Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 101 - 125 av 417

Energiindikatorer 2009

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

Rapporten redovisar indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Årets tema visar EU:s mål för områdena klimat, förnybar energi och energieffektivisering samt hur långt Sverige kommit i förhållande till andra länder. Publikationen inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen, följt av temaindikatorer. Därefter redovisas fem bakgrundsindikatorer och 20 grundindikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Format: A4
Identifierare ET2009:15
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 625
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2129
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2010

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål

För att underlätta uppföljningen av de energipolitiska målen tar Energimyndigheten årligen fram ett antal indikatorer som baseras på den officiella energistatistiken. Publikationen är årligt återkommande och inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. I rapporten redovisas fem bakgrundsindikatorer och 19 grundindikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Format: A4
Identifierare ET2010:24
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 404
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2228
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energijägarna - ett lärprojekt för elever i grundskolan END PDF

Uthållig kommun - Goda exempel

Energijägarna – en investering för framtiden där elever får möjlighet att arbeta på ett inspirerande, roligt och aktivt sätt med energifrågor. Fastighetskontoret i Västerås har tillsammans med projektledaren som är pedagog arbetat fram undervisningsmaterial bestående av lärarhandledning och elevbok. Materialet är ämnesintegrerat med ett pedagogiskt upplägg som främjar olika inlärningsstilar. Materialet innehåller även många förklarande bilder. En aktivitetslåda för experiment och praktiska övningar (elmätare, termometrar m.m.) ingår också i paketet.

Format: A4
Identifierare ET2010:35
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2272
Ladda ner

Energikartlägg din bostadsrättsförening

Energikartlägg din bostadsrättsförening.
Stödet för energikartläggning på upp till 50 000 kronor
vänder sig till små och medelstora företag. Även bostadsrättsföreningar
kan ansöka om de uppfyller kravet på en
årlig energianvändning över 300 megawattimmar, vilket
motsvarar energianvändningen för cirka 30 lägenheter.

Format: ,
Identifierare ET 2017:3
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2796
Ladda ner

Energikartlägg ditt lantbruk

Du som är lantbrukare kan ansöka om stöd för energikartläggning på upp till 50 000 kronor för att få koll på energianvändningen.

Format: .
Identifierare ET 2017:2
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 382
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2792
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energikoll i små och medelstora företag

I Energikoll i små och medelstora företag får du handfasta tips, verktyg och checklistor som hjälper ditt företag till ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering.

Handboken är en del i Energimyndighetens satsning på stöd till små och medelstora företag för att sänka sin energianvändning. Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns www.energimyndigheten.se/smf

Format: ,
Identifierare ET 2017:29
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 3719
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2848
Antal:
Ladda ner
Beställ

EnergiLedning

Att minska energianvändningen i byggnader är ett viktigt delmål i en nationell strategi för en samhällsekonomisk effektiv energi och klimatpolitik. Denna rapport om energiledning hanterar energirelaterade frågor som leder till en långsiktigt effektiv användning av energi, både ekonomiskt och miljömässigt. Inom begreppet inryms således frågor som uppföljning av energianvändning, besiktning av anläggningar för att fastställa energistatus, bildande av företagsinterna enheter som handhar frågor av denna typ, utbildning av nyckelpersonal, fastställa inneklimat i befintliga byggnader etc.

Rapporten har författats av Per Erik Nilsson, CIT Energy Management AB i Göteborg.

Format: A4
Identifierare ER 11:2000
Utgivningsår 2000
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1316
Ladda ner

Energiledningssystem-ett verktyg för ständig förbättr.av energiarbetet

Erfarenheter från sex svenska industriföretag

Energiledning kan beskrivas som ett verktyg för ett företag att kontrollera och styra sin energianvändning på ett systematiskt sätt. I Sverige finns sedan år 2003 en standard för energiledningssystem, SS 627750. Drygt 100 industriföretag, med totalt omkring 250 separata produktionsanläggningar, har hittills infört och låtit certifiera energiledningssystem enligt den svenska standarden.

Energiledningssystem har visat sig vara ett mycket värdefullt verktyg för att företag ska lyckas med sitt energieffektiviseringsarbete och därmed minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan.

I denna broschyr presenterar sex svenska industriföretag och ett certifieringsorgan sina erfarenheter av energiledningssystem och du får också veta hur det gick till när den svenska standarden för energiledningssystem togs fram.

