Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 251 - 275 av 401

Kortsiktsprognos, hösten 2013

Format: A4
Identifierare ER2013:15
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2528
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på fläktar

Driftkostnaden för en fläktanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som den är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittils:
- Krav på fläktar
- Krav på kylaggregat
- Krav på pumpar
- Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:09
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 1858
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1815
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på kylaggregat

Driftkostnaden för en kylanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills:
• Krav på fläktar
• Krav på kylaggregat
• Krav på pumpar
• Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:10
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 2175
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1816
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på pumpar

Driftkostnaden för en pumpanläggning är upp till tio gånger högre än investeringskostnaden, sett till anläggningens hela livslängd.;När du handlar upp ett nytt system har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen och därmed driftkostnaden under alla år som det är i bruk.;Denna broschyr innehåller krav du kan ställa vid en upphandling samt information om hur du uppnår en energieffektiv och genomtänkt systemlösning.;Broschyrserien omfattar hittills:
• Krav på fläktar
• Krav på kylaggregat
• Krav på pumpar
• Krav på tryckluftssystem

Format: A4
Identifierare ET2006:11
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 1466
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1817
Antal:
Ladda ner
Beställ

Krav på tryckluftssystem

När du handlar upp ett nytt tryckluftssystem har du en unik möjlighet att påverka energiförbrukningen under alla der som utrusningen är i drift.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 50,00 kr
Artikel nr 1818
Ladda ner

Kunskapscentrum Waste Refinery

Waste Refinery arbetar för ett framtida samhälle där allt avfall omhändertas resursoptimalt och miljövänligt och omsätts till högkvalitativa råvaror och energiprodukter.

Format: A4
Identifierare ET2012:37
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 915
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2519
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kunskapsunderlag Angående Marknaden för Elfordon och Laddhybrider

Samlat kunskapsunderlag om marknaden för elbilar och laddhybrider.

Format: A4
Identifierare ER2009:20
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2258
Ladda ner

Kylarnas spillvärme värmer gästerna på Riche

Faktablad om energianvändningen i restauranger inom projektet Statistik i lokaler, Stil2. Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2012:24
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 869
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2458
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kärnkraft idag och imorgon

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.
Det finns ungefär 440 kärnkraftsreaktorer i drift runt om i världen och de svarar för cirka 17 procent av den globala elproduktionen. I Sverige producerar 11 reaktorer kring 45 procent av vår el. Inom EU beräknas el från kärnkraft minska med 50 procent fram till 2030. Detta beror på medlemsländernas energipolitik och av att de befintliga kärnkraftverken når slutet av sin livslängd. Användningen av kärnkraft väcker många komplicerade frågor.

I "Kärnkraft idag och imorgon" finns en omfattande faktasammanställning angående kärnkraftens användning, ekonomi samt hälsa och miljö. Rapporten diskuterar också dess risker samt kärnkraftens tekniska utveckling.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 1935
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1502
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt lampa

Format: A4
Identifierare ET 2013:13
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2533
Ladda ner

Lampguiden: Välj rätt lampa

Vägledning vid lampköp. OBS! Den här versionen av lampguiden är i så kallad affischstorlek (70x100 cm).

Format: A4
Identifierare ET2013:11
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 409
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2538
Antal:
Ladda ner
Beställ

Lampguiden: Välj rätt ljus

Format: A4
Identifierare ET 2013:12
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2532
Ladda ner

Ljusguiden: Välj rätt lampa (Max 75 ex per beställning)

Vägledning vid lampköp.

På www.energimyndigheten.se finns också en tryckbar affisch (pdf). Sök på ljusguiden

Format: A4
Identifierare ET2012:05
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2395
Ladda ner

Långsiktigsprognos 2012: Sammanfattning

Format: A4
Identifierare ET2013:01
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 339
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2498
Antal:
Ladda ner
Beställ

Låt dig inspireras av andra!

En exempelbok

Det pågår ett fantastiskt energi- och klimatarbete i Sverige. Till Kraftsamling 2009 (Kraftsamling, ett årligt arbetsmöte för kommunernas energi- och klimatrådgivare) samlade Energimyndigheten ett axplock goda exempel från det lokala och regionala planet till en utställning. En del är stora EU-projekt, andra små skolarbeten. Några använder ny teknik som mobilfilmer, andra helt vanliga telefonsamtal. Här finns tips om snålbilsrally, skidlopp och energinattvandringar. Målgrupper som spahotell, lantbrukare och teaterpublik. Alla med det gemensamt: De är lyckade!
Utställningen fick ett så positivt mottagande av Kraftsamlings deltagare, att vi nu ger ut materialet även i tryckt form. Så, låt dig inspireras, du också!

