Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 126 - 150 av 429
Exkl. moms

Energiläget i siffror 2001 / Energy in Sweden Facts and figures 2001

Bilagan "Energiläget i siffror 2001" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget 2001". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. I årets utgåva av "Energiläget" har statistiken till figurerna reviderats jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar 1983-2000 där de två sista åren baseras på preliminär statistik.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2001:36
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 103
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1434
Sidomfång: 35
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2002

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget består i huvudsak av berabetningar av statistik framtagen av SCB. I 2001 års utgåva reviderades statistiken jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar åren 1983-1999. De två senaster åren baseras på preliminär statistik medan tidigare års statistik är definitiv.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2002:19
Utgivningsår: 2002
Lagersaldo: 90
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1489
Sidomfång: 35
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2003

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget består i huvudsak av berabetningar av statistik framtagen av SCB.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2003:21
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 89
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1571
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2004 / Energy in Sweden Facts and figures 2004

Energiläget i siffror 2004

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgör i huvudsak Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns som pdf-fil och kommer även som exel-fil.

Energy in Sweden 2004 Facts and Figures Facts and Figures contains the tabular data in most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results of our own processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available at www.energimyndigheten.se in pdf format and also as an excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:18
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 85
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1663
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2005 / Energy in Sweden Facts and figures 2005

Energiläget i siffror 2005Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgör i huvudsak Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns som pdf-fil och även som excel-fil.;

Energy in Sweden 2005

Facts and FiguresFacts and Figures contains the tabular data in most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results of our own processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available at www.energimyndigheten.se in pdf format and also as an excel file.

Format: A4
Identifierare: ET 2005:24
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 134
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1766
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2006 / Energy in Sweden Facts and figures 2006

Energiläget i siffror 2006

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan, och har både svensk och engelsk text. Vi har även samlat underlaget i en excelfil. ;

Energy in Sweden 2006 Facts and figuresFacts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in pdf format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:44
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 744
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1859
Sidomfång: 42
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2007 / Energy in Sweden Facts and figures 2007

Energiläget i siffror 2007 Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excelfil.

Energy in Sweden 2007 Facts and figures Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in PDF format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:50
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 566
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1966
Sidomfång: 48
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2008 / Energy in Sweden Facts and figures 2008

Energiläget i siffror 2008 Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excelfil.

Energy in Sweden 2008

Facts and figures Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in PDF format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2008:20
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 276
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2054
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2009 / Energy in Sweden Facts and figures 2009

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excel-fil.

Facts and figures– Energy in Sweden 2009 Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures are available to order and in pdf format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:29
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 75
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2149
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2010 / Energy in Sweden facts and figures 2010

Energiläget i siffror 2010 innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text.

Energy in Sweden 2010 Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures are available to order and in pdf format below.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:46
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 253
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2248
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimarknad 2004

Energimarknad 2004 är en årlig publikation som ersätter Elmarknaden, Den beskriver de förändringar som skett under 2003 och våren 2004. Den ger en också en övergripande bild av de ledningsburna energifrågor som har behandlats under året. Energimarknaderna har stor betydelse för samhällets tillväxt och välfärd. Energimarknad 2004 redovisar fakta och statistik om el-, gas-, och fjärrvärmemarknaderna. Publikationen är uppdelad i fristående kapitel som tillsammmans ger en överblick över de ledningsburna energimarknaderna. Inom EU pågår ett omfattande arbete med att skapa en inre marknad för el och naturgas. Publikationen beskriver därför den svenska marknaden med en utvidgning mot en nordisk och en europisk marknad.;I Energimyndighetens publikation Energiläget redovisas fakta och statistik avseende utvecklingen av hela det svenska energisystemet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:27
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 88
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1648
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimarknad 2005

Energimarknad är en årlig publikation som redovisar fakta och statistik om de ledningsburna energimarknaderna i Sverige – el, naturgas och fjärrvärme. Energimarknad 2005 ger även en övergripande bild av de energimarknadsfrågor som behandlats under andra halvan av 2004 och första halvan av 2005. I ett temakapitel behandlas stormen Gudrun och de konsekvenser dess härjningar fick för elförsörjningen i Sverige. Här görs också en sammanfattning av Energimarknadsinspektionens förslag till regeringen på åtgärder för att åstadkomma en mer leveranssäker elöverföring. Också ett internationellt perspektiv finns med i Energimarknad 2005. Mot bakgrund av arbetet inom EU för att skapa en inre marknad för el och naturgas beskrivs den svenska marknadens närmande mot en nordisk och en europeisk marknad.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2005:21
Utgivningsår: 2005
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1732
Sidomfång: 52
Ladda ner

Energimyndigheten

En kort översikt över de områden Energimyndigheten arbetar med, och några exempel från vår verksamhet. Andra omarbetade upplagan.

