Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 151 - 175 av 392

Energimärkning

20 år i konsumentens tjänst

Den europeiska energimärkningen som finns på allt från vitvaror, belysning, tv och uppvärmning har nu funnits i mer än 20 år. Energimärkningen har drivit på tillverkarnas produktutveckling och underlättar för konsumenter att göra energismarta val.

Format: -
Identifierare ET 2016:19
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 305
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2778
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkning av däck - minikort

Välj gröna däck och spara upp till 10 procent av bränslet. På energimärkningen av däck visar däckets energieffektivitet, våtgrepp och bullernivå. Läs mer på www.energimyndigheten.se/dack.

Format: A4
Identifierare ET2015:02
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 670
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2653
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkning av däck (affisch A3)

Energimärkning ger dig tydlig information om däcks energieffektivitet, säkerhet på vått underlag och buller. Denna affisch hjälper dig att läsa etiketten. Genom att välja grönt energimärkta däck kan du spara mycket energi.

Format: A4
Identifierare -
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 2287
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2497
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkning av däck (inplastat underlägg)

Format: A4
Identifierare ET2013:25
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 206
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2557
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energin i skolan

Vad är det egentligen?

Energin i skolan är ett material som ska hjälpa elever i årskurs 9 och gymnasiet att kartlägga hur mycket energi den egna skolan använder. Materialet blandar fakta om skolors energianvändning i Sverige med övningar som skolans elever kan göra själva.

Format: A4
Identifierare ET2009:05
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 505
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2137
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energin i våra lokaler

Resultat från Energimyndighetens STIL2-projekt

Denna populärversion sammanfattar resultaten från kartläggningar av energianvändningen i skol-, kontors- och vårdlokaler. Syftet är att informera om vad energin används till och framför allt; hur fastighetsägare och hyresgäster kan minska sin användning. Genom egen kartläggning och effektivisering går det att på byggnadsnivå spara både energi och pengar med åtgärder som i många fall är relativt enkla att genomföra.

Format: A4
Identifierare ET2010:08
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 17
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2181
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisituationen i Norden

Fyra länder med ett växande ömsesidigt energiberoende

Avregleringen av elmarknaderna och den gemensamma handeln med el i Norge, Danmark, Finland och Sverige har fått konsekvenser för de enskilda ländernas energiplanering. Den unga elmarknaden bestod det prov den utsattes för under den vattenfattiga vintern 2002/2003. Den hotande elbristen satte emellertid fingret på behovet av bättre överföringskapacitet länderna emellan och nödvändigheten av att få till stånd investeringar i ny kraftproduktion. När det ömsesidiga energibehovet ökar, behövs bättre förståelse för de nordiska ländernas energisituation och sårbarhet. De energipolitiska beslut som måste fattas under de närmaste åren får stor betydelse för Nordens framtida energiförsörjning.

Format: A4
Identifierare ET 16:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 290
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1563
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisnåla produkter

Kylskåp, diskmaskiner, ugnar, dvd-spelar och andra eldrivna apparater i hemmet påverkar miljön, främst genom att de drar energi när de används. En energisnål maskin påverkar miljön mindre än en mer energikrävande. Denna trycksak ger fakta kring de största energi- och miljömärkningarna, och tipsar om hur man kan spara pengar och miljö genom att välja energisnåla produkter.

Format: A4
Identifierare ET41:2004
Utgivningsår 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1675
Ladda ner

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2010

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler avseende år 2010. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Format: A4
Identifierare ES2011:11
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2356
Ladda ner

Energiutblick Tema Energihushållning

Energiutblick är en skriftserie från Energimyndigheten, där myndigheten genomlyser ett aktuellt tema. Med skriften vill Energimyndigheten visa sin syn på dagens och framtidens viktigaste energirelaterade utmaningar.

I det andra numret av Energiutblick är temat Energihushållning, som är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. Det går att uppnå en mängd viktiga samhällsmål genom att hushålla med energi – både miljömässiga, ekonomiska och politiska. Men trots en stor potential för en effektivare energianvändning återstår mycket att göra. Det krävs tydliga, väl anpassade styrmedel, fortsatta tekniska innovationer och en ökad förståelse mellan teknik och användare.

Format: A4
Identifierare ET2009:07
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 232
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2102
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiutblick Tema: bioenergi

Energiutblick Tema: Bioenergi – en viktig pusselbit I klimatfrågan

Energiutblick är det första numret i en planerad skriftserie från Energimyndigheten, där vi genomlyser ett aktuellt tema. Med denna skrift vill Energimyndigheten visa sin syn på dagens och framtidens viktigaste energirelaterade utmaningar. Det första numret tar upp ett högaktuellt ämne, bioenergi, som rätt använd kommer att få en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna.

I omställningen till framtidens koldioxidneutrala energisystem kommer bioenergi att spela en allt viktigare roll, både nationellt och globalt. Det går att öka bioenergiproduktionen väsentligt, men det gäller att använda resurserna på ett effektivt sätt och se till att utvecklingen inte krockar med andra miljömässiga och sociala faktorer.

Format: A4
Identifierare ET2007:60
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 4
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1972
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiutblick Tema: Transport

Energiutblick är en skriftserie från Energimyndigheten där ett aktuellt tema genomlyses. Det tredje numret av Energiutblick handlar om transporter. Här har myndigheten sammanställt sådant som görs och kan göras för att möta utmaningarna som finns inom området, bland annat att göra transportsektorn oberoende av olja och fossila bränslen.

