Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 251 - 275 av 430
Exkl. moms

Kommunernas värmeberedskap. Förberedelser och lösningar för värmeförsörjning i kris

De flesta av landets kommuner har idag någon form av centraliserad värmeförsörjning, det vill säga fjärrvärme. Men även fjärrvärmen är beroende av el, för att driva cirkulationspumpar, brännare och styrsystem. Kommunerna har ansvaret för att trygga energiförsörjningen. Enligt rapporten har också ökade inköp av reservkraft under senare år förbättrat kommunernas beredskap. Men var fjärde kommun kan sakna reservkraft för att upprätthålla värmeproduktionen vid långvariga elavbrott. Det framgår av en rapport som Energimyndigheten tagit fram. I rapporten beskrivs hur värmeförsörjningen i fjärrvärmevärmda flerbostadshus kan tryggas under långvariga strömavbrott.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2001:18
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 611
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-1382
Sidomfång: 30
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kompassen

Kompassen beskriver Energimyndighetens etiska förhållningssätt och pekar ut riktningen för oss i vår roll som statligt anställda och medarbetare på Energimyndigheten.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:15
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2853
Sidomfång: 7
Ladda ner

Kompetens avgörande för elkraftssektorns framgång

Lyckad insats

Energimyndigheten stödjer en rad forskningsprogram för att förbättra kompetensförsörjningen vid högskolor, universitet och de företag som verkar inom elkraftssektorn. Målet är att Sveriges energisystem ska bli långsiktigt hållbart och att branschen som idag sysselsätter mer än 130 000 svenskar ska fortsätta att utvecklas.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:27
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2332
Sidomfång: 4
Ladda ner

Kompetenscentrum Centre for Combustion Science and Technology

Kompetenscentrum CECOST syftar till att förbättra förbränningsprocesser avseende bränsleeffektivitet och miljöpåverkan

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:38
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 931
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2509
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC) ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att bygga upp ny kunskap om högtemperaturkorrosion

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:40
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 899
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2510
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontorskarta, Välkommen till Energimyndigheten

Välkommen till Energimyndigheten! Det här är en guide till vår aktivitetsbaserade arbetsplats, med en karta över ytor och rum samt kort information om vårt arbetssätt och faciliteterna i våra lokaler.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:16
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2857
Sidomfång: 9
Ladda ner

Kontroll av tvättmaskiners energieffektivitet och prestanda

Hur EU:s miljökrav säkerställs och vad konsumenten bör känna till. Tvättmaskinen är en av de vanligaste apparater som vi använder i hemmet. Den gör vårt vardagsliv både enklare och mer bekvämt. En av de globala trenderna är att tvättmaskiner görs allt mer energi- och vattensnåla, samtidigt som funktionen förbättras. Detta gör att miljöprestandan hos maskinerna blir allt bättre samtidigt som konsumenternas driftskostnader sänks. I den här broschyren publiceras en energimärknings- och ekodesignkontroll som utförts på 50 av de vanligaste tvättmaskinerna på marknaden. Kontrollen är viktig för att säkerställa att märkningen följs och att konsumentinformationen förblir korrekt. Broschyren presenterar också vad konsumenten bör känna till inför ett köp av tvättmaskin.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:26
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2632
Sidomfång: 16
Ladda ner

Krav på fläktar

Driftkostnaden för en fläktanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som den är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittils: - Krav på fläktar - Krav på kylaggregat - Krav på pumpar - Krav på tryckluftssystem

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:09
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 1856
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1815
Sidomfång: 20
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på kylaggregat

Driftkostnaden för en kylanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills: • Krav på fläktar • Krav på kylaggregat • Krav på pumpar • Krav på tryckluftssystem

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:10
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 2173
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1816
Sidomfång: 20
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på pumpar

Driftkostnaden för en pumpanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills: • Krav på fläktar • Krav på kylaggregat • Krav på pumpar • Krav på tryckluftssystem

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:11
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 1464
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1817
Sidomfång: 20
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på tryckluftssystem

När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen under alla der som utrusningen är i drift.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2006:12
Utgivningsår: 2006
Lagersaldo: 0
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1818
Sidomfång: 20
Ladda ner

Kunskapscentrum Waste Refinery

Waste Refinery arbetar för ett framtida samhälle där allt avfall omhändertas resursoptimalt och miljövänligt och omsätts till högkvalitativa råvaror och energiprodukter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:37
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 915
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2519
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kylarnas spillvärme värmer gästerna på Riche

Faktablad om energianvändningen i restauranger inom projektet Statistik i lokaler, Stil2.

Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:24
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 868
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2458
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kärnkraft idag och imorgon

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Det finns ungefär 440 kärnkraftsreaktorer i drift runt om i världen och de svarar för cirka 17 procent av den globala elproduktionen. I Sverige producerar 11 reaktorer kring 45 procent av vår el. Inom EU beräknas el från kärnkraft minska med 50 procent fram till 2030. Detta beror på medlemsländernas energipolitik och av att de befintliga kärnkraftverken når slutet av sin livslängd. Användningen av kärnkraft väcker många komplicerade frågor. I "Kärnkraft idag och imorgon" finns en omfattande faktasammanställning angående kärnkraftens användning, ekonomi samt hälsa och miljö. Rapporten diskuterar också dess risker samt kärnkraftens tekniska utveckling.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Lagersaldo: 1931
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1502
Sidomfång: 40
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt lampa

Format: A4
Identifierare: ET 2013:11
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2533
Sidomfång: 2
Ladda ner

Lampguiden: Välj rätt lampa

Vägledning vid lampköp

Den här versionen av lampguiden är i så kallad affischstorlek (70x100 cm).

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:11
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 471
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2538
Sidomfång: 1
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt lampa

Format: A4
Identifierare: ET 2013:13
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2533
Sidomfång: 2
Ladda ner

Lampguiden: Välj rätt ljus

Format: A4
Identifierare: ET 2013:12
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2532
Sidomfång: 1
Ladda ner

LED specifications relevant for Indian use

This guide was produced within a collaboration project on energy efficiency between India and Sweden. It describes the most used approaches on specifications for light sources, regardless if they are used for minimum energy performance standards (MEPS), l

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:08
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2602
Sidomfång: 7
Ladda ner

Ljusguiden: Välj rätt lampa

Vägledning vid lampköp.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:05
Utgivningsår: 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2395
Sidomfång: 1
Ladda ner

Långsiktigsprognos 2012: Sammanfattning

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:01
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 339
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2498
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Låt dig inspireras av andra!

Det pågår ett fantastiskt energi- och klimatarbete i Sverige. Till Kraftsamling 2009 (Kraftsamling, ett årligt arbetsmöte för kommunernas energi- och klimatrådgivare) samlade Energimyndigheten ett axplock goda exempel från det lokala och regionala planet till en utställning. En del är stora EU-projekt, andra små skolarbeten. Några använder ny teknik som mobilfilmer, andra helt vanliga telefonsamtal. Här finns tips om snålbilsrally, skidlopp och energinattvandringar. Målgrupper som spahotell, lantbrukare och teaterpublik. Alla med det gemensamt: De är lyckade! Utställningen fick ett så positivt mottagande av Kraftsamlings deltagare, att vi nu ger ut materialet även i tryckt form. Så, låt dig inspireras, du också!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:14
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 2148
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2211
Sidomfång: 88
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mapp energieffektivisering

Mapp som kan fyllas med eget material inom energieffektivisering. Riktar sig till verksamma i projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammen samt till energi- och klimatrådgivare. Fack för eget visitkort finns.

Format: -
Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 1014
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2809
Sidomfång: 1
Antal:
Ladda ner
Beställ

Materialteknik för termiska processer

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:59
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 954
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2504
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mekmassainitiativet

Mekanisk och kemimekansik massa är resultatet av tillverkningsprocesser där nästan hela mängden råvara återfinns i de färdiga produkterna. Dessa produkter utgör cirka hälften av den svenska pappers-och kartongproduktionen som i sin tur utgör basen för den produktutveckling mot ökat värdeinnehåll som nu kännetecknar skandinavisk skogsindustri.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:70
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 997
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2517
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 251 - 275 av 430