Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 79
Exkl. moms

STEMFS 2013:1

Statens energimyndighets föreskrifter om anläggningar som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer.

Identifierare: STEMFS 2013:1
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 25
Pris: 30,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2013:2

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller (STEMFS 2009:4)

Identifierare: STEMFS 2013:2
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 20
Pris: 30,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2013:4

Statens energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare;

Identifierare: STEMFS 2013:4
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 197
Pris: 30,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2006:1) om uppgifter till energistatistik

Identifierare: STEMFS 2014:1
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 32
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2014:2

Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag;

Identifierare: STEMFS 2014:2
Utgivningsår: 2014
Format: _
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2014:3

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;

Identifierare: STEMFS 2014:3
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 33
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2014:4

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2006:1) om uppgifter till energistatistik;

Identifierare: STEMFS 2014:4
Utgivningsår: 2014
Format: _
Lagersaldo: 1
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2015:1

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning;

Identifierare: STEMFS 2015:1
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 49
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2015:2

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer

Identifierare: STEMFS 2015:2
Utgivningsår: 2015
Format: _
Lagersaldo: 16
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:1

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg naturgasförsörjning

Identifierare:
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 47
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:2

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2011:4) om elcertifikat;

Identifierare:
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 17
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:3

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Identifierare:
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 11
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:4

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

Identifierare:
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 11
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:5

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik

Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 16
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2015:1) om statligt stöd till energikartläggning;

Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2017:2

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el.

Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2017:3

Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.

Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2017:4

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen;

Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2018:1

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (2016:3) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Identifierare:
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2018:2

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen;

Identifierare: STEMFS 2018:2
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2018:3

Statens energimyndighets föreskrifter om elbusspremie

Identifierare: STEMFS 2018:3
Utgivningsår: 2018
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2019:1

Föreskrifter om ändring i Statens
energimyndighets föreskrifter (2018:4)
om statligt stöd till solceller

Identifierare: STEMFS 2019:1
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2019:2

Statens energimyndighets föreskrifter om
upphävande av föreskrifterna och allmänna råden
(STEMFS 2010:5) om statligt stöd till
energieffektivisering i kommuner och landsting;

Identifierare: STEMFS 2019:2
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2020:1

Föreskrifter om ändring i Statens 2020:1 energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik;

Identifierare: STEMFS 2020:1
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

STEMFS 2020:10

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets
föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till
energistatistik.

Identifierare: STEMFS 2020:10
Utgivningsår: 2019
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 26 - 50 av 79