Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 417

290 oktober 2010

En tidning om energi- och klimatrådgivning i Sveriges alla kommuner

290. Så många kommuner har vi i Sverige. På lika många finns en kommunal energi- och klimatrådgivare. Den här tidningen vill visa kunskapen och kraften hos dem. Möt handlaren i Solna som hittills minskat affärens energianvändning med 10 procent med hjälp av rådgivningen. Läs även om kommuner som med hjälp av miljötjänstemän planerar trafiken på ett klimatsmart sätt, helt i linje med den europeiska trenden. Lär dig att hitta rätt i belysningsdjungeln. Rådgivarna har redskapen.

Som bilaga till tidningen 290 finns Kraftsamling, en dokumentation från 2010 års arbetsmöte med Sveriges energi- och klimatrådgivare.

Format: A4
Identifierare ET2010:53
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 4248
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2266
Antal:
Ladda ner
Beställ

4 big leaps and 20 small steps

Conceptual guidelines on sustainable spatial planning

The Sustainable Municipality programme is the Swedish Energy Agency’s pro-gramme for sustainable development at a local level. It offers various forms of expert support to develop and strengthen local efforts concerning energy issues.

Within the framework of the Sustainable Municipality programme (the SM) the Urban Planning theme energy issues have been integrated into urban planning by developing target-group adapted tools and methods. This publication describes these methods. The work has been conducted as a development and research project in cooperation with the Institution for Urban Planning at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden.

Format: -
Identifierare ET2012:14
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 657
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2423
Antal:
Ladda ner
Beställ

40 cyklar är inte lika stora som 40 bilar

"40 cyklar är inte lika stora som 40 bilar” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Bilder talar så bra. Bilar tar plats och för att visa exakt hur stor, radade Gävles trafikantvecka upp 40 resenärer på väg till jobbet och fotade.

Format: A4
Identifierare ET2011:62
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2385
Ladda ner

Affärsutvecklingsstöd som lyfter små och medelstora företag

Lyckad insats - El-Forest och Alent Drying är två mindre företag som har fått hjälp av Energimyndigheten att utveckla idéer som bedöms ha en stor potential att minska energianvändningen och att öka sysselsättningen.

Format: A4
Identifierare ET2011:26
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 44
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2331
Antal:
Ladda ner
Beställ

Analys av delade incitament för energieffektivisering

Format: A4
Identifierare ET2013:31
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2560
Ladda ner

Använd motorvärmare rätt

Information om hur motorvärmare ska användas vid olika utetemperaturer, nytta med motorvärmare samt olika tekniker som finns tillgängliga för att underlätta användningen av motorvärmare.

Format: A4
Identifierare ET2010:49
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 700
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2242
Antal:
Ladda ner
Beställ

Arbeta tillsammans vid omfattande elavbrott

Informationssamverkan: goda exempel från krisarbete. Information för ansvariga för kris- och beredskapssamordning Information är en nyckelfråga vid krishantering Det här informationsmaterialet riktar sig till personer som på lokal och regional nivå ansvarar för säkerhets-, kris- och beredskapssamordning samt informationsfrågor. Informationsmaterialet redovisar erfarenheter och slutsatser kring informationssamverkan från hanteringen av stormen Gudruns verkningar i Kronobergs län. Stormen, som inträffade i januari 2005, var en av de svåraste naturkatastrofer som drabbat Sverige i modern tid. Den raserade elnätet i stora områden och gjorde 730000 människor strömlösa.

Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse.

"Arbeta tillsammans vid omfattande elavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:46
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 2450
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1989
Antal:
Ladda ner
Beställ

Artificiell fotosyntes - Energi från sol och vatten

Varje år strålar enorma mängder solljusenergi in över jorden, och även hos oss i norr. Sammanlagt är energimängden i solinstrålning över Sverige ca 400 000 TWh per år. Som jämförelse ligger Sveriges årliga energianvändning på strax över 400 TWh. Frågan är hur solenergin på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan omvandlas till användbar energi i alla de former som vi använder: bränsle för industrier och som drivmedel, el och värme.

Format: A4
Identifierare ET2013:04
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 175
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2503
Antal:
Ladda ner
Beställ

Barns kreativa tankar om nya tiders transporter

Barns kreativa tankar om nya tiders transporter” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Gatkritor och teater lockade barn till Linköpings Storgata. Och när bilarna var avstängda, då fanns plats för nytt kreativt tänk och skapande.

