Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 326 - 338 av 338
Exkl. moms

Vägledning för energikartläggning i stora företag - Inför energikartläggningen

Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014 och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv 2012/27/EU från 2012, ställer på medlemsstaterna. Den här vägledningen visar hur företagen som omfattas av lagen kan gå till väga för att få fram en representativ bild av företagets totala energianvändning. Vägledningen klargör vilka avgränsningar och prioriteringar som kan göras i energikartläggningen inom ramen för lagkraven. Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för lagens föreskrifter och tillsyn.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2015:07
Utgivningsår: 2015
Format: _
Lagersaldo: 145
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Välj en högeffektiv elmotor

Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör du både en ekonomisk vinst och en miljövinst. Många elmotorer är i drift långa perioder varje år och det finns många fördelar med att välja elmotorer med hög effektivitet. Därför vill Energimyndigheten genom denna broschyr guida dig i vilka standarder som nu finns, ekodesignkraven som börjar gälla och var det går att hitta högeffektiva elmotorer.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:20
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 704
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Välj rätt värmepump

Olika hus har olika förutsättningar för värmepumpar. Den som vill investera i en värmepump måste tänka på husets storlek, läge och elanvändning före ett beslut. Om huset har vattenburen värme eller direktverkande el är också avgörande för valet. I broschyren Välj rätt värmepump ger Energimyndigheten handfasta råd till husägare som vill minska husets energianvändning med hjälp av en värmepump.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:02
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 3611
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värme i Sverige

Publikationen är en årligen återkommande uppföljning av värmemarknaderna i Sverige med avseende på priser och konkurrens mellan olika energislag. Publikationen redovisar statistik över vilka energislag som används för olika typer av hus. Vidare vilka utsläpp av miljöskadliga ämnen som de olika sätten att värma husen ger upphov till. Priser på olika bränslen redovisas samt vad den årliga kostnaden för att värma olika typer av hus med olika värmealternativ blir. Beräkningar av fjärrvärmeföretagens intäkter och kostnader görs också. Vidare redovisas kort vad som gjorts och utfallet vad gäller energiomställningen och uppvärmningen av bostäder och lokaler. För värmealternativen elvärme, värmepump och fjärrvärme redovisas de lokala variationerna i årlig kostnad för tre olika typer av fastigheter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2002:1
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Värme i Sverige 2002

Publikationen är en årligen återkommande uppföljning av värmemarknaderna i Sverige med avseende på priser och konkurrens mellan olika energislag. Publikationen redovisar statistik över vilka energislag som används för olika typer av hus. Vidare vilka utsläpp av miljöskadliga ämnen som de olika sätten att värma husen ger upphov till. Priser på olika bränslen redovisas samt vad den årliga kostnaden för att värma olika typer av hus med olika värmealternativ blir.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2002:23
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Värme i villan

Värme, varmvatten och hushållsel är de tre användningsområdena för energi i en villa. Den här broschyren handlar framför allt om värme. Ett gott inomhusklimat kräver även bra ventilation. Det tas upp i särskilt kapitel. I samband med att man bygger nytt finns det många bra saker att tänka på när det gäller uppvärmning. Här kan du läsa mer om hur du kan göra rätt från början. Broschyren ger även vägledning för vidare information om uppvärmning i din villa. Det här är tredje utgåvan av Värme i villan och är reviderad år 2010.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:43
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 225
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värmeavbrott

Rättelse ”Värmeavbrott – En guide till hur kommuner kan lindra en värmekris” Text på sid 30, rad 2-3 I hela Sverige fanns det år 2004 totalt 6,4 miljoner hushåll fördelade på 2 miljoner i småhus och 4,4 miljoner i flerfamiljshus. ersätts med I hela Sverige fanns det år 2004 omkring 4,4 miljoner bostäder fördelat på ca 2 miljoner lägenheter i småhus och ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus. En guide till hur kommuner kan lindra en värmekris Vad händer när uppvärmningen i hus och lokaler slutar att fungera? Vad kan landets kommuner göra för att förbättra sin förmåga att hantera en värmekris? Frågorna är relevanta, även om värmekriser är ovanliga i Sverige. Att det moderna samhället är sårbart för oväntade händelser har vi dock blivit uppmärksammade på under senare år. Den tydligaste påminnelsen om vår sårbarhet fick vi under och efter stormen Gudruns härjningar i Sydsverige i januari 2005, då som mest 730 000 elabonnenter blev strömlösa. I denna skrift har Energimyndigheten samlat tips och råd som ansvariga för kommunens beredskap kan utnyttja för att utforma en strategi och genomföra praktiska förberedelser som underlättar hanteringen av en tänkbar framtida värmekris.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:26
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 1975
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värmepump för duschvattnet sparar energi i kombianläggningen

Faktablad om energianvändningen i idrottshallar som är kombinationsanläggningar

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2011:05
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 223
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värmestugor - vägledning och goda exempel

Information till kommunala beredskapssamordnare

Värmestugor måste planeras Det här informationsmaterialet riktar sig till personer som ansvarar för beredskapsfrågor på kommunen, och då främst planeringen av värmestugor. ;Informationen innehåller tips och råd om lämpliga värmestugor och redovisar de krav som bör ställas. Informationsmaterialet visar två bra exempel från Trollhättan och Falun på hur arbetet med planering av värmestugor kan läggas upp. Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse. Värmestugor – vägledning och goda exempel” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:44
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 2733
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

År 2000-problemet och energiförsörjningen

Några år före millennieskiftet fastnade några bankkort i bankomater. Problemet var att de hade giltighetsdatum som sträckte sig över år 2000. Datorernas system kunde inte hantera information eftersom 00 inte lästes som 2000 utan som 1900. Alla tidsbundna datorstyrda system kunde påverkas. Tiden för att arbeta fram lösningar var kort. I Sverige tog man problemet på allvar. Regeringen beordrade sina myndigheter att sektor för sektor kartlägga och lösa millennieproblemen. Statens energimyndighet granskade sektorerna för uppvärmning och oljeförsörjning. Arbetet med att snabbt förhindra en iskall nyårshelg i svenska hem redovisas i denna skrift.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2001:29
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Lagersaldo: 336
Pris: 120,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årskrönika 2012

Välkommen till vår beskrivning av höjdpunkter och utvalda delar av myndighetens verksamhet under 2012. Syftet är att ge en bred och intresseväckande bild som kompletterar myndighetens årsredovisning.

Identifierare: ET 2013:03
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 2075
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Åtgärder för gamla och sjuka vid omfattande el- eller värmeavbrott

Bra att veta för omsorgspersonal inom hemtjänst och hemsjukvård

Vad gör du när kylan hotar dina omsorgstagare? Det här informationsmaterialet informerar dig som arbetar inom omsor­gen om hur omsorgstagare och deras bostäder påverkas, när ett längre el- eller värmeavbrott riskerar att kyla ut deras bostäder. Informationsmaterialet vänder sig till dig som ger omvårdnad till personer i deras hem och syftet är att du ska känna en större säkerhet i vad som behöver förberedas och vad som kan göras vid en omfattande störning i värmeförsörjningen. Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse. ”Åtgärder för gamla och sjuka vid omfattande el- eller värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:45
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Är du redo för nästa nivå?

Energimyndigheten får bra affärsidéer att växa Information om hur Energimyndighetens process för stöd till affärsutveckling ser ut.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2014:27
Utgivningsår: 2014
Format: -
Lagersaldo: 273
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 326 - 338 av 338