Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 251 - 275 av 417

Kompetens avgörande för elkraftssektorns framgång

Lyckad insats - Energimyndigheten stödjer en rad forskningsprogram för att förbättra kompetensförsörjningen vid högskolor, universitet och de företag som verkar inom elkraftssektorn. Målet är att Sveriges energisystem ska bli långsiktigt hållbart och att branschen som idag sysselsätter mer än 130 000 svenskar ska fortsätta att utvecklas.

Format: A4
Identifierare ET2011:27
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2332
Ladda ner

Kompetenscentrum Centre for Combustion Science and Technology

CECOST

Kompetenscentrum CECOST syftar till att förbättra förbränningsprocesser avseende bränsleeffektivitet och miljöpåverkan

Format: A4
Identifierare ET2012:38
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 931
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2509
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion

HTC

Kompetenscentrum Högtemperaturkorrosion (HTC) ska bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att bygga upp ny kunskap om högtemperaturkorrosion

Format: A4
Identifierare ET2012:40
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 899
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2510
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontorskarta, Välkommen till Energimyndigheten

Välkommen till Energimyndigheten! Det här är en guide till vår aktivitetsbaserade arbetsplats, med en karta över ytor och rum samt kort information om vårt arbetssätt och faciliteterna i våra lokaler.

Format: ,
Identifierare ET 2017:16
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2857
Ladda ner

Kontroll av tvättmaskiners energieffektivitet och prestanda

Hur EU:s miljökrav säkerställs och vad konsumenten bör känna till. Tvättmaskinen är en av de vanligaste apparater som vi använder i hemmet. Den gör vårt vardagsliv både enklare och mer bekvämt. En av de globala trenderna är att tvättmaskiner görs allt mer energi- och vattensnåla, samtidigt som funktionen förbättras. Detta gör att miljöprestandan hos maskinerna blir allt bättre samtidigt som konsumenternas driftskostnader sänks. I den här broschyren publiceras en energimärknings- och ekodesignkontroll som utförts på 50 av de vanligaste tvättmaskinerna på marknaden. Kontrollen är viktig för att säkerställa att märkningen följs och att konsumentinformationen förblir korrekt. Broschyren presenterar också vad konsumenten bör känna till inför ett köp av tvättmaskin.

Format: A4
Identifierare ET2014:26
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2632
Ladda ner

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

I rapporten avrapporteras regeringsuppdraget ”Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015”. Rapporten innehåller bl.a.:
- Förslag på nya kvoter
- Bedömning av tillgången till projekt för ny förnybar elproduktion samt risker för att utbyggnadstakten blir låg
- Bedömning av marknadens funktionssätt samt förslag till marknadsförbättrande åtgärder
- Bedömning av torvens roll i elcertifikatsystemet

Format: A4
Identifierare ER2014:04
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 80
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2579
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kortsiktsprognos, hösten 2013

Format: A4
Identifierare ER2013:15
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2528
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på fläktar

Driftkostnaden för en fläktanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som den är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittils:
- Krav på fläktar
- Krav på kylaggregat
- Krav på pumpar
- Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:09
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 1858
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1815
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på kylaggregat

Driftkostnaden för en kylanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills:
• Krav på fläktar
• Krav på kylaggregat
• Krav på pumpar
• Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:10
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 2175
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1816
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på pumpar

Driftkostnaden för en pumpanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills:
• Krav på fläktar
• Krav på kylaggregat
• Krav på pumpar
• Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:11
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 1466
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1817
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på tryckluftssystem

När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen under alla der som utrusningen är i drift.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1818
Ladda ner

Kunskapscentrum Waste Refinery

Waste Refinery arbetar för ett framtida samhälle där allt avfall omhändertas resursoptimalt och miljövänligt och omsätts till högkvalitativa råvaror och energiprodukter.

Format: A4
Identifierare ET2012:37
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 915
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2519
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider

Samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider.

