Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 76 - 100 av 334
Exkl. moms

Energiförsörjningen i Sverige, 2001-02-26

År 2000 slog vattenkraften nytt rekord. Enligt den preliminära statistiken översteg vattenkraftens elproduktion 76,4 TWh. Det tidigare rekordet var på 73,8 TWh år 1998. Trots detta nettoimporterade Sverige 4,7 TWh, vilket främst beror på den rekordlåga elproduktionen i kärnkraftverken. Den sammanlagda elproduktionen i de svenska kärnkraftverken uppgick enligt preliminär statistik till 54,7 TWh. Den totala energianvändningen, inklusive omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 1999 till 616 TWh. Enligt hittills tillgänglig statistik bedöms energianvändningen minska till 582 TWh för helåret 2000. Temperaturuppgifterna visar att 1999 och 2000 var 10 respektive 20 procent varmare än normalt, vilket främst påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 2000, 2001 och 2002. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 1999 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik. Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av ;Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: EI 2001:2
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 2001-11-12

År 2001 väntas vattenkraften slå nytt rekord. Enligt den preliminära statistiken blir vattenkraftens elproduktion närmare 79 TWh. Det tidigare rekordet var på 78 TWh år 2000. Kärnkraften väntas producera;68 TWh el då det höga elpriset gjort kärnkraften lönsam under 2001. Den sammanlagda elproduktionen ökar enligt preliminär statistik till 156 TWh för 2001 och Sverige väntas nettoexportera närmare 6 TWh. Den totala energianvändningen, inklusive omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2000 till 587 TWh. Enligt hittills tillgänglig statistik bedöms energianvändningen öka till 627 TWh för helåret 2001. Temperaturuppgifterna visar att 2000 var 20 procent varmare än normalt medan 2001 väntas bli 5 procent varmare, vilket främst påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 2001, 2002 och 2003. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 2000 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik. Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: EI 2001:5
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 99-03-01

Under perioden 1997-2000 förväntas den inhemska energianvändningen öka med 2,5 %. Den totala energianvändningen, som även omfattar omvandlings- och distributionsförluster och användning till utrikes sjöfart beräknas öka med 3,9 % under 1998-2000. Användningen av el förväntas öka med 1,6 % under perioden medan BNP växer med 8 %. Det framgår av kortsiktsprognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 1998, 1999 och 2000. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen för år 1997 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik. Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare:
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiförsörjningen i Sverige, 99-11-03

Under perioden 1998-2001 förväntas den inhemska energianvändningen öka med 2,9 %. Den totala energianvändningen, som även omfattar omvandlings- och distributionsförluster och användning till utrikes sjöfart, beräknas öka med 2,9 % under åren 1999-2001. Användningen av el förväntas stiga med 2,3 % under perioden eller med 1,2 % per år i genomsnitt. BNP växer under samma period med runt 3 % per år. Det framgår av prognosen över energiförsörjningen i Sverige för åren 1999, 2000 och 2001. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen för år 1998 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik. Energiförsörjningen i Sverige utkommer två gånger per år och görs på uppdrag av Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare:
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2002

I regeringens proposition 2001/02:143, "Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning" konstateras att det finns behov av systematisk uppföljning av de energipolitiska målen med hjälp av indikatorer. Med begreppet indikator avses mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system. Energimyndigheten har i uppgift att ta fram dessa indikatorer. Energiindikatorer 2002 innehåller en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen följt av en redovisning av tidsserier för 17 stycken utvalda indikatorer. Varje indikatorer beskrivs med en kommenterande text. Publikationen utgör den första i en serie av årligt återkommande rapporter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2002:24
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Lagersaldo: 67
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2003

De energipolitiska målen följs systematiskt upp med hjälp av indikatorer, dvs. mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system över tid. Energimyndigheten har haft i uppgift att ta fram dessa indikatorer och redovisar här tidsserier för 17 stycken utvalda indikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text. Skriften Energiindikatorer utkommer årligen. Elmarknadens utveckling är temat i årets utgåva och redovisas i ett särskilt kapitel.

Identifierare: ET 2003:19
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Lagersaldo: 61
Pris: 50,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2003 OH-bilder

Oh-bilder från publikationen Energiindikatorer 2003. Dessa går inte att beställa men är gratis att ladda ner. De energipolitiska målen följs systematiskt upp med hjälp av indikatorer, dvs. mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system över tid. ;Energimyndigheten har haft i uppgift att ta fram dessa indikatorer och redovisar här tidsserier för 17 stycken utvalda indikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2004

Temaområden: Fjärrvärmemarknaden, Naturgasmarknaden

De energipolitiska målen följs systematiskt upp med hjälp av indikatorer, dvs. mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system över tid. Energimyndigheten har tagit fram dessa indikatorer och redovisar tidsserier för 17 utvalda indikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text. Skriften Energiindikatorer utkommer årligen. Temat för årets utgåva är Fjärrvärme- och naturgasmarknaderna. Dessa indikatorer redovisas i ett särskilt kapitel.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2004:28
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Lagersaldo: 239
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2005

