Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 59
Exkl. moms

Analys av marknaderna för biodrivmedel

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2013:08
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2007

Den officiella energistatistiken för energianvändning i flerbostadshus 2007

Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. uppvärmningssätt, energianvändning samt area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att 82 procent av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus år 2007 värmdes med fjärrvärme. Detta är en ökning jämfört med år 2006, då 76 procent av den totala arean värmdes med fjärrvärme. Elanvändningen har minskat från 1,9 TWh år 2006 till 1,5 TWh år 2007. Oljeanvändningen för uppvärmning har minskat från 547 000 m3 år 1995 till 75 000 m3 år 2007. Andelen areor som värmdes med enbart olja var ca 1 procent, vilket var en liten minskning jämfört med år 2006. Dessutom användes olja i kombination med annan uppvärmning för cirka 2 procent av arean.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:02
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 14
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2008

Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2008 Den officiella energistatistiken för energianvändning i flerbostadshus 2008. Syftet med statistiken är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning samt area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus uppgick till 25,7 TWh, vilket är en minskning med 1,5 TWh jämfört med år 2007. Den genomsnittliga energianvändningen uppgick till 145 kWh/m2. 82 procent av den totala uppvärmda arean i flerbostadshus värmdes med fjärrvärme år 2008, vilket var oförändrat jämfört med år 2007. Den totala fjärrvärmeanvändningen uppgick till 23,6 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:08
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 42
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2010

Energy statistics for multi-dwelling buildnings 2010

Officiell statistik över energianvändning i flerbostadshus avseende år 2010. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:09
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2011

Energy statistics for multi-dwelling buildings 2011

Officiell statistik över energianvändning i flerbostadshus avseende år 2011. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2012:05
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 108
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2012

Identifierare: ES 2013:03
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 91
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2013

Energy statistics for multi-dwelling buildings 2013

Officiell statistik över energianvändning i flerbostadshus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:03
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 100
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för flerbostadshus 2014

Officiell statistik över energianvändning i flerbostadshus

Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:04
Utgivningsår: 2015
Format: ,
Lagersaldo: 114
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2007

Den officiella energistatistiken för energianvändning i lokaler 2007

Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. uppvärmningssätt, energianvändning samt area i lokalbyggnader. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att 18 TWh användes för uppvärmning och varmvatten i lokaler år 2007. 66 procent av lokalarean värmdes med fjärrvärme som enda uppvärmningskälla. Detta är en ökning jämfört med år 2006 då 59 procent av lokalarean värmdes helt med fjärrvärme. 6 procent värmdes helt med el och 3 procent helt med olja. Naturgas/stadsgas används för uppvärmning av 1 procent av arean och bio¬bränsle (flis/spån, pellets, ved) för 1 procent.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:05
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2008

Energy statistics for non-residential premises 2008

Den officiella energistatistiken för energianvändning i lokaler 2008. Syftet med statistiken är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler uppgick till 16,7 TWh. Den genomsnittliga energianvändningen uppgick till 132 kWh per m2. Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet för lokaler och förbrukningen uppgick år 2008 till 12,8 TWh. Fjärrvärme stod för uppvärmning av 68 procent av lokalarean, vilket kan jämföras med 66 procent år 2007.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:09
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 17
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2009

Energy statistics for non-residential premises 2009

Den officiella energistatistiken för energianvändning i lokaler 2009. Syftet med statistiken är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler uppgick till 17,7 TWh. Den genomsnittliga energianvändningen uppgick till 135 kWh per m2. Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssättet för lokaler och förbrukningen uppgick år 2009 till 14,1 TWh. För 71 procent av lokalarean användes enbart fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten. Dessutom användes fjärrvärme i kombination med andra uppvärmningssätt.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:03
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 29
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2010

Energy statistics for non-residential premises 2010

Officiell statistik över energianvändning i lokaler avseende år 2010. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:08
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 92
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2011

Energy statistics for non-residential premises 2011

Officiell statistik över energianvändning i lokaler avseende år 2011. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2012:06
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 109
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2012

Identifierare: ES 2013:04
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 115
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2013

