Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 151 - 175 av 415

Energimyndigheten

En kort översikt över de områden Energimyndigheten arbetar med, och några exempel från vår verksamhet. Andra omarbetade upplagan.

Format: -
Identifierare ET 2017:28
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 480
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2811
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten främjar framtidens energi

Folder om vad Energimyndigheten gör för att främja vindkraftutbyggnaden i Sverige.

Format: A4
Identifierare ET2007:31
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1956
Ladda ner

Energimyndigheten testar: Digitalboxar

Foldern presenterar Energimyndighetens test av tio nya digital-TV-boxar i budgetklassen. Det visar att energiförbrukningen skiljer väldigt mycket mellan olika fabrikat. I några fall använder boxarna nästan lika mycket energi oavsett om de är på eller avstängda.

Format: A4
Identifierare ET2007:03
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 3874
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1905
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Dryckeskylar

Energimyndigheten har testat fem dryckeskylar som används i butiker och kiosker och på många andra ställen. Energianvändningen varierar från som mest 7 975 kilowattimmar till 1 646 kilowattimmar per år för de testade modellerna. Minst energi drar dryckeskylar med dörr och effektiv belysning.

Format: A4
Identifierare ET2011:40
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 441
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2337
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Kaffeautomater

Energimyndighetens testlab har för första gången testat kaffeautomater för arbetsplatser, skolor och hotell. I testet har ingått att mäta energianvändningen vid uppvärmning, i standby och med energisparläget inkopplat. Temperaturen på det färdiga kaffet har mätts upp men smakupplevelsen har inte bedömts. Resultaten visar att det går att halvera energianvändningen. I testet ingår sex kaffeautomater av bänkmodell som brygger färdigmalet kaffe. Syftet med testet är att öka kunskapen om kaffeautomaters energianvändning bland tillverkare, generalagenter och företag som hyr och servar dessa automater, liksom bland företag och offentliga organisationer som köper tjänsten ”gott kaffe”. Detta är ett särtryck, testet finns bland andra testade produkter på energimyndighetens webbplats.

Format: A4
Identifierare ET2010:56
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 946
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2260
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Luft-luftvärmepumpar

Luft-luftvärmepumpar är ett bra komplement till annan uppvärmning i huset. Den hämtar värmen ur utomhusluften så verkningsgraden varierar med utomhustemperaturen. Här finns resultatet för 13 modeller som testats av Energimyndighetens Testlab.

Format: A4
Identifierare ET2006:56
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 9618
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1844
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndigheten testar: Luftvattenvärmepumpar

Här finns testresultat för 12 luftvattenvärmepumpar. Testet visar att de har blivit effektivare. Det är dock stora skillnader i förluster vid produktion av varmvatten till kranar och duschar, några har tre till fyra gånger högre förluster än andra.

Resultaten visar också att det går att minska bullret utomhus. De flesta luftvattenvärmepumparna är testade år 2011, men tre modeller är testade under åren 2006–2009.

Ytterligare tekniska data och information om testet finner du på Energimyndighetens webbplats www.energimyndigheten.se/tester

Format: A4
Identifierare ET2011:47
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2362
Ladda ner

Energimyndigheten testar: Spisar

Här presenteras resultaten från ett test av sex spisar, som genomförts av Energimyndighetens Testlab. I hemmet används spisen varje dag i princip. Det är därför viktigt att den är energisnål, funktionell och enkel att använda.

Format: A4
Identifierare ET2006:50
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 3457
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1869
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens profil

Energimyndighetens profilprogram, inklusive tonalitet och grafiska anvisningar.

Format: A4
Identifierare ET2012:10
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 178
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2434
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens roll i miljömålssystemet

Inför Fördjupad Utvärdering 2012 publicerar Energimyndigheten här en rapport för att beskriva myndighetens roll inom miljömålssystemet. Energimyndighetens verksamhet är förknippad med flertalet politikområden utöver energiområdet, såsom miljö-, närings- och jordbrukspolitik. Detta gör att samarbete mellan myndigheter och övriga aktörer i samhället är väsentligt för att nå framåt i det svenska miljöarbetet.

