Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 276 - 300 av 415

Ljusguiden: Välj rätt lampa (Max 75 ex per beställning)

Vägledning vid lampköp.

På www.energimyndigheten.se finns också en tryckbar affisch (pdf). Sök på ljusguiden

Format: A4
Identifierare ET2012:05
Utgivningsår 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2395
Ladda ner

Långsiktigsprognos 2012: Sammanfattning

Format: A4
Identifierare ET2013:01
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 339
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2498
Antal:
Ladda ner
Beställ

Låt dig inspireras av andra!

En exempelbok

Det pågår ett fantastiskt energi- och klimatarbete i Sverige. Till Kraftsamling 2009 (Kraftsamling, ett årligt arbetsmöte för kommunernas energi- och klimatrådgivare) samlade Energimyndigheten ett axplock goda exempel från det lokala och regionala planet till en utställning. En del är stora EU-projekt, andra små skolarbeten. Några använder ny teknik som mobilfilmer, andra helt vanliga telefonsamtal. Här finns tips om snålbilsrally, skidlopp och energinattvandringar. Målgrupper som spahotell, lantbrukare och teaterpublik. Alla med det gemensamt: De är lyckade!
Utställningen fick ett så positivt mottagande av Kraftsamlings deltagare, att vi nu ger ut materialet även i tryckt form. Så, låt dig inspireras, du också!

Format: A4
Identifierare ET2010:14
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 2151
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2211
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mapp energieffektivisering

Mapp som kan fyllas med eget material inom energieffektivisering. Riktar sig till verksamma i projekt inom det Nationella regionalfondsprogrammen samt till energi- och klimatrådgivare. Fack för eget visitkort finns.

Format: -
Identifierare
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2809

Materialteknik för termiska processer

Format: A4
Identifierare ET2012:59
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 954
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2504
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mekmassainitiativet

Mekanisk och kemimekansik massa är resultatet av tillverkningsprocesser där nästan hela mängden råvara återfinns i de färdiga produkterna. Dessa produkter utgör cirka hälften av den svenska pappers-och kartongproduktionen som i sin tur utgör basen för den produktutveckling mot ökat värdeinnehåll som nu kännetecknar skandinavisk skogsindustri.

Format: A4
Identifierare ET2012:70
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 997
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2517
Antal:
Ladda ner
Beställ

Mer skogsbränslen

Så påverkar det skog och miljö

Energimyndigheten har under lång tid finansierat forskning om miljökonsekvenser av skogsbränsle. Storskaligt uttag av skogsbränsle, som ett tredje sortiment efter timmer och massaved, är dock en relativt ny företeelse. För att skogen ska vara hållbar, levande, frisk och produktiv behövs forskning som undersöker hur mycket skogsbränslen som kan tas ut. I denna publikation presenteras resultat från Energimyndighetens forskningsprogram Uthållig tillförsel och förädling av biobränslen 2007-2011 som handlar om uttag av skogsbränslen och hur detta påverkar skogen och miljön.

Format: A4
Identifierare ET2013:16
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 227
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2537
Antal:
Ladda ner
Beställ

Miljarder satsade på att ersätta oljan med biobränslen

Biobränsle

Lyckad insats inom energiforskningen

Varje år satsar staten hundratals miljoner kronor på energiinriktad forskning och utveckling samt införande av nya energitekniker och energieffektivisering. Satsningen på att ersätta olja med biobränsle har gjort Sverige till ett föregångsland. Detta är ett av flera exempel på en lyckad insats från Energimyndighetens sida.

Format: A4
Identifierare ET2009:24
Utgivningsår 2009
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2123
Ladda ner

Minska företagens energianvändning

Stigande energipriser och miljömedvetna kunder är två anledningar att se över företagets energianvändning. Genom att kartlägga var och hur energin går åt kan man t.ex. upptäcka onödig och överdimensionerad förbrukning. Med ganska enkla åtgärder, nya rutiner och informerad personal kan företaget effektivisera användningen och på så sätt minska energibehovet och därmed kostnaderna. Det tjänar även miljön på. Företag har ett ansvar enligt Miljöbalken att hushålla med energin. Svenska företag har oftast en mycket god potential att spara på effektivare energianvändning. I detta faktablad får du praktiska tips och bra idéer om hur man på företaget kan ta tag i energifrågan och ta till vara på möjligheterna. Det här är en bra början.

Format: A4
Identifierare ET2006:34
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 3286
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1836
Antal:
Ladda ner
Beställ

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu!

Syftet med denna skrift är att inspirera företag att arbeta med energieffektivisering. Här kan du läsa om vilka frågor som är viktiga att beakta när man påbörjar arbetet med energieffektivisering, få handfasta råd och tips samt ta del av exempel på hur andra företag arbetar med att effektivisera sin energianvändning.

Skriften riktar sig i första hand till personer i ledande befattning i små och medelstora tillverkningsföretag, personer som praktiskt arbetar med att få företag att använda energin mer effektiv samt övriga personer med intresse för energieffektivisering. Skriften ingår i serien ""EMIL"" (Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet).

