Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 51 - 74 av 74
Exkl. moms

Produktion och användning av biogas år 2009

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2009. Produktionen uppgick till 1363 GWh vilket är i stort sett samma nivå som år 2008. Produktionen ökade i samrötningsanläggningar och gårdsanläggningar medan produktionen var relativt oförändrat för avloppsreningsverken. Produktionen i deponier och industrianläggningar minskade jämfört med år 2008. Värmeproduktion är det största användningsområdet för biogas men en allt större mängd biogas används för fordonsdrift. Syftet med undersökningen är att ge Energimyndigheten, branschorganisationer, kommuner och andra intressenter en förbättrad kunskap kring hur produktionen och användningen av biogas ser ut. Liknande undersökningar har genomförts för år 1996, 2005, 2006, 2007 och 2008.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2010:05
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 50
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2010

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2010. År 2010 producerades i Sverige totalt 1 387 GWh biogas i 220 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2009 ökade den totala biogasproduktionen med 24 GWh. Av den totala biogasen producerades 2010 44 % i avloppsreningsverk, 25 % i samrötningsanläggningar, 22 % i deponier, 8 % i industrianläggningar och 1 % på gårdsanläggningar. De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Av den producerade biogasen uppgraderades 609 GWh (44 %), 606 GWh (44 %) användes för värmeproduktion (inkl. värmeförluster), 56 GWh (4 %) el producerades och 112 GWh (8 %) facklades bort.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:07
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 84
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Produktion och användning av biogas år 2012

I rapporten redovisas produktion och användning av biogas under år 2012. År 2012 producerades i Sverige totalt 1 589 GWh biogas i 242 produktionsanläggningar. I jämförelse med 2009 ökade den totala biogasproduktionen med 116 GWh. Av den totala biogasen p

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2013:07
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Statistik över nätanslutna solcellsanläggningar 2016

Statistik över nätanslutna anläggningar 2016 är en analysrapport som presenterar installerad effekt och antal nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige 2016. Publikationen inkluderar också ett temakapitel som fokuserar på förbättring av statistikkvaliteten och utvärderar olika insamlingsmetoder. Dessutom ges rekommendationer för att uppnå detta.

Identifierare: ES 2017:8
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2013:02
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2007

Det står utan tvivel att transportsektorns energianvändning kommer att tillmätas allt större betydelse de närmaste åren. Klimatförändringarna kräver åtgärder i alla sektorer och transportsektorn är idag nästan uteslutande beroende av fossila bränslen. I och med kraven på minskade utsläpp kommer således allt fler styrmedel att inriktas mot transportsektorn. Denna situation kommer även att förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset för transportsektorns energianvändning genomförde Energimyndigheten under år 2007 en förstudie avseende hur energistatistiken för transportsektorn kan förbättras. Ett av förslagen som framkom i denna förstudie var att göra en särskild statistisk publikation där all statistik avseende transportsektorns energianvändning samlas på ett ställe. I och med denna publicering realiseras förslaget att ge ut en publikation med samlad statistik över transportsektorns energianvändning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2008:01
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 255
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2008

Transportsektorns energianvändning har under perioden 1970 till 2008 ökat med 80 %. Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:04
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 173
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2009

Transportsektorns energianvändning har under perioden 1970 till 2009 ökat med 80 %. Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2010:04
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 390
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2010

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:05
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 115
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2011

Idag står transportsektorn för en fjärdedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra bränsle-/energislag få stor betydelse de närmaste åren i och med de ökande kraven på minskade utsläpp av växthusgaser. Denna situation förväntas förändra och utöka kraven på statistik över transportsektorns energianvändning. Som en följd av det ökade intresset publicerar Energimyndigheten sedan år 2008 en årlig statistiksamling för transportsektorn.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2012:01
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Lagersaldo: 10
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns Energianvändning 2013

Under 2013 stod den totala energianvändningen i transportsektorn för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra drivmedelsslag få stor betydelse de n

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:01
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2014

Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och består nästan uteslutande av fossila bränslen. Sektorns omställning till förnybara biodrivmedel kommer därmed att spela en stor roll i Sveriges förmåga att nå upp till de energi-

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:01
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 8
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportsektorns energianvändning 2015

Transportsektorns energianvändning är en återkommande statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008. Rapporten ersätter tidigare utgåva ES 2016:02.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2016:03
Utgivningsår: 2016
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2016

Transportsektorns energianvändning är en årlig statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008.

Identifierare: ES 2017:1
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2007

Vindkraftsstatistik 2007 är den första publikationen i serien, som kommer att vara årligen återkommande. Från och med år 2009 kommer publikationen med föregående års data ges ut under våren, samt därefter med kvartalsvis uppdatering av data på Energimyndighetens webbplats. I denna första rapport i serien ligger fokus på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2008:02
Utgivningsår: 2008
Format: A4
Lagersaldo: 131
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2008

Vindkraftsstatistik 2008 är den andra publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och från och med år kvartal 1 år 2009 kommer statistiken att uppdateras kvartalsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2009:03
Utgivningsår: 2009
Format: A4
Lagersaldo: 181
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2009

Vindkraftsstatistik 2009 är den tredje publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och från och med år 2010 kommer statistiken över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning att uppdateras halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2010:03
Utgivningsår: 2010
Format: A4
Lagersaldo: 141
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2010

Vindkraftsstatistik 2010 är den fjärde publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2011:06
Utgivningsår: 2011
Format: A4
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2011

Vindkraftsstatistik 2011 är den femte publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2012:02
Utgivningsår: 2012
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vindkraftsstatistik 2012

Vindkraftsstatistik 2012 är den sjätte publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2013:01
Utgivningsår: 2013
Format: A4
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Vindkraftsstatistik 2013

Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2013 till 2640 st med en total installerad effekt på 4194 MW enligt data från elcertifikatsystemet, med viss komplettering. Den totala produktionen för 2013 uppgick till 9,8 TWh, där fyra län - Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län – bidrog med mer än 1 TWh vardera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2014:02
Utgivningsår: 2014
Format: A4
Lagersaldo: 22
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2014

Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2014 till 2 961 st med en total installerad effekt på 5 097 MW enligt data från elcertifikatsystemet, med viss komplettering. Den totala produktionen för 2014 uppgick till 11,2 TWh, där tre län - Västra Götalands län, Västerbottens län och Skåne län – bidrog med mer än 1 TWh vardera.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2015:02
Utgivningsår: 2015
Format: A4
Lagersaldo: 16
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2015

Tema: Systemeffekter

Vindkraften fortsatte att byggas ut under 2015 och vid årets slut fanns 5840 MW installerat i Sverige. Över 80 procent av den nya effekten under året installerades i elområde SE2 vilket innebär att den geografiska spridningen ökade. SE2 och SE3 är nu för första gången ungefär lika stora sett till installerad effekt vindkraft vilket bedöms gynnsamt ur systemsynpunkt. Nationellt står vindkraften för 10 procent av Sveriges elproduktion vilket ger en delad plats som Sveriges tredje största kraftslag. Sollefteå har närmare 300 MW installerad effekt och övertar tätpositionen bland kommunerna. Västra Götaland är fortfarande det vindkraftigaste länet.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Identifierare: ES 2016:01
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2016

Vindkraftsstatistik 2016 är en årlig publikation från Energimyndigheten som presenterar installerad effekt och elproduktion från vindkraft på regional nivå. År 2016 uppgick den totala installerade effekten till 6430 MW uppdelat på 3330 anläggningar. Dessa producerade 15,5 TWh under 2016.

Identifierare: ES 2017:2
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 38
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 51 - 74 av 74