Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 126 - 150 av 334
Exkl. moms

Energiutblick Tema: bioenergi

Energiutblick är det första numret i en planerad skriftserie från Energimyndigheten, där vi genomlyser ett aktuellt tema. Med denna skrift vill Energimyndigheten visa sin syn på dagens och framtidens viktigaste energirelaterade utmaningar. Det första numret tar upp ett högaktuellt ämne, bioenergi, som rätt använd kommer att få en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna. I omställningen till framtidens koldioxidneutrala energisystem kommer bioenergi att spela en allt viktigare roll, både nationellt och globalt. Det går att öka bioenergiproduktionen väsentligt, men det gäller att använda resurserna på ett effektivt sätt och se till att utvecklingen inte krockar med andra miljömässiga och sociala faktorer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:60
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 3
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiutblick Tema: Transport

Energiutblick är en skriftserie från Energimyndigheten där ett aktuellt tema genomlyses. Det tredje numret av Energiutblick handlar om transporter. Här har myndigheten sammanställt sådant som görs och kan göras för att möta utmaningarna som finns inom området, bland annat att göra transportsektorn oberoende av olja och fossila bränslen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:07
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 898
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 1999

The 1999 issue of Energy in Sweden 1999, which has been published every year since the 1980´s, provides an extensive review of enegy sypply and use, and of their effects on the environment. Developments in the energy sector are covered from 1970 to date, with consideration of categories such as types of energy sources, types of energy carriers, energy use and the environmental impact of both energy supply and energy use. Although much of the detailed statistical data is conventrated on Sweden, the publication also continues its coverage of world-wide statistics and trends.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 1999:82
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Lagersaldo: 103
Pris: 40,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2004

Conditions in the energy markets change rapidly, reflecting not only energy and environmental policy in Sweden, but also the effects of changes in the rest of the world. Energy in Sweden 2004 is intended to provide decision-makers, journalists and the public with a single source of easily available information on conditions and developments in the energy sector. Energy in Sweden contains information on the development of the energy sector from 1970 and up to date. Energy in Sweden presents an overview of Swedish energy policies and guide measures. The publication describes energy use and production in Sweden and covers even worldwide statistics and trends.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2004:19
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 63
Pris: 40,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2006

Energy in Sweden is published annually, and is intended to provide decision-makers, journalists, companies, teachers and the general public with a coherent and easily available source of information on developments in the energy sector. Energy in Sweden presents facts about the use and supply of energy, present energy policy and policy measures, energy prices and energy markets, the impact of energy systems on the environment, and an international outlook. A separate segment of the publication describes the climate policy. Statistics are presented up to and including year 2005, when possible. See also the publication Energy in Sweden - Facts and Figures 2006 where the tabular data behind most of the diagrams in Energy in Sweden are presented. All figures in Energy in Sweden can be found in Energy in Sweden 2006 - OH pictures.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2006:45
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 259
Pris: 40,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2006 - OH-pictures

The set of OH-pictures contains all 60 diagrams in Energy in Sweden 2006. The OH-series is available in PDF format only.

Identifierare:
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energy in Sweden 2007 - OH-pictures

The set of OH-pictures contains all 65 diagrams in Energy in Sweden 2007. The OH-series is available in PDF format only.

Identifierare:
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energy in Sweden 2008

Energy in Sweden is published annually and is intended to provide decision-makers, journalists, companies, teachers and the general public with a coherent and easily available source of information on developments in the energy sector. Statistics are presented up to and including year 2007, when possible. Energy in Sweden presents facts about the use and supply of energy, present energy- and climate policy and policy measures, energy prices and energy markets, the impact of energy systems on the environment, and an international outlook. A new chapter for this year is Secure energy supply. There is also a chapter on Sweden’s share of renewable energy calculated with the definition by the European commission. See also the publication Energy in Sweden - Facts and Figures 2008 where the tabular data behind most of the diagrams in Energy in Sweden are presented.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2008:16
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 182
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2011