Varje kapitel inleds med myndighetens ståndpunkter och vilka miljömål som främst berörs. Rapporten syftar inte till att komma med ny kunskap och nya analyser utan snarare till att förklara Energimyndighetens arbete och ansvar för miljön samt tydliggöra myndighetens ståndpunkter.

Format: A4
Identifierare ET2011:35
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 205
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2360
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimyndighetens satsningar på grön IT

Energimyndigheten har sedan början av 2000-talet arbetat målinriktat med energieffektivisering. Särskilt fokus har lagts på serverhallen, där det ofta finns stor potential att minska energianvändningen. Trots att myndigheten har ökat i antal anställda, datamängd och antal system har serverhallens energianvändning minskat sedan 2007. Den här broschyren beskriver de satsningar myndigheten har gjort för att nå dit.

Format: A4
Identifierare ET2011:51
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 1935
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2361
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkning

20 år i konsumentens tjänst

Den europeiska energimärkningen som finns på allt från vitvaror, belysning, tv och uppvärmning har nu funnits i mer än 20 år. Energimärkningen har drivit på tillverkarnas produktutveckling och underlättar för konsumenter att göra energismarta val.

Format: -
Identifierare ET 2016:19
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 66
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2778
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkning av däck - minikort

Välj gröna däck och spara upp till 10 procent av bränslet. På energimärkningen av däck visar däckets energieffektivitet, våtgrepp och bullernivå. Läs mer på www.energimyndigheten.se/dack.

Format: A4
Identifierare ET2015:02
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2653
Ladda ner

Energimärkning av däck (affisch A3)

Energimärkning ger dig tydlig information om däcks energieffektivitet, säkerhet på vått underlag och buller. Denna affisch hjälper dig att läsa etiketten. Genom att välja grönt energimärkta däck kan du spara mycket energi.

Format: A4
Identifierare -
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 2262
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2497
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energimärkning av däck (inplastat underlägg)

Format: A4
Identifierare ET2013:25
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2557
Ladda ner

Energin i skolan

Vad är det egentligen?

Energin i skolan är ett material som ska hjälpa elever i årskurs 9 och gymnasiet att kartlägga hur mycket energi den egna skolan använder. Materialet blandar fakta om skolors energianvändning i Sverige med övningar som skolans elever kan göra själva.

Format: A4
Identifierare ET2009:05
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 436
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2137
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energin i våra lokaler

Resultat från Energimyndighetens STIL2-projekt

Denna populärversion sammanfattar resultaten från kartläggningar av energianvändningen i skol-, kontors- och vårdlokaler. Syftet är att informera om vad energin används till och framför allt; hur fastighetsägare och hyresgäster kan minska sin användning. Genom egen kartläggning och effektivisering går det att på byggnadsnivå spara både energi och pengar med åtgärder som i många fall är relativt enkla att genomföra.

Format: A4
Identifierare ET2010:08
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 14
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2181
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisituationen i Norden

Fyra länder med ett växande ömsesidigt energiberoende

Avregleringen av elmarknaderna och den gemensamma handeln med el i Norge, Danmark, Finland och Sverige har fått konsekvenser för de enskilda ländernas energiplanering. Den unga elmarknaden bestod det prov den utsattes för under den vattenfattiga vintern 2002/2003. Den hotande elbristen satte emellertid fingret på behovet av bättre överföringskapacitet länderna emellan och nödvändigheten av att få till stånd investeringar i ny kraftproduktion. När det ömsesidiga energibehovet ökar, behövs bättre förståelse för de nordiska ländernas energisituation och sårbarhet. De energipolitiska beslut som måste fattas under de närmaste åren får stor betydelse för Nordens framtida energiförsörjning.

