Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 201 - 225 av 449
Exkl. moms

Erfarenheter inspirerar och lär

Vi vill få en smartare energianvändning i Sverige. Därför stöttar Energimyndigheten varje år 20-25 informations- och utbildningsprojekt som ökar kunskapen om energieffektivisering och minskar antalet använda kilowattimmar. I denna trycksak, som är baserad på en utställning från Kraftsamling 2011, presenterar vi några av projekten och en lista med tips. Låt dig inspireras!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:54
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2386
Sidomfång: 8
Ladda ner

Et norsk-svensk elsertifikatmarked

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: -
Identifierare: ET 2017:10
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 11
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2812
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

EU:s system för handel med utsläppsrätter

Publikationen är en kortare sammanfattning av den årliga rapport som ges ut av Energimyndigheten där handelssystemet för utsläppsrätter beskrivs. Publikationen ska ses som mer lättillgänglig information och vänder sig till deltagare i systemet och till en intresserad allmänhet. Publikationen berättar om hur systemet fungerar och vilka förändringar som väntar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:50
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 1013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2479
Sidomfång: 32
Antal:
Ladda ner
Beställ

Europas naturgasberoende

Åtgärder för tryggad naturgasförsörjning

Den nya skriften ”Europas naturgasberoende” handlar om dagens och framtidens naturgasanvändning i Europa och Sverige. Skriften tar även upp de framtida hoten mot naturgasförsörjningen och beroendet av rysk gas. Sverige har i jämförelse med andra länder en låg andel naturgas i energisystemet. Den pågående utbyggnaden och EU:s nya naturgasdirektiv gör dock frågan aktuell.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:06
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 231
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-1803
Sidomfång: 29
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fastighetsägarknappen i Västerås

Uthållig kommun - Goda exempel

Fastighetsägarknappen säkerställer att elanvändningen är på miniminivå då skolan inte används under kvällar, nätter, helger och lov. Energisparfunktionen sätts igång automatiskt. Viss elanvändning är nödvändig så som drift av brandlarm, inbrottslarm, kylskåp och frysar. Systemet har fungerat väl och Västerås stads, Konsult & Service är delaktiga i projektet gällande datorer, kopiatorer m.m. En investering som spar både energi och miljö i våra byggnader.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:33
Utgivningsår: 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2270
Sidomfång: 2
Ladda ner

Flyer för energi- och klimatrådgivare om solelportalen

En flyer i vykortsformat om solelportalen. Flyern riktar sig främst till energi- och kliamtrådgivare.

Format: ,
Identifierare: ET 2018:13
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2896
Sidomfång: 2
Ladda ner

Flytande biobränsle 2016

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2017 rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2016. I den här publikationen finns resultaten sammanställda. Uppgifterna presenteras tillsammans med uppgifter från tidigare års rapporteringar.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:13
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2821
Sidomfång: 8
Ladda ner

Fokus på energin vid renovering sparar pengar för simhallen

Faktablad om energianvändningen i simhallar

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:03
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 693
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2302
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi & FFI

Målet är att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt koldioxid och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:44
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 751
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2512
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Forskning och innovation för energieffektivare byggnader och boende

Programmet är ett brett program som avser att stödja projekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och eventuell ombyggnad samt demontering/rivning

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:73
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 749
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2518
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Four Futures – the energy system beyond 2020

Different driving forces in society lead to different types of energy systems. In the report "Four Futures - the energy system beyond 2020", a comprehensive analysis shows four possible scenarios for the future energy system in Sweden.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: ,
Identifierare: ET 2016:13
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 350
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2774
Sidomfång: 98
Antal:
Ladda ner
Beställ

Full-scale implementation manual for STIL2 India

The purpose of the STIL2 project is to find out, on a national level, how electric energy use in premises is distributed between the different areas of use, for example lighting, ventilation and computers. This is a manual for implementing the STIl2 method.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:05
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2601
Sidomfång: 52
Ladda ner

Fyra energiframtider öppnar tankarna

Informationsblad om Energimyndighetens utredning Fyra framtider

Format: -
Identifierare: ET 2016:07
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 864
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2747
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fyra framtider – energisystemet efter 2020

Vi vill prata framtidsenergi. Med Fyra framtider vill vi ge vårt bidrag till en modern energidialog som tar helhetsgrepp och har samhällsperspektiv. Vi vill ha en energidiskussion som pekar framåt. Hur ser då framtiden ut? Det finns inte ett svar, utan flera. Vi visar här fyra möjliga framtider för energisystemet. Varje framtid har olika drivkrafter som utvecklar samhället, till exempel säker energiförsörjning, global rättvisa, individualism eller klimatförbättring. Vi kallar dem Forte, Legato, Espressivo och Vivace. Välkommen in i ett nytt och annorlunda samtal om framtidens energi.