The annual report, Energy in Sweden, aims to provide decision makers, journalists, the business sector, educators and the public with accessible, one-stop shop information on developments in the energy sector. Energy in Sweden provides an overview of the current energy and climate policy, policy instruments, the supply and use of energy, energy prices and energy markets, a secure energy supply, an international survey and the energy system's impact on the environment. The tabular data behind most of the figures in Energy in Sweden are presented in the publication on the Energy Agency website, Energy in Sweden - Facts and Figures 2011. This year's publication has been expanded to include two new sections. Markets for biobased motor fuels are described in Chapter 5 and the statistics used in the publication are described and explained in Chapter 9. Current events and decisions reported in this publication relate primarily to the period from June 2010 to June 2011. In terms of the statistics on which this publication is based, the bulk of the data is based on official statistics up to and including 2010.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2011:43
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 307
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2013

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide an overall picture of the final use and total supply of energy, energy prices, energy markets and fuel markets

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2013:29
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 173
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy Indicators 2008

Energy Indicators 2008 Sweden has the highest proportion of renewable energy in the EU, 43.3 %. Electricity generation contributes most to the proportion of renewable energy in Sweden. The next largest contributor is the industrial sector. This is followed by district heating generation and the residential sector. The use of renewable energy in the transport sector accounts for only one percentage point of the proportion of the total use of renewable energy, according to the Swedish Energy Agency’s yearly follow up of the Swedish energy policy objectives. The publication Energy Indicators does a systematic follow-up of the Swedish energy policy objectives by means of indicators. The energy indicators in this report are divided into three groups: theme indicators, background indicators and base indicators. The theme indicators follow up the energy policy objectives within a special area selected every year. The background indicators do not follow up any energy policy objectives, but their purpose is to provide increased understanding of causality and what it is that drives development in the Swedish energy system. Base indicators follow up energy policy objectives in various policy areas, and are updated every year. This year’s theme is renewable energy.

Identifierare: ET 2008:21
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 359
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy Indicators 2009

Follow-up of Sweden´s energy-policy objectives Theme: EU

The publication Energy Indicators does a systematic follow-up of the Swedish energy policy objectives by means of indicators. The energy indicators in this report are divided into three groups: theme indicators, background indicators and base indicators. The theme indicators follow up the energy policy objectives within a special area selected every year. The background indicators do not follow up any energy policy objectives, but their purpose is to provide increased understanding of causality and what it is that drives development in the Swedish energy system. Base indicators follow up energy policy objectives in various policy areas, and are updated every year.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2009:15
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 166
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy Management System

A tool for the continuous improvement of energy performance

Energy management can be described as a tool which helps companies to control and manage their energy use in a systematic way. A standard for energy management, SS 627750, has been in force in Sweden since 2003. Approx. 100 industrial companies with some 250 separate production plants have, so far, implemented and had their energy management systems certified according to the Swedish standard.

Energy management systems have turned out to be a very valuable tool if companies are to succeed with their energy-efficiency improvement work and thereby reduce their energy costs and their effects on the climate.

Six Swedish industrial companies and one certification body present their experiences of energy management systems in this brochure. You will also learn how things developed when the Swedish standard for energy management systems was drawn up.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2009:25
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 171
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Enkla åtgärder minskar butikens elanvändning