Format: -
Identifierare: ET 2017:28
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 136
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2811
Sidomfång: 3
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten främjar framtidens energi

Folder om vad Energimyndigheten gör för att främja vindkraftutbyggnaden i Sverige.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:31
Utgivningsår: 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1956
Sidomfång: 4
Ladda ner

Energimyndigheten testar: Digitalboxar

Foldern presenterar Energimyndighetens test av tio nya digital-TV-boxar i budgetklassen. Det visar att energiförbrukningen skiljer väldigt mycket mellan olika fabrikat. I några fall använder boxarna nästan lika mycket energi oavsett om de är på eller avstängda.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:03
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 3875
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1905
Sidomfång: 6
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Dryckeskylar

Energimyndigheten har testat fem dryckeskylar som används i butiker och kiosker och på många andra ställen. Energianvändningen varierar från som mest 7 975 kilowattimmar till 1 646 kilowattimmar per år för de testade modellerna. Minst energi drar dryckeskylar med dörr och effektiv belysning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:40
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 440
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2337
Sidomfång: 6
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Kaffeautomater

Energimyndighetens testlab har för första gången testat kaffeautomater för arbetsplatser, skolor och hotell. I testet har ingått att mäta energianvändningen vid uppvärmning, i standby och med energisparläget inkopplat. Temperaturen på det färdiga kaffet har mätts upp men smakupplevelsen har inte bedömts. Resultaten visar att det går att halvera energianvändningen. I testet ingår sex kaffeautomater av bänkmodell som brygger färdigmalet kaffe. Syftet med testet är att öka kunskapen om kaffeautomaters energianvändning bland tillverkare, generalagenter och företag som hyr och servar dessa automater, liksom bland företag och offentliga organisationer som köper tjänsten ”gott kaffe”. Detta är ett särtryck, testet finns bland andra testade produkter på energimyndighetens webbplats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:56
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 946
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2260
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Luft-luftvärmepumpar

Luft-luftvärmepumpar är ett bra komplement till annan uppvärmning i huset. Den hämtar värmen ur utomhusluften så verkningsgraden varierar med utomhustemperaturen. Här finns resultatet för 13 modeller som testats av Energimyndighetens Testlab.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:56
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 9612
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1844
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Luftvattenvärmepumpar

Här finns testresultat för 12 luftvattenvärmepumpar. Testet visar att de har blivit effektivare. Det är dock stora skillnader i förluster vid produktion av varmvatten till kranar och duschar, några har tre till fyra gånger högre förluster än andra. Resultaten visar också att det går att minska bullret utomhus. De flesta luftvattenvärmepumparna är testade år 2011, men tre modeller är testade under åren 2006–2009. Ytterligare tekniska data och information om testet finner du på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se/tester

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:47
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2362
Sidomfång: 8
Ladda ner

Energimyndigheten testar: Spisar

Här presenteras resultaten från ett test av sex spisar, som genomförts av Energimyndighetens Testlab. I hemmet används spisen varje dag i princip. Det är därför viktigt att den är energisnål, funktionell och enkel att använda.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:50
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 3456
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1869
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens profil

Energimyndighetens profilprogram, inklusive tonalitet och grafiska anvisningar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:10
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 152
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2434
Sidomfång: 67
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens roll i miljömålssystemet

Inför Fördjupad Utvärdering 2012 publicerar Energimyndigheten här en rapport för att beskriva myndighetens roll inom miljömålssystemet. Energimyndighetens verksamhet är förknippad med flertalet politikområden utöver energiområdet, såsom miljö-, närings- och jordbrukspolitik. Detta gör att samarbete mellan myndigheter och övriga aktörer i samhället är väsentligt för att nå framåt i det svenska miljöarbetet. Varje kapitel inleds med myndighetens ståndpunkter och vilka miljömål som främst berörs. Rapporten syftar inte till att komma med ny kunskap och nya analyser utan snarare till att förklara Energimyndighetens arbete och ansvar för miljön samt tydliggöra myndighetens ståndpunkter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:35
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 205
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2360
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens satsningar på grön IT

Energimyndigheten har sedan början av 2000-talet arbetat målinriktat med energieffektivisering. Särskilt fokus har lagts på serverhallen, där det ofta finns stor potential att minska energianvändningen. Trots att myndigheten har ökat i antal anställda, datamängd och antal system har serverhallens energianvändning minskat sedan 2007. Den här broschyren beskriver de satsningar myndigheten har gjort för att nå dit.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:51
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 1932
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2361
Sidomfång: 6
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkning

Den europeiska energimärkningen som finns på allt från vitvaror, belysning, tv och uppvärmning har nu funnits i mer än 20 år. Energimärkningen har drivit på tillverkarnas produktutveckling och underlättar för konsumenter att göra energismarta val.

Format: -
Identifierare: ET 2016:19
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 70
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2778
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkning av däck - minikort

Välj gröna däck och spara upp till 10 procent av bränslet.

På energimärkningen av däck visar däckets energieffektivitet, våtgrepp och bullernivå.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2015:02
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2653
Sidomfång: 2
Ladda ner
Visar 126 - 150 av 429