Format: A4
Identifierare ET2010:14
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 2151
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2211
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mapp energieffektivisering

Mapp som kan fyllas med eget material inom energieffektivisering. Riktar sig till verksamma i projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammen samt till energi- och klimatrådgivare. Fack för eget visitkort finns.

Format: -
Identifierare
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 220
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2809
Antal:
Beställ

Materialteknik för termiska processer

Format: A4
Identifierare ET2012:59
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 955
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2504
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mekmassainitiativet

Mekanisk och kemimekansik massa är resultatet av tillverkningsprocesser där nästan hela mängden råvara återfinns i de färdiga produkterna. Dessa produkter utgör cirka hälften av den svenska pappers-och kartongproduktionen som i sin tur utgör basen för den produktutveckling mot ökat värdeinnehåll som nu kännetecknar skandinavisk skogsindustri.

Format: A4
Identifierare ET2012:70
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 997
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2517
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mer skogsbränslen

Så påverkar det skog och miljö

Energimyndigheten har under lång tid finansierat forskning om miljökonsekvenser av skogsbränsle. Storskaligt uttag av skogsbränsle, som ett tredje sortiment efter timmer och massaved, är dock en relativt ny företeelse. För att skogen ska vara hållbar, levande, frisk och produktiv behövs forskning som undersöker hur mycket skogsbränslen som kan tas ut. I denna publikation presenteras resultat från Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränslen 2007-2011 som handlar om uttag av skogsbränslen och hur detta påverkar skogen och miljön.

Format: A4
Identifierare ET2013:16
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 227
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2537
Antal:
Ladda ner
Beställ

Miljarder satsade på att ersätta oljan med biobränslen

Biobränsle

Lyckad insats inom energiforskningen

Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Satsningen på att ersätta olja med biobränsle har gjort Sverige till ett föregångsland. Detta är ett av flera exempel på en lyckad insats från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:24
Utgivningsår 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2123
Ladda ner

Minska företagens energianvändning

Stigande energipriser och miljömedvetna kunder är två anledningar att se över företagets energianvändning. Genom att kartlägga var och hur energin går åt kan man t.ex. upptäcka onödig och överdimensionerad förbrukning. Med ganska enkla åtgärder, nya rutiner och informerad personal kan företaget effektivisera användningen och på så sätt minska energibehovet och därmed kostnaderna. Det tjänar även miljön på. Företag har ett ansvar enligt Miljöbalken att hushålla med energin. Svenska företag har oftast en mycket god potential att spara på effektivare energianvändning. I detta faktablad får du praktiska tips och bra idéer om hur man på företaget kan ta tag i energifrågan och ta till vara på möjligheterna. Det här är en bra början.

Format: A4
Identifierare ET2006:34
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 3286
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1836
Antal:
Ladda ner
Beställ

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu!

Syftet med denna skrift är att inspirera företag att arbeta med energieffektivisering. Här kan du läsa om vilka frågor som är viktiga att beakta när man påbörjar arbetet med energieffektivisering, få handfasta råd och tips samt ta del av exempel på hur andra företag arbetar med att effektivisera sin energianvändning.

Skriften riktar sig i första hand till personer i ledande befattning i små och medelstora tillverkningsföretag, personer som praktiskt arbetar med att få företag att använda energin mer effektiv samt övriga personer med intresse för energieffektivisering. Skriften ingår i serien ""EMIL"" (Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet).

Format: A4
Identifierare ET2009:27
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 2332
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2144
Antal:
Ladda ner
Beställ

Modern belysningsteknik - sparar energi och pengar (Endast som PDF)

Format: A4
Identifierare ET2005:16
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1717
Ladda ner

Många vill bli mästare i konsten att köra sparsamt

Många vill bli mästare i konsten att köra sparsamt” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Skolor och kommunhus är bra platser att tävla i sparsam körning. Resultaten blir dagens samtalsämne och kunskaperna sitter för framtiden.

Format: A4
Identifierare ET2011:57
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2380
Ladda ner

Norrköping investerar lönsamt i energieffektiv gatubelysning

Uthållig kommun - Goda exempel

I Norrköping finns cirka 10 500 kvicksilverarmaturer, som enligt EU:s Ekodesigndirektiv måste vara utbytta senast till mars 2015. Det finns också cirka 10 000 armaturer som är av äldre och energislösande utformning. Beräkningar visar att utbyte av dessa 20 500 armaturer mot moderna energieffektiva armaturer ger en minskad energianvändning på cirka 40 procent och en årlig besparing på 6,7 miljoner kronor. Eftersom investeringen är lönsam kommer den att hanteras

separerat från andra investeringar i budgetprocessen.

Format: A4
Identifierare ET2010:36
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2273
Ladda ner
Visar 251 - 275 av 401