Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 126 - 150 av 453
Exkl. moms

Energiläget 2007

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken. Statistik presenteras t.o.m. år 2006 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2007 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:49
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 737
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1965
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2007 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.;OH-serien innehåller samtliga 65 figurer som finns i Energiläget 2007.

Format: A4
Identifierare:
Utgivningsår: 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2003
Sidomfång: 65
Ladda ner

Energiläget 2008

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Statistik presenteras t.o.m. år 2007 där så har varit möjligt. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Nytt för i år är ett kapitel om trygg energiförsörjning och ett delkapitel om Sveriges andel förnybar energi som det är definierat av Europeiska kommissionen. Till Energiläget 2008 hör även publikationen Energiläget i siffror 2008. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2008.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2008:15
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 3001
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2053
Sidomfång: 156
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2008 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil. OH-serien innehåller samtliga 64 figurer som finns i Energiläget 2008.

Format: A4
Identifierare:
Utgivningsår: 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2068
Sidomfång: 64
Ladda ner

Energiläget 2009

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2009 hör även publikationen Energiläget i siffror 2009. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2009. Officiell statistik till och med år 2008 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2009.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:28
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 27
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2148
Sidomfång: 160
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2010

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2010 hör även publikationen Energiläget i siffror 2010. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2010. Officiell statistik till och med år 2009 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2010.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:45
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 452
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2247
Sidomfång: 144
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2011

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2011 hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror 2011. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2011. Officiell statistik till och med år 2010 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2011.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:42
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 155
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2365
Sidomfång: 152
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2012

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:34
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 1041
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2466
Sidomfång: 68
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2013

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:22
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2555
Sidomfång: 115
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2017

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:12
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 13
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2831
Sidomfång: 86
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2018- en översikt

Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Trycksaken utgår från Energiläget, som är en publikation och statistiksamling som ges ut av Energimyndigheten. Energiläget ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Format: -
Identifierare: ET 2018:8
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 352
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2883
Sidomfång: 14
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2019

En översikt
Denna trycksak ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige. Översikten ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges officiella statistik.

Format: .
Identifierare: ET 2019:2
Utgivningsår: 2019
Lagersaldo: 89
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2916
Sidomfång: 14
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 1999

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 1999:83
Utgivningsår: 1999
Lagersaldo: 93
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1031
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2000

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget 2000". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget 2000", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2000:37
Utgivningsår: 2000
Lagersaldo: 1
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1354
Sidomfång: 33
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2001 / Energy in Sweden Facts and figures 2001

Bilagan "Energiläget i siffror 2001" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget 2001". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. I årets utgåva av "Energiläget" har statistiken till figurerna reviderats jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar 1983-2000 där de två sista åren baseras på preliminär statistik.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2001:36
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 103
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1434
Sidomfång: 35
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2002

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget består i huvudsak av berabetningar av statistik framtagen av SCB. I 2001 års utgåva reviderades statistiken jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar åren 1983-1999. De två senaster åren baseras på preliminär statistik medan tidigare års statistik är definitiv.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2002:19
Utgivningsår: 2002
Lagersaldo: 90
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1489
Sidomfång: 35
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2003

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget består i huvudsak av berabetningar av statistik framtagen av SCB.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2003:21
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 89
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1571
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2004 / Energy in Sweden Facts and figures 2004

Energiläget i siffror 2004

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgör i huvudsak Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns som pdf-fil och kommer även som exel-fil.

Energy in Sweden 2004 Facts and Figures Facts and Figures contains the tabular data in most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results of our own processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available at www.energimyndigheten.se in pdf format and also as an excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:18
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 85
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1663
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2005 / Energy in Sweden Facts and figures 2005

Energiläget i siffror 2005Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgör i huvudsak Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns som pdf-fil och även som excel-fil.;

Energy in Sweden 2005

Facts and FiguresFacts and Figures contains the tabular data in most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results of our own processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available at www.energimyndigheten.se in pdf format and also as an excel file.

Format: A4
Identifierare: ET 2005:24
Utgivningsår: 2005
Lagersaldo: 134
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1766
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2006 / Energy in Sweden Facts and figures 2006

Energiläget i siffror 2006

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan, och har både svensk och engelsk text. Vi har även samlat underlaget i en excelfil. ;

Energy in Sweden 2006 Facts and figuresFacts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in pdf format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:44
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 744
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1859
Sidomfång: 42
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2007 / Energy in Sweden Facts and figures 2007

Energiläget i siffror 2007 Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excelfil.

Energy in Sweden 2007 Facts and figures Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in PDF format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:50
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 566
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1966
Sidomfång: 48
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2008 / Energy in Sweden Facts and figures 2008

Energiläget i siffror 2008 Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excelfil.

Energy in Sweden 2008

Facts and figures Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures is available to order and in PDF format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2008:20
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 276
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2054
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2009 / Energy in Sweden Facts and figures 2009

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text. Underlaget finns även samlat i en excel-fil.

Facts and figures– Energy in Sweden 2009 Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures are available to order and in pdf format below, with text in both Swedish and English. The data is also available in an Excel file.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:29
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 75
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2149
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2010 / Energy in Sweden facts and figures 2010

Energiläget i siffror 2010 innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget utgörs i huvudsak av Energimyndighetens bearbetning av SCB:s statistik. Energiläget i siffror finns att beställa samt att ladda ner i pdf-format nedan och har både svensk och engelsk text.

Energy in Sweden 2010 Facts and Figures contains the tabular data of most of the diagrams in the main publication. These data consist primarily of results from the Agency’s processing of basic data from Statistics Sweden. Facts and figures are available to order and in pdf format below.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:46
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 253
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2248
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimarknad 2004

Energimarknad 2004 är en årlig publikation som ersätter Elmarknaden, Den beskriver de förändringar som skett under 2003 och våren 2004. Den ger en också en övergripande bild av de ledningsburna energifrågor som har behandlats under året. Energimarknaderna har stor betydelse för samhällets tillväxt och välfärd. Energimarknad 2004 redovisar fakta och statistik om el-, gas-, och fjärrvärmemarknaderna. Publikationen är uppdelad i fristående kapitel som tillsammmans ger en överblick över de ledningsburna energimarknaderna. Inom EU pågår ett omfattande arbete med att skapa en inre marknad för el och naturgas. Publikationen beskriver därför den svenska marknaden med en utvidgning mot en nordisk och en europisk marknad.;I Energimyndighetens publikation Energiläget redovisas fakta och statistik avseende utvecklingen av hela det svenska energisystemet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:27
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 88
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1648
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 126 - 150 av 453