Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 126 - 150 av 415

Energiläget 2003 - OH-bilder

OH-serien finns endast på pdf.

Energiläget 2003 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön.

OH-serien innehåller 51 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2003.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1581
Ladda ner

Energiläget 2004

Energimarknaderna förändras i snabb takt bland annat som en följd av att inriktningen av energi- och miljöpolitiken i Sverige och i omvärlden förändras. Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget innehåller information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Energiläget ger en överblick av aktuell energipolitik, styrmedel och andra energipolitiska åtgärder. I publikationen beskrivs Sveriges energianvändning och energitillförsel. Även en internationell utblick görs.

Format: A4
Identifierare ET17:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 61
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1662
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2004 - OH-bilder

OH-serien finns endast på pdf.

Energiläget 2004 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön.

OH-serien innehåller 52 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2004.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1676
Ladda ner

Energiläget 2005

Med Energiläget som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare, och allmänhet en samlad och lättillgänglig information över utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och en internationell utblick över energifrågan i världen. Nytt för år 2005 är att all information om klimatpolitik har samlats i samma avsnitt av publikationen. Statistik presenteras för år 2004 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2005 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 till 2004 som ligger till grund för figurerna i Energiläget.

Format: A4
Identifierare ET2005:23
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 59
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1747
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2005 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.

Energiläget 2005 - OH bilder innehåller samtliga figurer och diagram som finns i Energiläget 2005. ;OH-serien innehåller 56 bilder och storleken är 1,75 MB.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2005
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1767
Ladda ner

Energiläget 2006

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. ;Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken.;Statistik presenteras t.o.m. år 2005 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2006 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Format: A4
Identifierare ET2006:43
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 2404
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1858
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2006 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.;OH-serien innehåller samtliga 60 figurer som finns i Energiläget 2006.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1861
Ladda ner

Energiläget 2007

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet.

Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energipolitik och styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön och en internationell utblick. Ett eget avsnitt i publikationen beskriver klimatpolitiken.

Statistik presenteras t.o.m. år 2006 där så har varit möjligt. I publikationen Energiläget i siffror 2007 presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget.

Format: A4
Identifierare ET2007:49
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 737
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1965
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2007 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.;OH-serien innehåller samtliga 65 figurer som finns i Energiläget 2007.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2003
Ladda ner

Energiläget 2008

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Statistik presenteras t.o.m. år 2007 där så har varit möjligt.

Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Nytt för i år är ett kapitel om trygg energiförsörjning och ett delkapitel om Sveriges andel förnybar energi som det är definierat av Europeiska kommissionen.

Till Energiläget 2008 hör även publikationen Energiläget i siffror 2008. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2008.

Format: A4
Identifierare ET2008:15
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 3001
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2053
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2008 - OH-bilder

OH-serien finns endast som pdf-fil.

OH-serien innehåller samtliga 64 figurer som finns i Energiläget 2008.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2068
Ladda ner

Energiläget 2009

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick.

Till Energiläget 2009 hör även publikationen Energiläget i siffror 2009. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2009.

Officiell statistik till och med år 2008 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2009.

Format: A4
Identifierare ET2009:28
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 27
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2148
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2010

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick.

Till Energiläget 2010 hör även publikationen Energiläget i siffror 2010. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Underlaget finns även att ladda ner i excel. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2010.

Officiell statistik till och med år 2009 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2010.

Format: A4
Identifierare ET2010:45
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 452
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2247
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2011

Obs! I den tryckta versionen finns det ett fel i figur 6. Felet gäller delen ”Total slutlig användning uppdelat på sektorer” där biobränslen ska vara 20 TWh och naturgas 2 TWh. Detta är korrigerat i den nedladdningsbara pdf-filen.

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget 2011 hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror 2011. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden 2011. Officiell statistik till och med år 2010 ligger till grund för huvuddelen av publikationen, liksom aktuella händelser och beslut fram till halvårsskiftet 2011.

