Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 50 av 74
Exkl. moms

Energistatistik för småhus 2014

Energy statistics for one- and two-dwelling buildings 2014

Officiell statistik över energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:06
Utgivningsår: 2015
Format: _
Lagersaldo: 112
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus 2016

Energy statistics for one- and two-dwelling buildings 2016

Officiell statistik över energianvändning i småhus. Syftet med statistiken är att ge information om framför allt uppvärmningssätt, energianvändning och area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomfört på uppdrag av Energimyndigheten

Identifierare: ES 2017:3
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2007

Officiell energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler

Den totala användningen av energi till uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2007 var 78,2 TWh jämfört med 80,9 TWh år 2006. Minskningen sker huvudsakligen i småhus. Oljeanvändningen fortsätter att minska kraftigt och var år 2007 23 % lägre än år 2006. Även elvärmeanvändningen minskar, från 20,7 TWh år 2006 till 18,2 TWh år 2007. Biobränsleanvändningen och fjärrvärmeanvändningen ökar däremot. Biobränsleanvändningen uppgick år 2007 till 11,9 TWh, vilket var en ökning med 7 %. Fjärrvärmeanvändningen ökade från 41,8 TWh till 42,4 TWh. Mest elvärme användes som tidigare år i småhus, 12,7 TWh, medan fjärrvärme är vanligast i flerbostadshus. Fjärrvärmeanvändningen i flerbostadshus uppgick till 22,8 TWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:06
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2008

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises

Den totala användningen av energi till uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2008 var 75,3 TWh jämfört med 78,2 år 2007. Minskningen av energianvändningen skedde framförallt i flerbostadshus och lokaler medan användningen ökade något i småhus. Elvärme dominerar som uppvärmningssätt i småhus medan fjärrvärme är det klart dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus och lokaler. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som tidigare har publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överrens med uppgifterna i denna rapport.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:10
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2009

Summary of energy statistics for dwellings and non-residentional premises for 2009

Den totala användningen av energi till uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2009 var 79 TWh jämfört med 75 TWh år 2008. Ökningen beror framförallt på att 2009 var ett kallare år än 2008. Elvärme dominerar som uppvärmningssätt i småhus medan fjärrvärme är det klart dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus och lokaler. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som tidigare har publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:04
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 32
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2009

Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2009

Den officiella energistatistiken för energianvändning i flerbostadshus 2009. Syftet med statistiken är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning samt area i flerbostadshus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken visar att den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus uppgick till 25,6 TWh under år 2009. Fjärrvärme är fortsatt vanligast för uppvärmning i flerbostadshus. Totalt användes 23,4 TWh fjärrvärme under år 2009, vilket motsvarar 91 procent av den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten. Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus var 148,1 kWh per kvadratmeter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:04
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 29
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2010
Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler avseende år 2010. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:11
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2011

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2011

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler avseende år 2011. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2012:07
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 3
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2012

Identifierare: ES 2013:06
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 111
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2013

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:06
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 111
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2014

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler.

Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport. Innehåller sammanfattning på engelska, Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2014

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:07
Utgivningsår: 2015
Format: _
Lagersaldo: 193
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2016

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler

Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Identifierare: ES 2017:6
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energistatistik i fritidshus

Energy statistics for dwellings with no registered permanent resident (holiday homes) 2011

Identifierare: ES 2012:03
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 65
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2013

Energimyndigheten har uppdragit Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2013. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 250 objekt av totalt ca 4 400 stycken, med en svarsfrekvens på 84 procent.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:09
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 19
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2014

Energimyndigheten har uppdragit Statistiska centralbyrån att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2014. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 000 objekt av totalt ca 3 200 stycken, med en svarsfrekvens på 82 procent. Statistiken presenteras i GWh i tre tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 51 179 GWh skogsbränsle och 64 GWh energiskogsbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle låg på 737 GWh och exporten på 195 GWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:08
Utgivningsår: 2015
Format: _
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2015

Energimyndigheten har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2015. Detta har tagits fram genom enkäter i en urvalsundersökning som skickades ut till ca 2 060 objekt, med en svarsfrekvens på 77 procent. Statistiken presenteras i GWh i fem tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 51 024 GWh skogsbränsle och 55 GWh energiskogsbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle låg på 223 GWh och exporten på 133 GWh.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2016:05
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 13
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion av oförädlade trädbränslen 2016

Energimyndigheten har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att ta fram uppgifter om produktion, import och export av oförädlade trädbränslen i Sverige år 2016. Statistiken presenteras i GWh i fem tabeller som delas upp i bränslekategorier, råvarans geografiska ursprung, samt om det rör sig om inhemsk produktion, import eller export. Totalt producerades 48 514 GWh skogsbränsle, 101 GWh energiskogsbränsle och 4 800 GWh återvunnet trädbränsle. Importen av skogs- och energiskogsbränsle uppgick till 1 540 GWh och exporten till 89 GWh. Importen av återvunnet trädbränsle uppgick till 3 098 GWh och exporten till 3 GWh.

