Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 176 - 200 av 429

Energy in Sweden 2007 - OH-pictures

The set of OH-pictures contains all 65 diagrams in Energy in Sweden 2007.
The OH-series is available in PDF format only.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2008
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2004
Ladda ner

Energy in Sweden 2011

"The annual report, Energy in Sweden, aims to provide decision makers, journalists, the business sector, educators and the public with accessible, one-stop shop information on developments in the energy sector. Energy in Sweden provides an overview of the current energy and climate policy, policy instruments, the supply and use of energy, energy prices and energy markets, a secure energy supply, an international survey and the energy system's impact on the environment. The tabular data behind most of the figures in Energy in Sweden are presented in the publication on the Energy Agency website, Energy in Sweden - Facts and Figures 2011.

This year's publication has been expanded to include two new sections. Markets for biobased motor fuels are described in Chapter 5 and the statistics used in the publication are described and explained in Chapter 9.

Current events and decisions reported in this publication relate primarily to the period from June 2010 to June 2011. In terms of the statistics on which this publication is based, the bulk of the data is based on official statistics up to and including 2010.

"

Format: A4
Identifierare ET2011:43
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 307
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2388
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2012

The annual report, Energy in Sweden, aims to provide decision makers, journalists, the business sector, educators and the public with accessible, one-stop shop information on developments in the energy sector. Energy in Sweden provides an overview of the current energy and climate policy, policy instruments, the supply and use of energy, energy prices and energy markets, a secure energy supply, an international survey and the energy system's impact on the environment. The tabular data behind most of the figures in Energy in Sweden are presented in the publication on the Energy Agency website, Energy in Sweden - Facts and Figures 2012. In terms of the statistics on which this publication is based, the bulk of the data is based on official statistics up to and including 2010.

Format: A4
Identifierare ET2012:75
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 596
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2480
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2013

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide an overall picture of the final use and total supply of energy, energy prices, energy markets and fuel markets, as well as current ener

Format: A4
Identifierare Et2013:29
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 175
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2584
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2015

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: -
Identifierare ET2015:19
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 270
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2726
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2015

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: -
Identifierare ET2015:19
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2726
Ladda ner

Energy in Sweden 2017

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The
figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: ,
Identifierare ET 2017:33
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 190
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2866
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2018

Energy in Sweden is a report and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: -
Identifierare ET 2018:17
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 93
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2900
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy in Sweden 2019

An overview

Energy in Sweden 2019 is a an overview and collection of statistics published by the Swedish Energy Agency. The aim is to provide easily-accessible information about developments in the energy sector in Sweden. The figures used in Energy in Sweden are collected from stakeholders in the energy sector, both producers and users.

Format: -
Identifierare ET 2019:3
Utgivningsår 2019
Lagersaldo: 216
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2921
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energy Management System

- a tool for the continuous improvement.

of energy performance

"Energy management can be described as a tool which helps companies to control and manage their energy use in a systematic way. A standard for energy management, SS 627750, has been in force in Sweden since 2003. Approx. 100 industrial companies with some 250 separate production plants have, so far, implemented and had their energy management systems certified according to the Swedish standard.

Energy management systems have turned out to be a very valuable tool if companies are to succeed with their energy-efficiency improvement work and thereby reduce their energy costs and their effects on the climate.

Six Swedish industrial companies and one certification body present their experiences of energy management systems in this brochure. You will also learn how things developed when the Swedish standard for energy management systems was drawn up.

"

Format: A4
Identifierare ET2009:25
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 171
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2218
Antal:
Ladda ner
Beställ

Enkla åtgärder minskar butikens elanvändning

Faktablad om energianvändningen i handelslokaler: övrig handel. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:07
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2306
Ladda ner

eNyckeln

sparar energi, tid och pengar

eNyckeln är verktyget som hjälper dig som fastighetsägare att spara energi, tid och pengar. Som fastighetsägare kan du lämna dina uppgifter till den officiella energistatistiken via eNyckeln. Samtidigt kan du också göra delar av energideklarationen. eNyckeln ger dig dessutom möjlighet att enkelt jämföra dina byggnaders energianvändning med andra liknande byggnader och se var du kan spara energi. Läs mer om eNyckeln i detta faktablad.

Format: A4
Identifierare ET2010:11
Utgivningsår 2010
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2180
Ladda ner

eNyckeln - spar energi, tid och pengar

eNyckeln är en webbaserad databas, där fastighetsägare kan rapportera statistik till Energimyndighetens officiella energistatistik avseende energianvändningen i flerbostadshus och lokaler. På samma gång är det dessutom möjligt att göra delar av energideklarationen. Genom att använda eNyckeln får fastighetsägare även möjlighet att jämföra sina egna byggnaders energianvändning med andra motsvarande byggnader i databasen. eNyckeln blir ett verktyg där det är möjligt att få kontroll på sin energianvändning och se var det går att spara energi och därmed pengar.

