Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 351 - 375 av 453
Exkl. moms

Stormen Per

Lärdomar för en tryggare energiförsörjning efter 2000-talets andra stora storm

Kunskapen från hanteringen av stormarna Gudrun och Per får inte gå förlorad Södra Sverige har med två års mellanrum drabbats av svåra stormar som fällt stora volymer skog och skapat många avbrott i elnäten. Stormen Gudrun 2005 blev en svår prövning för dem som fick ta itu med avhjälpningsarbetet. De erfarenheter som då gjordes bidrog till att arbetet efter stormen Per 2007 gick snabbare och effektivare i de områden som drabbades för andra gången på kort tid.;I denna skrift sammanfattas de viktigaste lärdomarna från hanteringen av stormarna. Huvudsyftet är att sprida kunskapen till nya befattningshavare och personer i andra områden än de som berördes av vinterstormarna 2005 och 2007.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:34
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 3185
Pris: 120,00 kr
Artikel nr EM-2007
Sidomfång: 33
Antal:
Ladda ner
Beställ

Strengthen your company

By using energy more efficient

Together we can change how energy is being used in small and medium-sized enterprises. We offer a diverse portfolio of support that can help your company get started with improving energy efficiency.

Format: ,
Identifierare: ET 2017:27
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2839
Sidomfång: 6
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Styrel står för ”Styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer” och är ett krisberedskapssystem för planering och frånkoppling av elanvändare vid elbrist. Styrels första riksomfattande planeringsprocess genomförs under 2011 och systemet ska vara redo att tas i bruk den 1 januari 2012.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:45
Utgivningsår: 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2341
Sidomfång: 2
Ladda ner

Styrel

Styrning av el till prioriterade användare vid kortvarig elbrist

På uppdrag av regeringen har Energimyndigheten utvecklat ett nytt systematiskt sätt för planering av frånkoppling av elanvändare vid kortvarig elbrist. Metoden kallas för Styrel – styrning av el till prioriterade användare. Styrel syftar till att i så stor utsträckning som möjligt identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare, såsom sjukhus, räddningstjänst, vatten- och avlopps-system, elektroniska kommunikationer med flera. Broschyren sammanfattar vad Styrel innebär i praktiken, hur den landsomfattande planeringsprocessen 2011 gick till samt resultatet av denna. Broschyren ger också en inblick i hur arbetet med Styrel kommer att se ut i framtiden.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:03
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 49
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2387
Sidomfång: 12
Antal:
Ladda ner
Beställ

Styrel

Handbok för styrels planeringsomgång 2014-2015

Handbok för styrel 2014-2015 syftar till att utgöra ett stöd för deltagare i styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Handboken är uppdaterad utifrån styrande dokument, erfarenheter från den första nationella planeringsomgången 2011 och Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2013:4. Denna handbok ersätter Handbok för styrel 2011.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:28
Utgivningsår: 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2624
Sidomfång: 24
Ladda ner

Styrel

Handbok för styrel 2019-2021 syftar till att utgöra ett stöd för deltagare i styrels planeringsprocess. Handboken vänder sig till handläggare vid kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter liksom andra aktörer som deltar i styrelplaneringen. Handboken är uppdaterad utifrån erfarenheter från tidigare nationella planeringsomgångar och ersätter Handbok för styrel 2014-2015.

Format: -
Identifierare: ET 2018:10
Utgivningsår: 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2892
Sidomfång: 72
Ladda ner

Styrsystem och dialog viktigt när gallerian satsar miljövänligt

Faktablad om energianvändningen i gallerior.

Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2011:09
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 574
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2308
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Stärk ditt företag- med effektivare energianvändning

Var i verksamheten använder ditt företag mest energi? Kan ni använda mindre och arbeta mer hållbart? Vi erbjuder en rad olika stöd för små och medelstora företag som gör det lätt att komma igång och använda energi mer effektivt. Låt ditt företag vara med och bidra i omställningen till ett mer energieffektivt och hållbart samhälle, samtidigt som ditt företag kan få: • Sänkta kostnader • Ökad konkurrenskraft • Stärkt varumärke

Publikationen ersätter tidigare utgåva ET 2016:14.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A5
Identifierare: ET 2018:6
Utgivningsår: 2018
Lagersaldo: 1253
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2887
Sidomfång: 6
Antal:
Ladda ner
Beställ

Successful counselling

The Successful Counselling brochure explains the Swedish system of energy and climate advisory services that are provided by municipalities. It describes how the Swedish Energy Agency, its regional Energy Offices and municipalities collaborate so that private individuals and companies can gain the knowledge necessary to reduce their levels of energy utilisation. Successful Counselling is primarily aimed at politicians and decision-makers in other countries.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:10
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 425
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2191
Sidomfång: 12
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sustainable biofuels 2011

The sustainability criteria for biofuels aim to reduce greenhouse gas emissions and to ensure that no areas with high biological values have been damaged as a consequence of the renewable fuels production. During spring 2012 the economic operators with a reporting obligation submitted their annual reports for the first time. The reports described the quantities of sustainable biofuels and bioliquids used in Sweden in 2011. The results are summarized in this fact sheet.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:27
Utgivningsår: 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2443
Sidomfång: 4
Ladda ner

Sustainable biofuels and bioliquids 2013

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2014:30
Utgivningsår: 2014
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2642
Sidomfång: 8
Ladda ner

Swedish Certificate Scheme and Energy Management Systems

This brochure gives an overview of:
1. The Swedish certification scheme for Energy Management Systems (EMnS),
2. The EnMS promoting activities in Sweden
3. The process of implementing and certifying an EnMS in a company.
4. Resulting savings and typical

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2013:14
Utgivningsår: 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2536
Sidomfång: 29
Ladda ner

Swedish Cleantech Opportunities 2010

A market overview from the Swedish Energy Agency

Cleantech (short for clean technologies) refers to energy and environmentally friendly related technologies. Global demand for this kind of products continues to grow and cleantech can thus generate new jobs, growth and tax revenues. The Swedish Energy Agency is active in the energy segment of cleantech and support companies in their early stages of development. This market overview outlines the current status of the sector, in Sweden and globally. It also presents business leaders and innovators in this field.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2010:54
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 54
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2262
Sidomfång: 51
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish climate activities in Eastern Europe

The brochure presents results of the Swedish Energy Agency´s AIJ projects in Eastern Europe and describes other Swedish international climate activities. The Swedish AIJ projects are expected to reduce greenhouse gas emissions by up to 4 million tonnes at an average cost of 6.7 USD/tonne CO2. The projects have also reduced emission of other harmful emissions, increased fuel supply security and awareness of the UN Climate Convention in the host countries, and promoted energy and environmental co-operation between Sweden and other countries in the Baltic Sea Region.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2002:16
Utgivningsår: 2002
Lagersaldo: 2304
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1491
Sidomfång: 9
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Climate Strategy

The Swedish Energy Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have jointly delivered a basis for the first evaluation of the Swedish Climate Strategy, checkpoint 2004. The most important results from the different tasks that where included in the assignment are presented in this summing-up report. ;All together the judgement is that Sweden will achieve our commitment according to the Kyoto Protocol and the internal burden-sharing agreement within the EU. However, further policies and measures are needed to achieve our national target. In the report the EU Emissions trading scheme has been an important factor in our work and our conclusions. One of the proposals is that the present Swedish national interim target is replaced by a new structure. With this new structure measures are accomplished not only within Sweden but also jointly within the EU and the need for national measures is reduced within the short time-perspective. The report do however propose some measures to be justified in the present situation as there is an extensive need for measures in the long term. Behind the year 2010 the emissions are judged to increase in Sweden.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2004:33
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 116
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1668
Sidomfång: 140
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Electricity Market 1998

Swedish Electricity Market 1998 contains information regarding the Swedish electricity market. The publication contains data on electricity generation and use during the past years, structure of the electricity market, trade in electricity in Sweden and northern Europe, electricity prices in Sweden and other countries as well as impact of the electricity generation system on the environment. The report is the third in succession and is published annually.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 1999:57
Utgivningsår: 1999
Lagersaldo: 90
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1090
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Energy Research 2006