Identifierare: ES 2017:9
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Produktion och användning av biogas 2011

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2011. År 2011 producerades i Sverige totalt 1 473 GWh biogas i 233 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2010 ökade den totala biogasproduktionen med 86 GWh. Av den totala biogasen producerades 2011 43 % i avloppsreningsverk, 28 % i samrötningsanläggningar, 18 % i deponier, 9 % i industrianläggningar och 1 % på gårdsanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Av den producerade biogasen uppgraderades 734 GWh (50 %), 562 GWh (38 %) användes för värmeproduktion (inkl. värmeförluster), 47 GWh (3 %) för elproduktion och 115 GWh (8 %) facklades bort.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2012:08
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 68
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas och rötrester under år 2013. År 2013 producerades i Sverige totalt 1 686 GWh biogas i 264 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2012 ökade den totala biogasproduktionen med 97 GWh. Av den totala biogasen producerades 40 % i avloppsreningsverk, 34 % i samrötningsanläggningar, 14 % i deponier, 7 % i industrianläggningar och 5 % i gårdsbiogassanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Mer än hälften av den producerade biogasen 907 GWh (54 %) uppgraderades, 521 GWh (31 %) användes till värmeproduktion, 46 GWh (3 %) el producerades och 186 GWh (11 %) facklades.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:08
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014

I föreliggande undersökning har sammanlagt 277 biogasproducerande anläggningar identifierats i Sverige. Dessa producerade totalt 1 784 GWh biogas. De 277 biogasproducerande anläggningarna fördelades på 139 avloppsreningsverk, 60 deponier, 37 gårdsbiogasanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, fem industrianläggningar och en förgasningsanläggning. Antalet uppgraderingsanläggningar uppgick till 59 stycken och vid 13 injektionsstationer injicerades uppgraderad biogas på naturgasnätet. Biogasproduktionen ökade med 98 GWh år 2014 jämfört med 2013, vilket motsvarar en ökning med 6 %. Av den totala biogasen producerades 38 % i avloppsreningsverk, 40 % i samrötningsanläggningar, 12 % i deponier, 7 % i industrianläggningar och 3 % i gårdsbiogasanläggningar. Sedan december 2014 produceras även mindre mängd biogas från förgasning i Sverige.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:03
Utgivningsår: 2015
Format: .
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015

I föreliggande undersökning har sammanlagt 282 biogasanläggningar identifierats i Sverige. Dessa producerade under 2015 totalt 1 947 GWh biogas fördelat på 140 avloppsreningsverk, 60 deponier, 40 gårdsanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och 1 förgasningsanläggning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2016:04
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2016

Den svenska biogasproduktionen ökade med 4 procent under 2016 till totalt 2 018 GWh. Störst produktionsökning skedde i samrötningsanläggningarna där också en större anläggning tillkom under året. Totalt producerades 47 procent av biogasen i samrötningsanläggningar (944 GWh) medan avloppsverken stod för 35 procent av produktionen (709 GWh). Produktionen i gårdsanläggningar minskade något till 49 GWh och deponigasproduktionen fortsätter att minska även under 2016 till totalt 174 GWh. Biogasproduktionen genom förgasning uppgick till 14 GWh, en minskning med 55 procent från 2015. Totalt identifierades 279 biogasproduktionsanläggningar i Sverige år 2016, varav 139 avloppsreningsverk, 58 deponier, 41 gårdsanläggningar, 34 samrötningsanläggningar 6 industrianläggningar och en förgasningsanläggning.

Identifierare: ES 2017:07
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017

Den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017 till totalt 2 068 GWh. Störst produktionsökning skedde i samrötningsanläggningar och vid reningsverk, medan deponigasproduktionen fortsatte att minska även under 2017. Totalt producerades 48 procent av biogasen i samrötningsanläggningar medan avloppsverken stod för 36 procent av produktionen. Totalt identifierades 275 biogasproduktionsanläggningar i Sverige år 2017, varav 138 avloppsreningsverk, 51 deponigasanläggningar, 43 gårdsanläggningar, 36 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och en förgasningsanläggning.

Identifierare: ES 2018:1
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2007

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2007. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005, 2006 och 2008. Anledningen till att rapporten för år 2007 publiceras senare än 2008 års rapport är att insamlingen av data för år 2007 blev försenad. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2010:02
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 97
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2008

I undersökningen redovisas produktion och användning av biogas under år 2008. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005 och 2006. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut. Undersökningen för år 2008 visar att 1359 GWh biogas har producerats under året vilket är en ökning med 146 GWh från år 2006. Sammanlagt har 227 biogasproducerande anläggningar identifierats.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2010:01
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 73
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 26 - 50 av 74