Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 51 - 59 av 59
Exkl. moms

Transportsektorns energianvändning 2014

Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och består nästan uteslutande av fossila bränslen. Sektorns omställning till förnybara biodrivmedel kommer därmed att spela en stor roll i Sveriges förmåga att nå upp till de energi-

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:01
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 8
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2007

Vindkraftsstatistik 2007 är den första publikationen i serien, som kommer att vara årligen återkommande. Från och med år 2009 kommer publikationen med föregående års data ges ut under våren, samt därefter med kvartalsvis uppdatering av data på Energimyndighetens webbplats. I denna första rapport i serien ligger fokus på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2008:02
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 131
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2008

Vindkraftsstatistik 2008 är den andra publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och från och med år kvartal 1 år 2009 kommer statistiken att uppdateras kvartalsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:03
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 181
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2009

Vindkraftsstatistik 2009 är den tredje publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och från och med år 2010 kommer statistiken över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning att uppdateras halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2010:03
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 141
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2010

Vindkraftsstatistik 2010 är den fjärde publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:06
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2011

Vindkraftsstatistik 2011 är den femte publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2012:02
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vindkraftsstatistik 2012

Vindkraftsstatistik 2012 är den sjätte publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2013:01
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vindkraftsstatistik 2013

Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2013 till 2640 st med en total installerad effekt på 4194 MW enligt data från elcertifikatsystemet, med viss komplettering. Den totala produktionen för 2013 uppgick till 9,8 TWh, där fyra län - Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län – bidrog med mer än 1 TWh vardera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:02
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 22
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2014

Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2014 till 2 961 st med en total installerad effekt på 5 097 MW enligt data från elcertifikatsystemet, med viss komplettering. Den totala produktionen för 2014 uppgick till 11,2 TWh, där tre län - Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län – bidrog med mer än 1 TWh vardera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:02
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 51 - 59 av 59