Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 126 - 150 av 457
Exkl. moms

Energiläget 2006 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.;OH-serien innehåller samtliga 60 figurer som finns i Energiläget 2006.

Identifierare:
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2007

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken. Statistik presenteras t.o.m. år 2006 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2007 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:49
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 737
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2007 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.;OH-serien innehåller samtliga 65 figurer som finns i Energiläget 2007.

Identifierare:
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2008

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Statistik presenteras t.o.m. år 2007 där så har varit möjligt. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Nytt för i år är ett kapitel om trygg energiförsörjning och ett delkapitel om Sveriges andel förnybar energi som det är definierat av Europeiska kommissionen. Till Energiläget 2008 hör även publikationen Energiläget i siffror 2008. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2008.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2008:15
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 3001
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2008 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil. OH-serien innehåller samtliga 64 figurer som finns i Energiläget 2008.

Identifierare:
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2009

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2009 hör även publikationen Energiläget i siffror 2009. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2009. Officiell statistik till och med år 2008 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2009.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:28
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 27
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2010

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2010 hör även publikationen Energiläget i siffror 2010. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2010. Officiell statistik till och med år 2009 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2010.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:45
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 452
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2011

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2011 hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror 2011. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2011. Officiell statistik till och med år 2010 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2011.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:42
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 155
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2012

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:34
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 1041
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2013

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2013:22
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2017

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Identifierare: ET 2017:12
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 13
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2018- en översikt

Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Trycksaken utgår från Energiläget, som är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Energiläget ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Identifierare: ET 2018:8
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 352
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2019

En översikt
Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Översikten ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Identifierare: ET 2019:2
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 88
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2020

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Identifierare: ET 2020:1
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 95
ISBN 978-91-89184--53-4
Format: -
Lagersaldo: 743
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2020 - en översikt

Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Översikten ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Trycksaken har i denna version kompletterats med ett urval av de indikatorer som Energimyndigheten årligen redovisar för uppföljning av de energipolitiska målen.

Identifierare: ET 2020:8
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 18
ISBN 978-91-89184-57-2
Format: -
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget i siffror 1999

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 1999:83
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Lagersaldo: 93
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2000

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget 2000". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget 2000", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2000:37
Utgivningsår: 2000
Format: A4
Lagersaldo: 1
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2001 / Energy in Sweden Facts and figures 2001

Bilagan "Energiläget i siffror 2001" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget 2001". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. I årets utgåva av "Energiläget" har statistiken till figurerna reviderats jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar 1983-2000 där de två sista åren baseras på preliminär statistik.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2001:36
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 103
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2002

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget består i huvudsak av berabetningar av statistik framtagen av SCB. I 2001 års utgåva reviderades statistiken jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar åren 1983-1999. De två senaster åren baseras på preliminär statistik medan tidigare års statistik är definitiv.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2002:19
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 90
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2003

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget består i huvudsak av berabetningar av statistik framtagen av SCB.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2003:21
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 89
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2004 / Energy in Sweden Facts and figures 2004

Energiläget i siffror 2004

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgör i huvudsak Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns som pdf-fil och kommer även som exel-fil.

Energy in Sweden 2004 Facts and Figures Facts and Figures contains the tabular data in most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results of our own processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available at www.energimyndigheten.se in pdf format and also as an excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2004:18
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 85
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2005 / Energy in Sweden Facts and figures 2005

Energiläget i siffror 2005Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgör i huvudsak Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns som pdf-fil och även som excel-fil.;

Energy in Sweden 2005

Facts and FiguresFacts and Figures contains the tabular data in most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results of our own processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available at www.energimyndigheten.se in pdf format and also as an excel file.

Identifierare: ET 2005:24
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 134
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2006 / Energy in Sweden Facts and figures 2006

Energiläget i siffror 2006

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan, och har både svensk och engelsk text. Vi har även samlat underlaget i en excelfil. ;

Energy in Sweden 2006 Facts and figuresFacts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in pdf format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2006:44
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 744
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2007 / Energy in Sweden Facts and figures 2007

Energiläget i siffror 2007 Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excelfil.

Energy in Sweden 2007 Facts and figures Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in PDF format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2007:50
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 566
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2008 / Energy in Sweden Facts and figures 2008

Energiläget i siffror 2008 Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excelfil.

Energy in Sweden 2008

Facts and figures Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in PDF format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2008:20
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 276
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 126 - 150 av 457