TEMA: Energianvändning

För att underlätta uppföljningen av de energipolitiska målen tar Energimyndigheten årligen fram ett antal indikatorer som baseras på den officiella energistatistiken. Publikationen är årligt återkommande och innehåller för 2005 fem nya indikatorer på tema Energianvändning och 19 uppdaterade grundindikatorer. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de svenska energipolitiska målen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2005:20
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Lagersaldo: 85
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2006

För att underlätta uppföljningen av de energipolitiska målen tar Energimyndigheten årligen fram ett antal indikatorer som baseras på den officiella energistatistiken. Publikationen är årligt återkommande och innehåller för 2006 fem nya indikatorer på tema Oljeanvändning och 20 uppdaterade grundindikatorer. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de svenska energipolitiska målen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2006:31
Utgivningsår: 2006
Format: A4
Lagersaldo: 56
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2007

För att underlätta uppföljningen av de energipolitiska målen tar Energimyndigheten årligen fram ett antal indikatorer som baseras på den officiella energistatistiken. Publikationen är årligt återkommande och inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. I rapporten redovisas fem bakgrundsindikatorer och 20 grundindikatorer samt ett antal temaindikatorer som är olika för varje år. Tema för år 2007 är Trygg energiförsörjning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2007:30
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Lagersaldo: 951
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2007 OH-serie

Finns endast som fil att ladda ner!

Identifierare: 2007
Utgivningsår: 2007
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2008

För att underlätta uppföljningen av de energipolitiska målen tar Energimyndigheten årligen fram ett antal indikatorer som baseras på den officiella energistatistiken. Publikationen är årligt återkommande och inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. I rapporten redovisas fem bakgrundsindikatorer och 20 grundindikatorer samt ett antal temaindikatorer som är olika för varje år. Tema för år 2008 är Förnybar energi.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2008:08
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 688
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2008 OH-serie

Finns endast som fil att ladda ner!

Identifierare:
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2009

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Rapporten redovisar indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema visar EU:s mål för områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering samt hur långt Sverige kommit i förhållande till andra länder. Publikationen inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen, följt av temaindikatorer. Därefter redovisas fem bakgrundsindikatorer och 20 grundindikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:15
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 625
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2010

För att underlätta uppföljningen av de energipolitiska målen tar Energimyndigheten årligen fram ett antal indikatorer som baseras på den officiella energistatistiken. Publikationen är årligt återkommande och inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. I rapporten redovisas fem bakgrundsindikatorer och 19 grundindikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:24
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 404
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energijägarna - ett lärprojekt för elever i grundskolan

Uthållig kommun - Goda exempel

Energijägarna – en investering för framtiden där elever får möjlighet att arbeta på ett inspirerande, roligt och aktivt sätt med energifrågor. Fastighetskontoret i Västerås har tillsammans med projektledaren som är pedagog arbetat fram undervisningsmaterial bestående av lärarhandledning och elevbok. Materialet är ämnesintegrerat med ett pedagogiskt upplägg som främjar olika inlärningsstilar. Materialet innehåller även många förklarande bilder. En aktivitetslåda för experiment och praktiska övningar (elmätare, termometrar m.m.) ingår också i paketet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2010:35
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiledningssystem-ett verktyg för ständig förbättr.av energiarbetet

Erfarenheter från sex svenska industriföretag

Energiledning kan beskrivas som ett verktyg för ett företag att kontrollera och styra sin energianvändning på ett systematiskt sätt. I Sverige finns sedan år 2003 en standard för energiledningssystem, SS 627750. Drygt 100 industriföretag, med totalt omkring 250 separata produktionsanläggningar, har hittills infört och låtit certifiera energiledningssystem enligt den svenska standarden. Energiledningssystem har visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg för att företag ska lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete och därmed minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan. I denna broschyr presenterar sex svenska industriföretag och ett certifieringsorgan sina erfarenheter av energiledningssystem och du får också veta hur det gick till när den svenska standarden för energiledningssystem togs fram.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ET 2009:36
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 959
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1999 - OH-bilder

Energiläget 1999 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs energitillförsel och energianvändning, det internationella energiläget och förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 60 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 1999.

Identifierare: ET 1999:81
Utgivningsår: 1999
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2000 - OH-bilder

Energiläget 2000 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 64 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2000.

Identifierare:
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2001 - OH-bilder

Energiläget 2001 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 64 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2001

Identifierare:
Utgivningsår: 2001
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2002 - OH-bilder

Energiläget 2002 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 66 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2002.

Identifierare:
Utgivningsår: 2002
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2003 - OH-bilder

OH-serien finns endast på pdf. Energiläget 2003 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 51 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2003.

Identifierare:
Utgivningsår: 2003
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2004 - OH-bilder

OH-serien finns endast på pdf. Energiläget 2004 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 52 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2004.

Identifierare:
Utgivningsår: 2004
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiläget 2005 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil. Energiläget 2005 - OH bilder innehåller samtliga figurer och diagram som finns i Energiläget 2005. ;OH-serien innehåller 56 bilder och storleken är 1,75 MB.

Identifierare:
Utgivningsår: 2005
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 76 - 100 av 334