Format: A4
Identifierare ET2011:60
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2383
Ladda ner

Belysning i offentliga miljöer

Råd till beställare, upphandlare och projektansvariga

För att kunna skapa en god belysning krävs såväl kunskap som planering. Den här guiden riktar sig främst till dig som är beslutsfattare, upphandlare, beställare samt intern eller extern projektledare inom den offentliga sektorn. Syftet är att inspirera till att skapa god och energieffektiv belysning i det offentliga rummet, såväl inomhus som utomhus.

Format: A4
Identifierare ET 2012:33
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 107
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2447
Antal:
Ladda ner
Beställ

Belysningsutmaningen (engelsk text på andra sidan): The Swedish Lighting challenge

– Från global till lokal satsning (eneglsk text på andra sidan): – From global to local venture
Några resultat från Belysningsutmaningen, en nationell kraftsamling 2016-2018. Syftet var att öka dialog, kunskapsnivå och övergång till energieffektiv belysning för att halvera elanvändningen för belysning i Sverige. På svenska och engelska.

Format: ,
Identifierare ET 2018:5
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 380
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2872
Antal:
Ladda ner
Beställ

Beredskapslagring av olja

Kan ökade beredskapslager dämpa oron på oljemarknaden?

Små lager ökar känsligheten på en marknad som redan är utsatt för ett hårt efterfrågetryck, spekulationer och farhågor om framtiden. Snabbväxande länder som Kina och Indien har blivit storförbrukare av olja. Deras importberoende ökar och uppbyggnaden av beredskapslager har börjat. Samtidigt planerar;bland annat USA och EU att utöka sina lager för att stärka beredskapen inför;eventuella framtida energikriser. Ett effektivt utnyttjande av beredskapslager för att mildra en kris förutsätter samordnade aktiviteter mellan länder och regioner. När dragkampen om världens viktigaste energiråvara intensifieras, ökar också behovet av information och samverkan inom lagringspolitiken.

Format: A4
Identifierare ET2005:14
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 634
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1726
Antal:
Ladda ner
Beställ

Beredskapslagring av olja och kol

Sverige är till 100% beroende av råoljeimporten, som i allt större utsträckning kommer från störningskänsliga områden. Sverige har avtal om beredskapslagring av oljeprodukter med IEA och EU. EU:s importberoende är 30% och ökar stadigt. Därför måste Sverige fortsätta att beredskapslagra oljeprodukter.

Format: A4
Identifierare ET 6:2003
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1542
Ladda ner

Besöksrapport företag

Besöksrapport för energi- och klimatrådgivare är ett dokument som sammanfattar ett genomfört rådgivningsbesök. Rapporten skickas tillbaka till företaget som fått rådgivning och ger en översikt över vad man talat om och vilka förbättringsmöjligheter som finns. Finns som ifyllningsbar PDF. Se även Processbeskrivning i vilken besöksrapporten är en del.

Format: A4
Identifierare ET2012:54
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 1481
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2473
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bioenergi resurseffektivitet och bridrag till energi- och klimatpolitiska mål

Format: A4
Identifierare ER2008:05
Utgivningsår 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2043
Ladda ner

Blackout

En beskrivning av orsakerna till och konsekvenserna av el-avbrotten i USA, Italien och Sydsverige 2003.

Format: A4
Identifierare ET32:2004
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 593
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1633
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bra belysning för hotell och restaurang

När man planerar belysning till hotell- och restaurangverksamhet bör man tänka på att belysningen är flexibel. Belysningen ska helst passa varumärket som verksamheten står för. Det kan vara stora skillnader i ljusbehovet i olika delar av samma lokal. Hotell och restauranger kan spara energi med en genomtänkt styrning av belysningen.

Format: A4
Identifierare ET2014:23
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 422
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2646
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bra belysning för äldre och synskadade

Äldre behöver upp till sju gånger mer ljus än barn. Ju sämre synförmågan är desto viktigare är det med bra belysning. Samtidigt som behovet av ljus ökar med stigande ålder blir också ögat mer känsligt för bländning. Med enkla medel som bättre ljussättning och modern teknik kan du både få bättre ljus och lägre energianvändning.

