Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 47
Exkl. moms

NUTFS 1996:1

Förteckning för 1995 över samtliga gällande författningar och allmänna råd som beslutats av NUTEK eller dess föregångare STEV och Transportrådet

Format: A4
Identifierare: NUTFS 1996:1
Utgivningsår: 1996
Lagersaldo: 379
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-1150
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

NUTFS 1998:7

Allmänna råd om länsstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig

Format: A4
Identifierare: NUTFS 1998:7
Utgivningsår: 1999
Lagersaldo: 666
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-1140
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2018:4

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till solceller. Ersätter STEMFS 2009:4

Format: -
Identifierare: STEMFS 2018:4
Utgivningsår: 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2902
Sidomfång: 4
Ladda ner

STEMFS 2018:5

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (2016:1) om trygg naturgasförsörjning

Format: -
Identifierare: STEMFS 2018:5
Utgivningsår: 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2903
Sidomfång: 4
Ladda ner

STEMFS 2004:1

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om statlig bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme (STEMFS 2001:2)

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2004:1
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 133
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-1583
Sidomfång: 1
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2004:4

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja och kol

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2004:4
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 380
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-1622
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2004:5

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft (NUTFS 1998:4)

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2004:5
Utgivningsår: 2004
Lagersaldo: 417
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-1620
Sidomfång: 1
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2007:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till energistatistik(STEMFS 2006:1)

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2007:1
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 182
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-1895
Sidomfång: 64
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2007:3

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrift och allmänna råd om bidrag till åtgärder som främjar investeringar i storskaliga vindkraftsanläggningar till havs och i fjällområden

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2007:3
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 153
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-1931
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2007:6

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv (STEMFS2006:4)

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2007:06
Utgivningsår: 2007
Lagersaldo: 154
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-1947
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2008:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrift om uppgifter till energistatistik

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2008:1
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 244
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2018
Sidomfång: 24
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2008:5

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik (STEMFS2006:1 och STEMFS 2007:1)

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2008:05
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 278
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2041
Sidomfång: 12
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2008:6


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2008:2)

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2008:6
Utgivningsår: 2008
Lagersaldo: 178
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2066
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2009:2

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2009:2
Utgivningsår: 2009
Lagersaldo: 77
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2110
Sidomfång: 24
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2010:4


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2008:2) STEMFS 2010:4

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2010:4
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 445
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2235
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2010:5


Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting STEMFS 2010:5

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2010:5
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 63
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2263
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2010:6


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrfter om uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1) STEMFS 2010:6

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2010:6
Utgivningsår: 2010
Lagersaldo: 182
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2264
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2011:05


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller (STEMFS 2009:4) STEMFS 2011:05

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2011:05
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 15
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2410
Sidomfång: 12
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2011:2


Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen STEMFS 2011:2

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2011:2
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 188
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2351
Sidomfång: 48
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2011:3


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till energistatistik (STEMSF 2006:1) STEMFS 2011:3

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2011:3
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 56
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2352
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2011:4

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat STEMFS 2011:4

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2011:4
Utgivningsår: 2011
Lagersaldo: 266
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2370
Sidomfång: 60
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2012:2

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrifter och allmänna råd (STEMF 2008:3) om planeringsåtgärder och åtgärder i övrigt som behövs för att säkerställa naturgasförsörjningen

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2012:2
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 17
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2424
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2012:5

Statens energimyndighets föreskrifter om formerna för redovisning och utbetalning m.m. av stöd till småskalig elproduktion.

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2012:5
Utgivningsår: 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2470
Sidomfång: 2
Ladda ner

STEMFS 2012:6

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2009:01) om program för energieffektivisering.

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2012:6
Utgivningsår: 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2471
Sidomfång: 2
Ladda ner

STEMFS 2012:7

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2012:7
Utgivningsår: 2012
Lagersaldo: 28
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2477
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 47