Format: A4
Identifierare ET2010:07
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 898
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2241
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2006 - OH-pictures

The set of OH-pictures contains all 60 diagrams in Energy in Sweden 2006.
The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1890
Ladda ner

Energy in Sweden 2007 - OH-pictures

The set of OH-pictures contains all 65 diagrams in Energy in Sweden 2007.
The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2004
Ladda ner

Energy in Sweden 2011

"The annual report, Energy in Sweden, aims to provide decision makers, journalists, the business sector, educators and the public with accessible, one-stop shop information on developments in the energy sector. Energy in Sweden provides an overview of the current energy and climate policy, policy instruments, the supply and use of energy, energy prices and energy markets, a secure energy supply, an international survey and the energy system's impact on the environment. The tabular data behind most of the figures in Energy in Sweden are presented in the publication on the Energy Agency website, Energy in Sweden - Facts and Figures 2011.

This year's publication has been expanded to include two new sections. Markets for biobased motor fuels are described in Chapter 5 and the statistics used in the publication are described and explained in Chapter 9.

Current events and decisions reported in this publication relate primarily to the period from June 2010 to June 2011. In terms of the statistics on which this publication is based, the bulk of the data is based on official statistics up to and including 2010.

"

Format: A4
Identifierare ET2011:43
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 308
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2388
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2012

The annual report, Energy in Sweden, aims to provide decision makers, journalists, the business sector, educators and the public with accessible, one-stop shop information on developments in the energy sector. Energy in Sweden provides an overview of the current energy and climate policy, policy instruments, the supply and use of energy, energy prices and energy markets, a secure energy supply, an international survey and the energy system's impact on the environment. The tabular data behind most of the figures in Energy in Sweden are presented in the publication on the Energy Agency website, Energy in Sweden - Facts and Figures 2012. In terms of the statistics on which this publication is based, the bulk of the data is based on official statistics up to and including 2010.

Format: A4
Identifierare ET2012:75
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 599
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2480
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2013

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide an overall picture of the final use and total supply of energy, energy prices, energy markets and fuel markets, as well as current ener

Format: A4
Identifierare Et2013:29
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 176
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2584
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2015

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: -
Identifierare ET2015:19
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 273
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2726
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2015

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: -
Identifierare ET2015:19
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2726
Ladda ner

Enkla åtgärder minskar butikens elanvändning

Faktablad om energianvändningen i handelslokaler: övrig handel. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:07
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2306
Ladda ner

eNyckeln

sparar energi, tid och pengar

eNyckeln är verktyget som hjälper dig som fastighetsägare att spara energi, tid och pengar. Som fastighetsägare kan du lämna dina uppgifter till den officiella energistatistiken via eNyckeln. Samtidigt kan du också göra delar av energideklarationen. eNyckeln ger dig dessutom möjlighet att enkelt jämföra dina byggnaders energianvändning med andra liknande byggnader och se var du kan spara energi. Läs mer om eNyckeln i detta faktablad.

Format: A4
Identifierare ET2010:11
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2180
Ladda ner

eNyckeln - spar energi, tid och pengar

eNyckeln är en webbaserad databas, där fastighetsägare kan rapportera statistik till Energimyndighetens officiella energistatistik avseende energianvändningen i flerbostadshus och lokaler. På samma gång är det dessutom möjligt att göra delar av energideklarationen. Genom att använda eNyckeln får fastighetsägare även möjlighet att jämföra sina egna byggnaders energianvändning med andra motsvarande byggnader i databasen. eNyckeln blir ett verktyg där det är möjligt att få kontroll på sin energianvändning och se var det går att spara energi och därmed pengar.

Format: A4
Identifierare ET2009:13
Utgivningsår 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1964
Ladda ner

Erfarenheter inspirerar och lär Endast PDF

resultat från informations- och utbildningsprojekt

Vi vill få en smartare energianvändning i Sverige. Därför stöttar Energimyndigheten varje år 20-25 informations- och utbildningsprojekt som ökar kunskapen om energieffektivisering och minskar antalet använda kilowattimmar. I denna trycksak, som är baserad på en utställning från Kraftsamling 2011, presenterar vi några av projekten och en lista med tips. Låt dig inspireras!

Format: A4
Identifierare ET2011:54
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2386
Ladda ner

EU:s system för handel med utsläppsrätter

Publikationen är en kortare sammanfattning av den årliga rapport som ges ut av Energimyndigheten där handelssystemet för utsläppsrätter beskrivs. Publikationen ska ses som mer lättillgänglig information och vänder sig till deltagare i systemet och till en intresserad allmänhet. Publikationen berättar om hur systemet fungerar och vilka förändringar som väntar.

Format: A4
Identifierare ET2012:50
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 1014
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2479
Antal:
Ladda ner
Beställ

Europas naturgasberoende

Åtgärder för tryggad naturgasförsörjning

Den nya skriften ”Europas naturgasberoende” handlar om dagens och framtidens naturgasanvändning i Europa och Sverige. Skriften tar även upp de framtida hoten mot naturgasförsörjningen och beroendet av rysk gas. Sverige har i jämförelse med andra länder en låg andel naturgas i energisystemet. Den pågående utbyggnaden och EU:s nya naturgasdirektiv gör dock frågan aktuell.

Format: A4
Identifierare ET2006:06
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 231
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1803
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 151 - 175 av 392