Format: A4
Identifierare ET2014:19
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 874
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2648
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bra belysning i köpcentrum

Ljussättningen spelar en viktig roll för att skapa en välkomnande atmosfär i köpcentrum och gallerior och gör att besökarna vill stanna. Belysningen ska också leda besökare till gallerians butiker samt guida till entréer, toaletter och garage. Lokalerna i ett köpcentrum är tydligt uppdelade i allmänna utrymmen och i butiker som sinsemellan kan ha väldigt olika karaktär och ljusbehov.

Format: A4
Identifierare ET2014:21
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 590
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2647
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bra belysning i livsmedelsbutik

Att belysa livsmedel på rätt sätt är viktigt och frågorna kan vara många. Hur placerar man belysningen för att få maten att synas? Hur belyser man de värmekänsliga varorna? Hur belyser man för att inte ytterligare öka kylbehovet? Hur säkerställer man att personalen har bra belysning där synkrävande arbetsuppgifter genomförs? Vilken ljuskälla framhäver och bevarar livsmedlen bäst?

Format: A4
Identifierare ET2014:22
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 385
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2645
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bränsleförsörjning av många utspridda reservkraftverk

Information om logistikplanering för beredskapssamordnare, kommuner, landsting och företag
Hur försörjer man många reservkraftverk med bränsle?
Syftet med det här informationsmaterialet är att sprida erfarenheter kring bränsleförsörjning av reservkraftverk för att säkerställa uthållig drift under ett långvarigt elavbrott. Reservkraftverk är en förutsättning för att klara nödvändiga verksamheter. Erfarenheterna har främst gjorts i avhjälpningsarbetet efter stormarna Gudrun (2005) och Per (2007).

Informationen riktar sig i första hand till beredskapssamordnare, kommuner, landsting och företag som kan ha behov av reservkraftverk för att klara sin verksamhet och sina åtaganden under ett längre elavbrott.

Bränsleförsörjning av många utspridda reservkraftverk” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:47
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 2824
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1981
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bränsleprogrammet

Hållbar bioenergi är förnybar, resurssnål och, i ett långsiktigt tidsperspektiv, i det närmaste klimatneutral. Biobränslen utgör därför en mycket viktig resurs för arbetet med att klara miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan

Format: A4
Identifierare ET2012:36
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 846
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2508
Antal:
Ladda ner
Beställ

Bättre klimat med smartare ventilationsaggregat

Här kan du läsa om effektiva ventilationsaggregat med bra funktion. Välj ventilation efter husets förutsättningar och dina behov. Ta hjälp av energimärkningen.

Format: .
Identifierare ET2016:03
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 2252
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2737
Antal:
Ladda ner
Beställ

Certifiera installatörer

Av småskaliga anläggningar för förnybar energi

Energimyndigheten, Boverket och Swedac föreslår ett system för frivillig certifiering för installatörer av småskaliga biobränsleanläggningar, värmepumpar, solfångare och solceller. Ackreditering föreslås vara ett krav för de aktörer som vill utfärda certifikat. Ackrediteringen utfärdas av Swedac. Boverket föreslås få rollen som ägare av kravspecifikationen mot vilken installatörer certifieras. Utredningen är ett led i implementeringen av förnybartdirektivets (2009/28/EG) artikel 14.

Format: A4
Identifierare ER2011:24
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2366
Ladda ner

Checklista med funktionskrav på generatoraggregat

Råd till återförsäljare, importörer, tillverkare och installatörer
Vilka krav bör du ställa?
Detta informationsmaterial ger dig som är återförsäljare, importör, till­verkare eller installatör rekommendationer kring vilka krav du bör ställa på generatoraggregat för privat bruk. Materialet innehåller en checklista över krav som ska vara uppfylla, information om vilka brister du därtill bör se upp med, samt en lista med råd till tillverkare. Dessutom ger mate­rialet grundläggande fakta om elkvalitet, CE-märkning och direktiv som är viktiga för generatorsaggregat.

För mer grundläggande information om reservelverk riktat till privat­personer kan du läsa faktabroschyrerna ”Reservelverk vid el- och värmeavbrott – Vägledning till privatpersoner som funderar på att använda reservelverk” och ”Test av reservelverk och generella köpråd – Informa­tion till privatpersoner”.

Checklista med funktionskrav på generatoraggregat” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:48
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 2097
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1980
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 417