Format: A4
Identifierare ER2009:20
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2258
Ladda ner

Kylarnas spillvärme värmer gästerna på Riche

Faktablad om energianvändningen i restauranger inom projektet Statistik i lokaler, Stil2. Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2012:24
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 868
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2458
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kärnkraft idag och imorgon

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.
Det finns ungefär 440 kärnkraftsreaktorer i drift runt om i världen och de svarar för cirka 17 procent av den globala elproduktionen. I Sverige producerar 11 reaktorer kring 45 procent av vår el. Inom EU beräknas el från kärnkraft minska med 50 procent fram till 2030. Detta beror på medlemsländernas energipolitik och av att de befintliga kärnkraftverken når slutet av sin livslängd. Användningen av kärnkraft väcker många komplicerade frågor.

I "Kärnkraft idag och imorgon" finns en omfattande faktasammanställning angående kärnkraftens användning, ekonomi samt hälsa och miljö. Rapporten diskuterar också dess risker samt kärnkraftens tekniska utveckling.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 1935
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1502
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt lampa

Format: A4
Identifierare ET 2013:13
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2533
Ladda ner

Lampguiden: Välj rätt lampa

Vägledning vid lampköp. OBS! Den här versionen av lampguiden är i så kallad affischstorlek (70x100 cm).

Format: A4
Identifierare ET2013:11
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 408
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2538
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt ljus

Format: A4
Identifierare ET 2013:12
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2532
Ladda ner

Ljusguiden: Välj rätt lampa (Max 75 ex per beställning)

Vägledning vid lampköp.

På www.energimyndigheten.se finns också en tryckbar affisch (pdf). Sök på ljusguiden

Format: A4
Identifierare ET2012:05
Utgivningsår 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2395
Ladda ner

Långsiktigsprognos 2012: Sammanfattning

Format: A4
Identifierare ET2013:01
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 339
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2498
Antal:
Ladda ner
Beställ

Låt dig inspireras av andra!

En exempelbok

Det pågår ett fantastiskt energi- och klimatarbete i Sverige. Till Kraftsamling 2009 (Kraftsamling, ett årligt arbetsmöte för kommunernas energi- och klimatrådgivare) samlade Energimyndigheten ett axplock goda exempel från det lokala och regionala planet till en utställning. En del är stora EU-projekt, andra små skolarbeten. Några använder ny teknik som mobilfilmer, andra helt vanliga telefonsamtal. Här finns tips om snålbilsrally, skidlopp och energinattvandringar. Målgrupper som spahotell, lantbrukare och teaterpublik. Alla med det gemensamt: De är lyckade!
Utställningen fick ett så positivt mottagande av Kraftsamlings deltagare, att vi nu ger ut materialet även i tryckt form. Så, låt dig inspireras, du också!

Format: A4
Identifierare ET2010:14
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 2150
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2211
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mapp energieffektivisering

Mapp som kan fyllas med eget material inom energieffektivisering. Riktar sig till verksamma i projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammen samt till energi- och klimatrådgivare. Fack för eget visitkort finns.

Format: -
Identifierare
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2809

Materialteknik för termiska processer

Format: A4
Identifierare ET2012:59
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 954
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2504
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mekmassainitiativet

Mekanisk och kemimekansik massa är resultatet av tillverkningsprocesser där nästan hela mängden råvara återfinns i de färdiga produkterna. Dessa produkter utgör cirka hälften av den svenska pappers-och kartongproduktionen som i sin tur utgör basen för den produktutveckling mot ökat värdeinnehåll som nu kännetecknar skandinavisk skogsindustri.

Format: A4
Identifierare ET2012:70
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 997
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2517
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mer skogsbränslen

Så påverkar det skog och miljö

Energimyndigheten har under lång tid finansierat forskning om miljökonsekvenser av skogsbränsle. Storskaligt uttag av skogsbränsle, som ett tredje sortiment efter timmer och massaved, är dock en relativt ny företeelse. För att skogen ska vara hållbar, levande, frisk och produktiv behövs forskning som undersöker hur mycket skogsbränslen som kan tas ut. I denna publikation presenteras resultat från Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränslen 2007-2011 som handlar om uttag av skogsbränslen och hur detta påverkar skogen och miljön.

Format: A4
Identifierare ET2013:16
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 227
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2537
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 251 - 275 av 417