Format: A4
Identifierare ET 16:2003
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 290
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1563
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energisnåla produkter

Kylskåp, diskmaskiner, ugnar, dvd-spelar och andra eldrivna apparater i hemmet påverkar miljön, främst genom att de drar energi när de används. En energisnål maskin påverkar miljön mindre än en mer energikrävande. Denna trycksak ger fakta kring de största energi- och miljömärkningarna, och tipsar om hur man kan spara pengar och miljö genom att välja energisnåla produkter.

Format: A4
Identifierare ET41:2004
Utgivningsår 2004
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1675
Ladda ner

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2010

Summary of energy statistics for dwellings and non-residential premises 2010

Sammanfattande publikation av officiell statistik över energianvändning i småhus, flerbostadshus och lokaler avseende år 2010. Denna rapport är en sammanställning av resultat från Energimyndighetens urvalsundersökningar avseende energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler som också publicerats var för sig. Undersökningarna täcker inte målpopulationerna fullt ut och därför görs i denna rapport vissa tilläggsberäkningar. Uppgifterna i de tre delrapporterna stämmer därför inte till fullo överens med uppgifterna i denna rapport

Format: A4
Identifierare ES2011:11
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2356
Ladda ner

Energitjänster för ökad lönsamhet och minskad klimatpåverkan

Om ditt företag behöver hjälp med att energieffektivisera kan du anlita en leverantör av energitjänster. En energitjänst kan handla om att genomföra effektiva åtgärder för exempelvis belysning, ventilation, tryckluft eller uppvärmning. Här får du en kort introduktion vad en energitjänst är, vilka som är fördelarna och vart du kan vända dig för att få mer hjälp.

Format: -
Identifierare ET 2017:26
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 277
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2828
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiutblick Tema Energihushållning

Energiutblick är en skriftserie från Energimyndigheten, där myndigheten genomlyser ett aktuellt tema. Med skriften vill Energimyndigheten visa sin syn på dagens och framtidens viktigaste energirelaterade utmaningar.

I det andra numret av Energiutblick är temat Energihushållning, som är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. Det går att uppnå en mängd viktiga samhällsmål genom att hushålla med energi – både miljömässiga, ekonomiska och politiska. Men trots en stor potential för en effektivare energianvändning återstår mycket att göra. Det krävs tydliga, väl anpassade styrmedel, fortsatta tekniska innovationer och en ökad förståelse mellan teknik och användare.

Format: A4
Identifierare ET2009:07
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 232
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2102
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiutblick Tema: bioenergi

Energiutblick Tema: Bioenergi – en viktig pusselbit I klimatfrågan

Energiutblick är det första numret i en planerad skriftserie från Energimyndigheten, där vi genomlyser ett aktuellt tema. Med denna skrift vill Energimyndigheten visa sin syn på dagens och framtidens viktigaste energirelaterade utmaningar. Det första numret tar upp ett högaktuellt ämne, bioenergi, som rätt använd kommer att få en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna.

I omställningen till framtidens koldioxidneutrala energisystem kommer bioenergi att spela en allt viktigare roll, både nationellt och globalt. Det går att öka bioenergiproduktionen väsentligt, men det gäller att använda resurserna på ett effektivt sätt och se till att utvecklingen inte krockar med andra miljömässiga och sociala faktorer.

Format: A4
Identifierare ET2007:60
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1972
Ladda ner

Energiutblick Tema: Transport

Energiutblick är en skriftserie från Energimyndigheten där ett aktuellt tema genomlyses. Det tredje numret av Energiutblick handlar om transporter. Här har myndigheten sammanställt sådant som görs och kan göras för att möta utmaningarna som finns inom området, bland annat att göra transportsektorn oberoende av olja och fossila bränslen.

Format: A4
Identifierare ET2010:07
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 898
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2241
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2006 - OH-pictures

The set of OH-pictures contains all 60 diagrams in Energy in Sweden 2006.
The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1890
Ladda ner
Visar 151 - 175 av 415