktiviteter mellan länder och regioner. När dragkampen om världens viktigaste energiråvara intensifieras, ökar också behovet av information och samverkan inom lagringspolitiken.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2005:14
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 634
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-1726
Sidomfång: 28
Antal:
Ladda ner
Beställ

Beredskapslagring av olja och kol

Sverige är till 100% beroende av råoljeimporten, som i allt större utsträckning kommer från störningskänsliga områden. Sverige har avtal om beredskapslagring av oljeprodukter med IEA och EU. EU:s importberoende är 30% och ökar stadigt. Därför måste Sverige fortsätta att beredskapslagra oljeprodukter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2003:6
Utgivningsår: 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1542
Sidomfång: 4
Ladda ner

Besöksrapport företag

Besöksrapport för energi- och klimatrådgivare är ett dokument som sammanfattar ett genomfört rådgivningsbesök. Rapporten skickas tillbaka till företaget som fått rådgivning och ger en översikt över vad man talat om och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Finns som ifyllningsbar PDF. Se även Processbeskrivning i vilken besöksrapporten är en del.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:54
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 1444
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2473
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Biogas in Sweden

Energy source from sustainable waste management

This fact sheet describes the production and use of biogas in Sweden. There are 229 plants that produce biogas and 36 % of the biogas is upgraded to vehicle fuel. Biogas production and utilization, e.g. production of heat, electrical power and vehicle fuel, can function as island solution for waste to energy concepts in cities without gas infrastructure.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:41
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2340
Sidomfång: 4
Ladda ner

Blackout

En beskrivning av orsakerna till och konsekvenserna av el-avbrotten i USA, Italien och Sydsverige 2003.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:32
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 593
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-1633
Sidomfång: 27
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bra belysning för hotell och restaurang

När man planerar belysning till hotell- och restaurangverksamhet bör man tänka på att belysningen är flexibel. Belysningen ska helst passa varumärket som verksamheten står för. Det kan vara stora skillnader i ljusbehovet i olika delar av samma lokal. Hotell och restauranger kan spara energi med en genomtänkt styrning av belysningen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:23
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 401
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2646
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bra belysning för äldre och synskadade

Äldre behöver upp till sju gånger mer ljus än barn. Ju sämre synförmågan är desto viktigare är det med bra belysning. Samtidigt som behovet av ljus ökar med stigande ålder blir också ögat mer känsligt för bländning. Med enkla medel som bättre ljussättning och modern teknik kan du både få bättre ljus och lägre energianvändning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:19
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 752
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2648
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bra belysning i köpcentrum

Ljussättningen spelar en viktig roll för att skapa en välkomnande atmosfär i köpcentrum och gallerior och gör att besökarna vill stanna. Belysningen ska också leda besökare till gallerians butiker samt guida till entréer, toaletter och garage. Lokalerna i ett köpcentrum är tydligt uppdelade i allmänna utrymmen och i butiker som sinsemellan kan ha väldigt olika karaktär och ljusbehov.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:21
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 574
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2647
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bra belysning i livsmedelsbutik

Att belysa livsmedel på rätt sätt är viktigt och frågorna kan vara många. Hur placerar man belysningen för att få maten att synas? Hur belyser man de värmekänsliga varorna? Hur belyser man för att inte ytterligare öka kylbehovet? Hur säkerställer man att personalen har bra belysning där synkrävande arbetsuppgifter genomförs? Vilken ljuskälla framhäver och bevarar livsmedlen bäst?

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:22
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 344
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2645
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bränsleförsörjning av många utspridda reservkraftverk

Information om logistikplanering för beredskapssamordnare, kommuner, landsting och företag Hur försörjer man många reservkraftverk med bränsle? Syftet med det här informationsmaterialet är att sprida erfarenheter kring bränsleförsörjning av reservkraftverk för att säkerställa uthållig drift under ett långvarigt elavbrott. Reservkraftverk är en förutsättning för att klara nödvändiga verksamheter. Erfarenheterna har främst gjorts i avhjälpningsarbetet efter stormarna Gudrun (2005) och Per (2007). Informationen riktar sig i första hand till beredskapssamordnare, kommuner, landsting och företag som kan ha behov av reservkraftverk för att klara sin verksamhet och sina åtaganden under ett längre elavbrott. Bränsleförsörjning av många utspridda reservkraftverk” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET2007:47
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 2814
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1981
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 453