Energy statistics for non-residential premises 2013

Officiell statistik över energianvändning i lokaler. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:04
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 111
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för lokaler 2014

Energy statistics for non-residential premises 2013

Officiell statistik över energianvändning i lokaler. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i byggnader med lokaler. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:05
Utgivningsår: 2015
Format: .
Lagersaldo: 111
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2007

Den officiella energistatistiken för energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. uppvärmningssätt, energianvändning samt area i permanentbebodda småhus och fritidshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att användningen av olja för varmvatten och uppvärmning av småhus har minskat med 23 procent jämfört med 2006 och med 71 procent under den senaste femårsperioden. Antalet luft-luftvärmepumpar har ökat med ca 41 procent jämfört med föregående år och totalt har antalet värmepumpar ökat från drygt 500 000 till drygt 650 000 stycken. Drygt 45 procent av samtliga småhus i Sverige värms med el som enda värmekälla, inkl. hus som värms med värmepumpar. Näst vanligast är kombinerad uppvärmning med el och biobränsle och därefter kommer uppvärmning med enbart biobränsle

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:01
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2008

Energy statistics for one- and two-dwelling buildings in 2008

Den officiella statistiken för energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. energianvändning och uppvärmningssätt i permanentbebodda småhus och fritidshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som SCB genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att el svarar för 40 procent av den totala användningen av energi för uppvärmning, tätt följt av biobränsle som svarar för en nästan lika stor andel (36 procent). Användningen av olja för varmvatten och uppvärmning av småhus har minskat med 21 procent jämfört med 2007 och med 75 procent under den senaste femårsperioden. Nästan 40 procent av småhusen värms helt eller delvis av en värmepump.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:07
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 37
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2009

Energy statistics for one- and two-dwellingbuildings in 2009

Den officiella statistiken för energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om bl.a. energianvändning och uppvärmningssätt i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att det totalt användes 34,2 TWh för uppvärmning och varmvatten i småhus under år 2009. El var fortsatt det vanligaste energislaget för uppvärmning och varmvatten i småhus. Totalt användes under år 2009 14,4 TWh el för uppvärmning. Under år 2009 användes motsvarande 13,0 TWh biobränsle för uppvärmning. Sedan år 2006 har användningen av ved, flis, spån och pellets stigit med motsvarande 26 procent. Antalet värmepumpar fortsätter att öka. År 2009 användes någon form av värmepump i 40 procent av småhusen.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:01
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 25
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2010

Energy statistics for one- and two-dwelling buildings 2010

Officiell statistik över energianvändning i småhus avseende år 2010. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:10
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 94
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2011

Energy statistics for one- and two-dwelling buildnings 2011

Officiell statistik över energianvändning i småhus avseende år 2011. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2012:04
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 103
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2012

Officiell statistik över energianvändning i småhus avseende år 2011

Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning av Statististiska centralbyrån.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2013:05
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 111
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2013

Officiell statistik över energianvändning i småhus

Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:05
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 112
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2014

Energy statistics for one- and two-dwelling buildings 2014

Officiell statistik över energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:06
Utgivningsår: 2015
Format: _
Lagersaldo: 112
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2007

Officiell energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Den totala användningen av energi till uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2007 var 78,2 TWh jämfört med 80,9 TWh år 2006. Minskningen sker huvudsakligen i småhus. Oljeanvändningen fortsätter att minska kraftigt och var år 2007 23 % lägre än år 2006. Även elvärmeanvändningen minskar, från 20,7 TWh år 2006 till 18,2 TWh år 2007. Biobränsleanvändningen och fjärrvärmeanvändningen ökar däremot. Biobränsleanvändningen uppgick år 2007 till 11,9 TWh, vilket var en ökning med 7 %. Fjärrvärmeanvändningen ökade från 41,8 TWh till 42,4 TWh. Mest elvärme användes som tidigare år i småhus, 12,7 TWh, medan fjärrvärme är vanligast i flerbostadshus. Fjärrvärmeanvändningen i flerbostadshus uppgick till 22,8 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:06
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 59