Format: A4
Identifierare ET2011:42
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 156
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2365
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2012

Med Energiläget, som ges ut årligen, vill Energimyndigheten ge beslutsfattare, journalister, företag, lärare och allmänhet en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick över användning och tillförsel av energi, aktuell energi- och klimatpolitik, styrmedel, energipriser och energimarknader, energisystemets effekter på miljön samt en internationell utblick. Till Energiläget hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden.

Format: A4
Identifierare ET2012:34
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 1039
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2466
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2013

Format: A4
Identifierare ET2013:22
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 96
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2555
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget 2015

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ska ge en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer från energimarknadernas aktörer, både producenter och användare.

Format: _
Identifierare ET2015:08
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2706
Ladda ner

Energiläget 2017

Energiläget är en publikation och statistiksamling som ges ut av
Energimyndigheten. Den ska ge en samlad och lättillgänglig bild av
utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken i Energiläget kommer
från energimarknadens aktörer, där merparten samlas in som Sveriges
officiella statistik.

Format: ,
Identifierare ET 2017:12
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 431
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2831
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 1999

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Format: A4
Identifierare ET 83:1999
Utgivningsår 1999
Lagersaldo: 93
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1031
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2000

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget 2000". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. "Energiläget 2000", som utkommer årligen, beskriver på ett översiktligt sätt energitillförsel och energianvändning i Sverige mot en internationell bakgrund.

Format: A4
Identifierare ET 37:2000
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 1
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1354
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2002

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget består i huvudsak av berabetningar av statistik framtagen av SCB. I 2001 års utgåva reviderades statistiken jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar åren 1983-1999. De två senaster åren baseras på preliminär statistik medan tidigare års statistik är definitiv.

Format: A4
Identifierare ET 19:2002
Utgivningsår 2002
Lagersaldo: 90
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1489
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiläget i siffror 2003

Energiläget i siffror innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i Energiläget. Underlaget består i huvudsak av berabetningar av statistik framtagen av SCB.

Format: A4
Identifierare ET21:2003
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 89
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1571
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimarknad 2004

Energimarknad 2004 är en årlig publikation som ersätter Elmarknaden, Den beskriver de förändringar som skett under 2003 och våren 2004. Den ger en också en övergripande bild av de ledningsburna energifrågor som har behandlats under året.

Energimarknaderna har stor betydelse för samhällets tillväxt och välfärd. Energimarknad 2004 redovisar fakta och statistik om el-, gas-, och fjärrvärmemarknaderna. Publikationen är uppdelad i fristående kapitel som tillsammmans ger en överblick över de ledningsburna energimarknaderna.

Inom EU pågår ett omfattande arbete med att skapa en inre marknad för el och naturgas. Publikationen beskriver därför den svenska marknaden med en utvidgning mot en nordisk och en europisk marknad.;I Energimyndighetens publikation Energiläget redovisas fakta och statistik avseende utvecklingen av hela det svenska energisystemet.

Format: A4
Identifierare ET27:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 88
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1648
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimarknad 2004 OH-serie

Oh-bilder från publikationen Energimarknad 2004. Dessa går inte att beställa men är gratis att ladda ner.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1660
Ladda ner

Energimarknad 2005

Energimarknad är en årlig publikation som redovisar fakta och statistik om de ledningsburna energimarknaderna i Sverige – el, naturgas och fjärrvärme. Energimarknad 2005 ger även en övergripande bild av de energimarknadsfrågor som behandlats under andra halvan av 2004 och första halvan av 2005.

I ett temakapitel behandlas stormen Gudrun och de konsekvenser dess härjningar fick för elförsörjningen i Sverige. Här görs också en sammanfattning av Energimarknadsinspektionens förslag till regeringen på åtgärder för att åstadkomma en mer leveranssäker elöverföring.

Också ett internationellt perspektiv finns med i Energimarknad 2005. Mot bakgrund av arbetet inom EU för att skapa en inre marknad för el och naturgas beskrivs den svenska marknadens närmande mot en nordisk och en europeisk marknad.

Format: A4
Identifierare ET2005:21
Utgivningsår 2005
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1732
Ladda ner
Visar 126 - 150 av 415