Faktablad om energianvändningen i handelslokaler: övrig handel

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:07
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

eNyckeln

eNyckeln är verktyget som hjälper dig som fastighetsägare att spara energi, tid och pengar. Som fastighetsägare kan du lämna dina uppgifter till den officiella energistatistiken via eNyckeln. Samtidigt kan du också göra delar av energideklarationen. eNyckeln ger dig dessutom möjlighet att enkelt jämföra dina byggnaders energianvändning med andra liknande byggnader och se var du kan spara energi. Läs mer om eNyckeln i detta faktablad.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:11
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

eNyckeln - spar energi, tid och pengar

eNyckeln är en webbaserad databas, där fastighetsägare kan rapportera statistik till Energimyndighetens officiella energistatistik avseende energianvändningen i flerbostadshus och lokaler. På samma gång är det dessutom möjligt att göra delar av energideklarationen. Genom att använda eNyckeln får fastighetsägare även möjlighet att jämföra sina egna byggnaders energianvändning med andra motsvarande byggnader i databasen. eNyckeln blir ett verktyg där det är möjligt att få kontroll på sin energianvändning och se var det går att spara energi och därmed pengar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:13
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Erfarenheter inspirerar och lär

Vi vill få en smartare energianvändning i Sverige. Därför stöttar Energimyndigheten varje år 20-25 informations- och utbildningsprojekt som ökar kunskapen om energieffektivisering och minskar antalet använda kilowattimmar. I denna trycksak, som är baserad på en utställning från Kraftsamling 2011, presenterar vi några av projekten och en lista med tips. Låt dig inspireras!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:54
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

EU:s system för handel med utsläppsrätter

Publikationen är en kortare sammanfattning av den årliga rapport som ges ut av Energimyndigheten där handelssystemet för utsläppsrätter beskrivs. Publikationen ska ses som mer lättillgänglig information och vänder sig till deltagare i systemet och till en intresserad allmänhet. Publikationen berättar om hur systemet fungerar och vilka förändringar som väntar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:50
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 1013
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Europas naturgasberoende

Åtgärder för tryggad naturgasförsörjning

Den nya skriften ”Europas naturgasberoende” handlar om dagens och framtidens naturgasanvändning i Europa och Sverige. Skriften tar även upp de framtida hoten mot naturgasförsörjningen och beroendet av rysk gas. Sverige har i jämförelse med andra länder en låg andel naturgas i energisystemet. Den pågående utbyggnaden och EU:s nya naturgasdirektiv gör dock frågan aktuell.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:06
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 231
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fastighetsägarknappen i Västerås

Uthållig kommun - Goda exempel

Fastighetsägarknappen säkerställer att elanvändningen är på miniminivå då skolan inte används under kvällar, nätter, helger och lov. Energisparfunktionen sätts igång automatiskt. Viss elanvändning är nödvändig så som drift av brandlarm, inbrottslarm, kylskåp och frysar. Systemet har fungerat väl och Västerås stads, Konsult & Service är delaktiga i projektet gällande datorer, kopiatorer m.m. En investering som spar både energi och miljö i våra byggnader.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:33
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Fokus på energin vid renovering sparar pengar för simhallen

Faktablad om energianvändningen i simhallar

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:03
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 693
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & FFI

Målet är att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt koldioxid och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:44
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 751
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Forskning och innovation för energieffektivare byggnader och boende

Programmet är ett brett program som avser att stödja projekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och eventuell ombyggnad samt demontering/rivning

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:73
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 749
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Full-scale implementation manual for STIL2 India

The purpose of the STIL2 project is to find out, on a national level, how electric energy use in premises is distributed between the different areas of use, for example lighting, ventilation and computers. This is a manual for implementing the STIl2 method.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2014:05
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Fyra stora steg och tjugo små steg

Idéskrift om fysisk planering

Programmet Uthållig kommun bedrivs av Energimyndigheten med syfte att stärka det kommunala strategiska arbetet med energifrågor och bygga nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. ”Fyra stora steg och tjugo små steg – Idéskrift om fysisk planering” är en idéskrift om metoder och verktyg för att integrera hållbarhets- och energifrågor i fysisk planering med fokus på uppvärmning och transporter. Idéskriften presenteras som en arbetsgång bestående av fyra huvudsteg och tjugo delsteg som bygger på den arbetsmetodik som arbetats fram under etapp två av Uthållig kommun.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:53
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 1331
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 126 - 150 av 334