Format: A4
Identifierare ET2009:36
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 965
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2145
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energilyftet

Vykort

Kort information om Energilyftet - en kompetenshöjande kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Format: -
Identifierare ET2016:10
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 901
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2766
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1998

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Vidare görs en genomgång av det internationella energiläget. Förhållandet mellan energisektorn och miljön tas också upp.

Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

En del av tabellerna och figurerna i "Energiläget" finns också som OH-bilder.

Format: A4
Identifierare ET 25:1998
Utgivningsår 1998
Lagersaldo: 92
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1028
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1999

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Vidare görs en genomgång av det internationella energiläget. Förhållandet mellan energisektorn och miljön tas också upp.

Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Format: A4
Identifierare ET 81:1999
Utgivningsår 1999
Lagersaldo: 15
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1029
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 1999 - OH-bilder

Energiläget 1999 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs energitillförsel och energianvändning, det internationella energiläget och förhållandet mellan energisektorn och miljön.

OH-serien innehåller 60 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 1999.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 1999
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1153
Ladda ner

Energiläget 2000

Energiläget, som ges ut årligen, innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energitillförsel och energianvändning i Sverige beskrivs översiktligt. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön.

Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik.

Format: A4
Identifierare ET 35:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 5
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1351
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2000 - OH-bilder

Energiläget 2000 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön.

OH-serien innehåller 64 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2000.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2001
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1364
Ladda ner

Energiläget 2001

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet.

Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs, både med fokus på världen och EU. Avslutningsvis beskrivs Sveriges energiskattesystem och energisektorns påverkan på miljö.

Bilagan "Energiläget i siffror" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. I årets utgåva av Energiläget har statistiken till figurerna reviderats jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar åren 1983-2000 där de två sista åren baserats på preliminär statistik.

Format: A4
Identifierare ET 35:2001
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 22
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1433
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2001 - OH-bilder

Energiläget 2001 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön.

OH-serien innehåller 64 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2001

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2001
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1438
Ladda ner

Energiläget 2002

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat till följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget som ges ut årligen vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet.

Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs.

Rättelsebladet som finns är till den tryckta versionen av Energiläget 2002.

Format: A4
Identifierare ET 18:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 4
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1488
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2002 - OH-bilder

Energiläget 2002 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön.

OH-serien innehåller 66 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2002.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2002
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1493
Ladda ner

Energiläget 2003

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat till följd av att inriktningen för energi- och miljöpolitiken i Sverige och omvärlden förändras. Med Energiläget som ges ut årligen vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet.

Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. I publikationen beskrivs Sveriges energitillförsel och energianvändning. Även en internationell utblick görs.

Format: A4
Identifierare ET20:2003
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 76
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1570
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2003 - OH-bilder

OH-serien finns endast på pdf.

Energiläget 2003 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön.

OH-serien innehåller 51 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2003.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1581
Ladda ner

Energiläget 2004

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som en följd av att inriktningen av energi- och miljöpolitiken i Sverige och i omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energiläget ger en överblick av aktuell energipolitik, styrmedel och andra energipolitiska åtgärder. I publikationen beskrivs Sveriges energianvändning och energitillförsel. Även en internationell utblick görs.

Format: A4
Identifierare ET17:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 61
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1662
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2004 - OH-bilder

OH-serien finns endast på pdf.

Energiläget 2004 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön.

OH-serien innehåller 52 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2004.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1676
Ladda ner

Energiläget 2005

Med Energiläget som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare, och allmänhet en samlad och lättillgänglig information över utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och en internationell utblick över energifrågan i världen. Nytt för år 2005 är att all information om klimatpolitik har samlats i samma avsnitt av publikationen. Statistik presenteras för år 2004 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2005 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 till 2004 som ligger till grund för figurerna i Energiläget.

Format: A4
Identifierare ET2005:23
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 59
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1747
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2005 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.

Energiläget 2005 - OH bilder innehåller samtliga figurer och diagram som finns i Energiläget 2005. ;OH-serien innehåller 56 bilder och storleken är 1,75 MB.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2005
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1767
Ladda ner

Energiläget 2006

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. ;Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken.;Statistik presenteras t.o.m. år 2005 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2006 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Format: A4
Identifierare ET2006:43
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 2404
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1858
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 101 - 125 av 417