Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 47 av 47
Exkl. moms

STEMFS 2013:1

Statens energimyndighets föreskrifter om anläggningar som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer.

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2013:1
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 25
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2482
Sidomfång: 2
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2013:2


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd till solceller (STEMFS 2009:4)

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2013:2
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 20
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2488
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2013:4

Statens energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare;

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2013:4
Utgivningsår: 2013
Lagersaldo: 197
Pris: 30,00 kr
Artikel nr EM-2556
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2006:1) om uppgifter till energistatistik

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2014:1
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 32
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2587
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2014:3

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2014:3
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 33
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2649
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2014:4

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2006:1) om uppgifter till energistatistik;

Format: _
Identifierare: STEMFS 2014:4
Utgivningsår: 2014
Lagersaldo: 1
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2701
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2015:1

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning;

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2015:1
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 49
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2684
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:1

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg naturgasförsörjning

Format: .
Identifierare:
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 47
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2757
Sidomfång: 8
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:2

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2011:4) om elcertifikat;

Format: .
Identifierare:
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 17
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2758
Sidomfång: 20
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:3

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Format: -
Identifierare:
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 11
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2762
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:4

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

Format: .
Identifierare:
Utgivningsår: 2016
Lagersaldo: 11
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2784
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:5

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik

Format: .
Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Lagersaldo: 16
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2790
Sidomfång: 114
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2015:1) om statligt stöd till energikartläggning;

Format: .
Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2806
Sidomfång: 2
Ladda ner

STEMFS 2017:2

Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för el.

Format: ,
Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2817
Sidomfång: 8
Ladda ner

STEMFS 2017:3

Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.

Format: ,
Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2849
Sidomfång: 7
Ladda ner

STEMFS 2017:4

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen;

Format: ,
Identifierare:
Utgivningsår: 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2854
Sidomfång: 8
Ladda ner

STEMFS 2018:1

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (2016:3) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Format: ,
Identifierare:
Utgivningsår: 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2863
Sidomfång: 2
Ladda ner

STEMFS 2018:2

Statens energimyndighets föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen;

Format: ,
Identifierare: STEMFS 2018:2
Utgivningsår: 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2873
Sidomfång: 4
Ladda ner

STEMFS 2018:3

Statens energimyndighets föreskrifter om elbusspremie

Format: -
Identifierare: STEMFS 2018:3
Utgivningsår: 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2897
Sidomfång: 2
Ladda ner

STEMFS2014:2

Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag;

Format: _
Identifierare: STEMFS 2014:2
Utgivningsår: 2014
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2698
Sidomfång: 4
Ladda ner

STEMFS2015:2

Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer

Format: _
Identifierare: STEMFS 2015:2
Utgivningsår: 2015
Lagersaldo: 16
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2721
Sidomfång: 4
Antal:
Ladda ner
Beställ

Upphävande av Statens energimyndighets allmänna råd (NUTFS 1998:7)

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av Statens energimyndighets allmänna råd (NUTFS 1998:7) om länsstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig

Format: A4
Identifierare: STEMFS 2013:3
Utgivningsår: 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2527
Sidomfång: 2
Ladda ner
Visar 26 - 47 av 47