Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 301 - 325 av 338
Exkl. moms

Toppar tävlingshojar för ett grönare Ockelbo

Toppar tävlingshojar för ett grönare Ockelbo” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Två elcyklar, några kommuntoppar och en tävling. Det blev receptet för Ockelbos lyckade premiär i Trafikantveckan som både ungdomar och media gillade.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:56
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 206
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trafikantdagar - en snackis som skapar framtidskontakter

Trafikantdagar – en snackis som skapa framtidskontakter” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. – Men har jag vunnit en cykel! Så roligt! Jag som inte har någon säger Gunnel Enetjärn i Tärnaby som var bäst på att köra sparsamt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:58
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 206
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportrådgivning till små och medelstora företag

Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag är en broschyr om transportrådgivning riktad mot företag. Materialet vänder sig till Sveriges energi- och klimatrådgivare. Broschyren är en vägledning i att ge transportrådgivning vid företagsbesök och besvarar bland annat vilka regler finns, vad man kan fråga och vad som händer efter ett kartläggningsbesök.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:53
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 177
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Uthållig kommun: Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Fattar du beslut som rör värmeförsörjning? Kanske ger du råd inom uppvärmning? Eller jobbar med fjärrvärme? Då kan du få många nya idéer och tips i den här broschyren. I den får du nämligen en sammanfattning av resultat från ett forskningsprojekt inom programmet Uthållig kommun. På sidorna 30-31 hittar du konkreta slutsatser och råd i punktform – uppdelat i ämnesområdena värmeförsörjning, fjärrvärme och värmehushållning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:38
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 281
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trädbränsle- och torvpriser nr 4 2015 Endast PDF

Prisbladet, som kommer fyra gånger om året, omfattar priser för förädlade och oförädlade trädbränslen, torv samt fjärrvärme för olika kategorier av användare.

Identifierare:
Utgivningsår: 2015
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Tusen cyklar i Västerås gör reklam för sig själva

Tusen cyklar i Västerås gör reklam för sig själva” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Tusen cyklister fick en trevlig bekräftelse när de skulle hämta sin parkerade cykel i Västerås. Budskapet från Trafikantveckan är Låt cykeln rulla!

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:59
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 199
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Två år med PFE

De första redovisade resultaten Två år har nu gått sedan lagen om program för energieffektivisering (PFE) trädde i kraft. Vid årsskiftet 2006–2007 deltog 117 industriföretag i energieffektiviseringsprogrammet. Dessa företag använder cirka 30 TWh el, vilket motsvarar en femtedel av Sveriges totala elanvändning. Branscherna pappers- och massaindustri, trä, kemi, livsmedel, stål- och gruvindustri är starkast representerade i programmet. Under hösten 2006 lämnade de första 98 företagen in en första redovis­ning av sitt energieffektiviseringsarbete till Energimyndigheten. Företa­gen har genomfört omfattande kartläggningar och analyser av sin energianvändning och infört och certifierat energiledningssystem. Dessutom åtar sig företagen att effektivisera sin elanvändning med tillsammans minst 1 TWh el per år till en total investeringskostnad av drygt en miljard kronor.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:10
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 510
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

Identifierare: ER 2014:29
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Upphandling driver fram ny teknik - faktablad

Faktablad om Energimyndighetens teknikupphandlingar mellan 1990 och 2005.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:21
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 2329
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppvärmning i Sverige 2007

Behovet av uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige är stort i förhållande till många andra länder. Traditionellt har olja och el varit de dominerande uppvärmningssätten i Sverige. De senaste åren har dock användningen av olja och el för uppvärmning minskat kraftigt till förmån för fjärrvärme, biobränslen och värmepumpar av olika slag. Rapporten ”Uppvärmning i Sverige” beskriver och analyserar utvecklingen på de svenska värmemarknaderna med avseende på priser, konkurrens och miljö. Särskild vikt läggs vid fjärrvärmemarknaderna. I rapporten ingår därutöver en bedömning av effekterna av stödsystemen för konvertering av olika uppvärmningssystem. Rapporten har utarbetats i samråd med Energimyndigheten, Konkurrensverket och Boverket.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: EMIR 2007:03
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Utbildad personal gav lägre energianvändning

Faktablad om energianvändningen i hotell inom projektet Statistik i lokaler, Stil2.

Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:21
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 677
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utfasning av anläggningar från elcertifikatsystem

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för utbyggnad av elproduktion från förnybara energikällor och torv i Sverige. Anläggningar som tilldelats elcertifikat har en begränsad tilldelningsperiod. Ett stort antal anläggningar kommer att fasas ut ur systemet i slutet av år 2012 och 2014. Detta faktablad redogör för utfasning av anläggningar från elcertifikatsystemet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:29
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Uthållig kommun - Möjligheter med mobility management

Under perioden 2003–2014 gav Energimyndigheten stöd till Sveriges kommuner genom programmet Uthållig kommun. Ett av temana i programmet, Energismart planering, genomsyrar denna skrift som vill ge en inblick i arbetet med mobility management i samhällsplaneringen. Exempel ges kring arbete med flexibla parkeringsnormer, parkeringsköp, maxtak för antal parkeringsplatser med mera. Exemplen visar hur mobility management kan användas i planering och byggande som komplement till, och ibland istället för, bilparkering

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2015:03
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 537
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utveckling av en fungerande energiförsörjning vid kriser

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2013:05
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 163
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Utvärdera med effekt

Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Denna handbok beskriver olika metoder för att bedöma vad verksamheten ger för resultat, både för att utveckla verksamheten och för att kunna redovisa dess effekter. En praktisk idébok, som ska göra det lätt att komma igång med utvärdering och inspirera till nya arbetssätt. Handboken har tagits fram i projektet Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor som är ett projekt finansierat av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:04
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 78
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Var lite vuxen.

Låt dig inspireras av den stora potentialen som finns till förändrade tankesätt och nya sätt att samarbeta i våra svenska kommuner. Med målet att ge kommande generationer uthålliga och attraktiva samhällen. Hela delprojektet sammanfattas i rapporten ER 2006:19.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: 2007
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Waste to Energy in Urban Infrastructure

Experiences from Indo-Swedish collaboration 2009-2011

This report describes the Indo- Swedish collaboration on biogas since 2009 when the Swedish delegation “Biogas for Urban Infrastructure” visited India. Biogas represents an area of technology that meets India’s challenges, while providing examples of Swedish integrated solutions and technical cutting-edge competence. Several projects within the programme “Waste-to-Energy” are now underway in India

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2011:34
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 68
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ventilera rätt

Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

En broschyr om ventilation som riktar sig till allmänheten och Energi-och klimatrådgivare. Broschyren ska på ett begripligt sätt förmedla praktisk och teoretisk kunskap rörande ventilation.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:33
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

What is Sustainable Municipality?

Sustainable Municipality is the Swedish Energy Agency’s programme for sustainable development at a local level. It offers various forms of expert support to develop and strengthen local efforts concerning energy issues. This fact sheet gives a brief introduction to the programme.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Identifierare: ET 2012:16
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vilka krav har vi på en fungerande energiförsörjning?

Funktionskrav och grundläggande säkerhetsnivåer

Energimyndigheten har inlett ett projekt för att sammanställa och sprida information om funktionskrav och grundläggande säkerhetsnivåer gällande samhällets förmåga att motstå störningar i energiförsörjningen. Projektet genomförs under 2012 i nära samarbete med berörda aktörer i samhället och ska bidra till att minska det svenska samhällets sårbarhet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:50
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 138
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraft i kallt klimat

Inom programmet vindkraft i kallt klimat bedrivs forskning och utveckling om bl a metoder och instrument för att förutsäga nedisning och dess påverkan på elproduktionen, olika tekniker som motverkar isbildning och isrelaterade miljö-och säkerhetsfrågor.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:67
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 689
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraft till lands och till sjöss

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Vinden är gratis. Men vinden kan inte lagras. Det betyder att vindkraft måste utnyttjas i samspel med andra energikällor om den ska kunna utnyttjas effektivt. Teknisk nyutveckling gör det möjligt att konstruera robusta, enkla och driftsäkra vindkraftverk som kan placeras såväl ute till havs som i fjällen. Vindkraften är miljövänlig men inte oproblematisk. Det behövs mer forskning om vindkraftens påverkan på växt- och djurliv. Vindkraft till lands och till sjöss beskriver de senaste forskningsresultaten och målar upp möjliga framtidsscenarion för vindkraften.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vindpiloterna visar vägen

Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan är ett stödprogram som syftar till att vara en pådrivande faktor för att få en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Stödprogrammet omfattar totalt 700 miljoner kronor. Den största delen av medlen har beviljats stora demonstrationsprojekt, så kallade vindpilotprojekt. Syftet med vindpilotprojekten är att andra projekt ska hämta lärdomar av dessa. Insatserna kan ge positiva signaler till marknaden och fungera som ett effektivt styrmedel att driva på storskaliga vindkraftssatsningar. Pilotprojekten beräknas tillsammans generera 1,44 TWh per år.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2012:07
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Energimyndighetens vägledning för energieffektiv och god belysning hjälper dig som är fastighetsägare eller butiksinnehavare att förnya din belysning och ställa rätt krav för att få god funktion, god ekonomi och låg miljöbelastning. Att minska elanvändningen är ett viktigt led i omställningen till ett hållbart energisystem. I många lokaler står belysningen för omkring 30 procent av elanvändningen och det finns stora möjligheter till effektivisering. Modern och välplanerad belysning använder ofta bara hälften så mycket el som den gamla, samtidigt som funktionen blir bättre.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:15
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014 och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv 2012/27/EU från 2012, ställer på medlemsstaterna. Den här skriften redogör för hur företag inom privat och offentlig sektor ska fastställa om de berörs av lagen. Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för föreskrifter och tillsyn.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2015:05
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 37
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 301 - 325 av 338