Swedish Energy Research 2006 provides a brief, easily accessible overview of the Swedish energy research programme. The aims of the programme are to create knowledge and skills, as needed in order to commercialise the results and contribute to development of the energy system. Much of the work is carried out through about 40 research programmes in six thematic areas: energy system analysis, the build­ing as an energy system, the transport sector, energy-intensive industries, fuel-based energy systems and the power system. Swedish Energy Research 2006 describes the overall direction of research, with examples of current research and results to date within various thematic areas.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2007:23
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 1241
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1924
Sidomfång: 44
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Energy Research 2009

Swedish Energy Research 2009 provides a brief, easily accessible overview of the Swedish energy research programme. The aims of the programme are to create knowledge and skills, as needed in order to commercialise the results and contribute to development of the energy system. Much of the work is carried out through about 40 research programmes in six thematic areas: energy system analysis, the building as an energy system, the transport sector, energy-intensive industries, biomass in energy systems and the power system. Swedish Energy Research 2009 describes the overall direction of research, with examples of current research, and results to date within various thematic areas and highlights.

This publication was published more than three years ago. Knowledge may have changed over time, please view our newer publications.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:20
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 551
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2113
Sidomfång: 56
Antal:
Ladda ner
Beställ

Swedish Energy Research 2015

Swedish Energy Research is a publication that describes the situation for research, development and demonstration activities for the period 2010–2015. It reports on a selection of initiatives, results and effects to which research, development and demonstration activities, business development and commercialisation in the energy sector have contributed. The publication also describes future needs for research to achieve a sustainable energy system.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: -
Identifierare: ET 2015:18
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 948
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2735
Sidomfång: 121
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk centrum för smarta elnät och lagring

Centret ska på lång sikt skapa den nya kunskap och teknik som krävs för att utveckla framtidens elsystem.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:49
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 844
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2515
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svensk elmarknad 1998

Svensk elmarknad 1998 är en årlig publikation om den svenska elmarknaden och den tredje i serien. Skriften ger beslutsfattare, journalister och övriga intresserade lättillgänglig information om förhållandena på elmarknaden. I skriften ingår bland annat sammanställningar av de senaste årens uppgifter kring elproduktion och elanvändning, elmarknadens struktur ur ett aktörsperspektiv, handel med el i Sverige och inom Nordeuropa, elpriser i Sverige och i andra länder och elsektorns inverkan på miljön m m. Rapporten finns även tillgänglig på engelska under namnet "Swedish Electricity Market 1998".

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 1999:48
Utgivningsår: 1999
Lagersaldo: 87
Pris: 50,00 kr
Artikel nr EM-1088
Sidomfång: 36
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska bussar världsledande i energieffektivitet

Genom att använda hybridteknik och ta fram en lättare kaross har Volvo utvecklat en av världens mest energieffektiva buss med stöd från Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:09
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 107
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2400
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenska klimatinsatser i Östeuropa

Energimyndighetens projekt i Östeuropa har hittills resulterat i en utsläppsminskning på 1 miljon ton koldioxid. När de omkring 70 projekt som påbörjats under perioden 1993-2000 har slutförts beräknas de ha minskat utsläppen med cirka 4 miljoner ton koldioxid. Projekten har genomförts inom ramen för Klimatkonventionens pilotfas för gemensamt genomförda åtgärder. Erfarenheter från projekten är en viktig utgångspunkt för Sveriges pågående arbete med att undersöka möjligheterna att utnyttja Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2001:41
Utgivningsår: 2001
Lagersaldo: 1625
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-1452
Sidomfång: 16
Antal:
Ladda ner
Beställ

Svenskt kunskapscenSvenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel f3

Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, (f 3), är ett nationellt centrum som genom samverkan ska bidra till utvecklingen av framtidens förnybara fordonsbränslen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2012:48
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 942
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2514
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

Sverige ledande på kyl och frys

Var skåpet ska stå

Lyckad insats inom energiforskningen Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Energisnåla kylar och frysar är ett av flera exempel på lyckade insatser från Energimyndighetens sida.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Format: A4
Identifierare: ET 2009:21
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 71
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2120
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 351 - 375 av 453