Format: .
Identifierare: ET 2016:04
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 802
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2740
Sidomfång: 157
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fyra stora steg och tjugo små steg

Idéskrift om fysisk planering

Programmet Uthållig kommun bedrivs av Energimyndigheten med syfte att stärka det kommunala strategiska arbetet med energifrågor och bygga nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. ”Fyra stora steg och tjugo små steg – Idéskrift om fysisk planering” är en idéskrift om metoder och verktyg för att integrera hållbarhets- och energifrågor i fysisk planering med fokus på uppvärmning och transporter. Idéskriften presenteras som en arbetsgång bestående av fyra huvudsteg och tjugo delsteg som bygger på den arbetsmetodik som arbetats fram under etapp två av Uthållig kommun.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:53
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 1331
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2373
Sidomfång: 52
Antal:
Ladda ner
Beställ

Få grepp om energimärkningen av däck

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:35
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 1884
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2559
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fönster

Broschyren Fönster ger dig en grundinformation om vad du bör tänka på när det är aktuellt att byta eller renovera dina fönster. Trycksaken tar upp de fördelar med fönsterbyten som finns; att du spar pengar, energi och skapar en bättre inomhusmiljö. Den tar även upp hur du räknar ut U-värdet samt ett exempel på ett lyckat byte.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:61
Utgivningsår: 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1897
Sidomfång: 12
Ladda ner

Fönsterrenovering med energiglas

Spara energi och pengar med hjälp av dina fönster!

Uppgradera dina befintliga fönster med energiglas. De kan få nästan lika bra energivärden som energieffektiva nya fönster. Läs i vår nya broschyr om vad du kan göra. Ta kontakt med glasmästaren på din ort så hjälper han dig med förslag till åtgärder och gör jobbet som ger dig lägre uppvärmningskostnader. Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan Glasbranschföreningen och Energimyndigheten med syftet att tillvarata den energisparpotential som befintliga villafönster har.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2008:10
Utgivningsår: 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2055
Sidomfång: 16
Ladda ner

För tillväxt - tänk cleantech

En beskrivning av Energimyndighetens erbjudande till innovatörer och entreprenörer med affärsidéer inom miljöteknikområdet samt en sammanställning av de företag som Energimyndigheten har i sin portfölj. Här finns också tre beskrivningar av samarbetet mellan Energimyndigheten och miljöteknikföretag och deras medfinansiärer eller kunder.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:06
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 594
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2396
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

Gemensamt uppdrag Energimyndigheten och Boverket.

"Regeringen har gett Boverket och Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans utarbeta ett förslag till nationell strategi för investeringar i renoveringar som ökar energiprestandan i det nationella beståndet.
Förslaget till strategi innehåller:
• en översikt av det nationella byggnadsbeståndet
• identifiering av kostnadseffektiva renoveringsmetoder
• styrmedel och åtgärder som stimulerar kostnadseffektiv djuprenovering "

Format: -
Identifierare: ET 2013:24
Utgivningsår: 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2546
Sidomfång: 231
Ladda ner

Förslag till strategi för ökad användning av solel

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige, samt analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Denna rapport med förslaget till strategi utgör slutredovisningen av uppdraget.

Format: ,
Identifierare: ET 2016:16
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 61
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2770
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Förslag till utvecklad nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Utredning av två styrmedel 2015

Ett samarbete mellan Energimyndigheten och Boverket Boverket och Energimyndigheten har i ett gemensamt regeringsuppdrag utvecklat förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering. Uppdraget specificerades till att undersöka vad två nya styrmedel skulle kunna ge för effekt på energieffektiviseringsgrad och renoveringstakt. Uppdraget omfattade att 1) vidare utreda styrmedelsförslaget informationscentrum för att öka energieffektiviseringsgraden vid renovering som föreslogs i myndigheternas rapportering 2013, och 2) utreda hur ett finansiellt styrmedel i form av en kreditgaranti eller ett statligt finansierat lån skulle kunna utformas och undersöka om det skulle kunna öka renoveringstakten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: _
Identifierare: ET 2015:17
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2718
Sidomfång: 72
Ladda ner

Första året med PFE

Programmet för energieffektivisering (PFE) trädde ikraft den 1 januari 2005. Denna rapport beskriver programmets första år. Bl a beskrivs antalet företag som valt att gå med i programmet, vilka branscher de tillhör, hur mycket el de använder och var de är lokaliserade i landet. Rapporten beskriver också PFE som helhet, exempelvis kriterier och krav för deltagande, förväntade effekter av programmet och kopplingen till andra styrmedel.;Dessutom beskrivs Energimyndighetens och Programrådets roller i PFE samt samarbetet med andra aktörer. Ett antal företagsrepresentanter och Rådsmedlemmar uttalar sig också om programmets första år.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:03
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 539
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1781
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Gas och kol - tillgång och prisutveckling

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Kan naturgasen bli en brygga mellan dagens energisystem och framtidens, där väte kan bli en viktig energibärare? Naturgas har bättre miljöegenskaper än olja och kol. och de kända reserverna är mycket stora. Sverige har EU-områdets lägsta andel naturgas i energisystemet, trots stora och närbelägna tillgångar i både Norge och Ryssland. Naturgasen är dessutom ett alternativ som motorbränsle. Kol kan knappast bli annat än ett reservbränsle på den svenska marknaden, om inte dagens metoder ersätts med nya och mindre miljöstörande. Gas och kol - tillgång och prisutveckling behandlar de närmaste decenniernas tillgång på gas och kol, samt förväntade förändringar när det gäller prispåverkande faktorer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 2588
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1503
Sidomfång: 21
Antal:
Ladda ner
Beställ

Goda råd för ett bättre klimat

Goda råd för ett bättre klimat presenterar de kommunala energi- och klimatrådgivarna breda arbetsfält. Broschyren vänder sig till privatpersoner och små och medelstora företag, målgrupper som kan ha stor nytta av energi- och klimatrådgivarnas kunskap om att spara energi. Energimyndigheten finansierar rådgivare i varje kommun. Råden är gratis och opartiska. Läs mer i broschyren "Goda råd för ett bättre klimat".

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:22
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 2
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2212
Sidomfång: 12
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 201 - 225 av 449