Format: A4
Identifierare ET2009:13
Utgivningsår 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1964
Ladda ner

Erfarenheter inspirerar och lär Endast PDF

resultat från informations- och utbildningsprojekt

Vi vill få en smartare energianvändning i Sverige. Därför stöttar Energimyndigheten varje år 20-25 informations- och utbildningsprojekt som ökar kunskapen om energieffektivisering och minskar antalet använda kilowattimmar. I denna trycksak, som är baserad på en utställning från Kraftsamling 2011, presenterar vi några av projekten och en lista med tips. Låt dig inspireras!

Format: A4
Identifierare ET2011:54
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2386
Ladda ner

Et norsk-svensk elsertifikatmarked

Årsrapport för 2016
Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Format: -
Identifierare ET 2017:10
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 28
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2812
Antal:
Ladda ner
Beställ

EU:s system för handel med utsläppsrätter

Publikationen är en kortare sammanfattning av den årliga rapport som ges ut av Energimyndigheten där handelssystemet för utsläppsrätter beskrivs. Publikationen ska ses som mer lättillgänglig information och vänder sig till deltagare i systemet och till en intresserad allmänhet. Publikationen berättar om hur systemet fungerar och vilka förändringar som väntar.

Format: A4
Identifierare ET2012:50
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 1013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2479
Antal:
Ladda ner
Beställ

Europas naturgasberoende

Åtgärder för tryggad naturgasförsörjning

Den nya skriften ”Europas naturgasberoende” handlar om dagens och framtidens naturgasanvändning i Europa och Sverige. Skriften tar även upp de framtida hoten mot naturgasförsörjningen och beroendet av rysk gas. Sverige har i jämförelse med andra länder en låg andel naturgas i energisystemet. Den pågående utbyggnaden och EU:s nya naturgasdirektiv gör dock frågan aktuell.

Format: A4
Identifierare ET2006:06
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 231
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1803
Antal:
Ladda ner
Beställ

Europeiska utsläppshandelssystemets påverkan på industrin - en underlagsrapport

En underlagsrapport till 2006 års regeringsuppdrag om utvecklingen av EU:s system för utsläppshandel efter 2012 (ER2006:45)

Energimyndigheten och Naturvårdsverket hade under 2006 regeringens uppdrag att analysera utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2012. Detta uppdrag redovisades i december 2006 i rapporten ER 2006:45. Rapporten innehöll ett kapitel om utsläppshandelssystemets påverkan på industrin. ;I föreliggande rapport har den analys om påverkan på industrin av EU:s utsläppshandelssystem som redovisades i ER 2006:45 utvecklats och fördjupats. I rapporten behandlas den direkta och indirekta kostnadspåverkan på industrin, påverkan på industrins konkurrenskraft och investeringar samt möjligheter att minska snedvridandet av konkurrenskraften.

Format: A4
Identifierare ER2007:08
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1886
Ladda ner

Fastighetsägarknappen i Västerås

Uthållig kommun - Goda exempel

Fastighetsägarknappen säkerställer att elanvändningen är på miniminivå då skolan inte används under kvällar, nätter, helger och lov. Energisparfunktionen sätts igång automatiskt. Viss elanvändning är nödvändig så som drift av brandlarm, inbrottslarm, kylskåp och frysar. Systemet har fungerat väl och Västerås stads, Konsult & Service är delaktiga i projektet gällande datorer, kopiatorer m.m. En investering som spar både energi och miljö i våra byggnader.

Format: A4
Identifierare ET2010:33
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2270
Ladda ner

Flyer för energi- och klimatrådgivare om solelportalen

En flyer i vykortsformat om solelportalen. Flyern riktar sig främst till energi- och kliamtrådgivare.

Format: ,
Identifierare ET 2018:13
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 7210
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2896
Antal:
Ladda ner
Beställ

Flytande biobränsle 2016

Hållbarhetskriterier för flytande biobränsle syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara bränslen inte har förstört områden med höga biologiska värden. De rapporteringsskyldiga företagen har under våren 2017 rapporterat de hållbara mängder som använts i Sverige under 2016. I den här publikationen finns resultaten sammanställda. Uppgifterna presenteras tillsammans med uppgifter från tidigare års rapporteringar.

Format: ,
Identifierare ET 2017:13
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 1
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2821
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fokus på energin vid renovering sparar pengar för simhallen

Faktablad om energianvändningen i simhallar. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:03
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 693
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2302
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation samverkansprogram Energi &

FFI

Målet är att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt koldioxid och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

Format: A4
Identifierare ET2012:44
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 751
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2512
Antal:
Ladda ner
Beställ

Forskning och innovation för energieffektivare byggnader och boende

Programmet är ett brett program som avser att stödja projekt inom bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln. I området ingår såväl bostäder som lokaler, deras produktion, människors livsstilar, val och användande av energi relaterad till boende och brukande, renovering och eventuell ombyggnad samt demontering/rivning

Format: A4
Identifierare ET2012:73
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 749
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2518
Antal:
Ladda ner
Beställ

Full-scale implementation manual for STIL2 India

The purpose of the STIL2 project is to find out, on a national level, how electric energy use in premises is distributed between the different areas of use, for example lighting, ventilation and computers. This manual for implementing the STIl2 method is

Format: A4
Identifierare ET2014:05
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2601
Ladda ner
Visar 176 - 200 av 429