Format: A4
Identifierare ET2009:27
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 2311
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2144
Antal:
Ladda ner
Beställ

Modern belysningsteknik - sparar energi och pengar (Endast som PDF)

Format: A4
Identifierare ET2005:16
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1717
Ladda ner

Många vill bli mästare i konsten att köra sparsamt

Många vill bli mästare i konsten att köra sparsamt” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Skolor och kommunhus är bra platser att tävla i sparsam körning. Resultaten blir dagens samtalsämne och kunskaperna sitter för framtiden.

Format: A4
Identifierare ET2011:57
Utgivningsår 2012
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2380
Ladda ner

Norrköping investerar lönsamt i energieffektiv gatubelysning

Uthållig kommun - Goda exempel

I Norrköping finns cirka 10 500 kvicksilverarmaturer, som enligt EU:s Ekodesigndirektiv måste vara utbytta senast till mars 2015. Det finns också cirka 10 000 armaturer som är av äldre och energislösande utformning. Beräkningar visar att utbyte av dessa 20 500 armaturer mot moderna energieffektiva armaturer ger en minskad energianvändning på cirka 40 procent och en årlig besparing på 6,7 miljoner kronor. Eftersom investeringen är lönsam kommer den att hanteras

separerat från andra investeringar i budgetprocessen.

Format: A4
Identifierare ET2010:36
Utgivningsår 2011
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2273
Ladda ner

Nu kommer den nya energimärkningen

Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror

Nu kommer obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för kylar, frysar, tvätt- och diskmaskiner ändras. Snart kommer energimärkning på många nya produkter.

Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar i butik. Här finns information om hur energimärkningen fungerar och vilken skillnad de olika nivåerna ger för olika produktens energianvändning. Broschyren går pedagogiskt igenom etiketterna och svarar på de vanligaste frågorna kring energimärkning

Format: A4
Identifierare ET2011:36
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 7007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2342
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverk för energieffektivisering

I små och medelstora företag

Att minska användningen av energi och öka andelen förnybar energi kan göra att ditt företag både minskar sina kostnader, blir mer konkurrenskraftigt och påverkar miljön mindre. För att små och medelstora företag ska kunna ta steget att energieffektivisera och sänka sin energianvändning erbjuder Energimyndigheten flera olika stöd. Stöden finansieras av regeringen och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket. Informationsbroschyren berättar mer om ett av stöden som är regionala nätverk för energieffektivisering över hela landet.

Format: -
Identifierare ET2015:13
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 29
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2734
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverket för vindbruk

Rapporter och pågående projekt 2014-2015

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Målet är att öka kunskapen om vindkraft och verka för att utbyggnaden förankras och lokaliseras väl. I denna broschyr beskrivs olika aktiviteter och projekt inom Nätverkets ram som fått stöd av Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2015:04
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 199
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2672
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverket för vindbruk 2013

Nätverket för vindbruk är ett nationellt nätverk som bildats på uppdrag av regeringen. Nätverket samordnas av Energimyndigheten och drivs av fyra noder: Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Regionförbundet i Kalmar län samt Högskolan på Gotland. Nätverket har som uppgift att sprida kunskap och information om vindkraft. I den här foldern får du exempel på projekt som bedrivs inom Nätverket för vindbruk.

Format: A4
Identifierare ET2013:02
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 610
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2491
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverket för vindbruk, rapporter och pågående projekt 2013-2014

Nätverket för vindbruk är ett nationellt nätverk som bildats på uppdrag av regeringen. Nätverket samordnas av Energimyndigheten och drivs av fyra noder: Strömsunds kommun, Länsstyrelsen i Hallands län, Västra Götalandsregionen samt Högskolan på Gotland. Nätverket har som uppgift att sprida kunskap och information om vindkraft. Genom den här broschyren kan du ta del av vilka projekt som bedrivs inom Nätverket för vindbruk.

Format: A4
Identifierare ET2014:12
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 77
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2596
Antal:
Ladda ner
Beställ

Nätverkets årsrapport för 2015

Nätverket för vindbruk startade 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år, spridda över olika delar av landet och med olika inriktningar. Sedan 2013 sammanställer vi årligen resultatet av nätverkets verksamhet i en årsrapport. Den här rapporten är en redovisning av 2015 års verksamhet.

Format: -
Identifierare ET2016:01
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2729
Ladda ner

Olja - tillgång och prisutveckling

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat.

Fyra femtedelar av världens energianvändning bygger på fossila bränslen. Men balansen mellan tillgång och efterfrågan på olja blir allt svårare att upprätthålla. I mer än 100 år har tendensen varit ständigt ökad oljeanvändning. Under de närmaste två decennierna kan världen tvingas ställa om på grund av minskad tillgång på råolja. Störningarna kan komma att öka eftersom alltmer av oljan måste komma från det politiskt instabila Mellanöstern. Oljeberoendet är störst inom transportsektorn och det är också den sektor som hårdast kommer att känna av förändringarna.

Olja - tillgång och prisutveckling markerar att det brådskar med åtgärder som minskar oljeberoendet.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 2190
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1501
Antal:
Ladda ner
Beställ

Olja och naturgas

Nuläge och framtid för två av världsmarknadens viktigaste energiresurser

Boken beskriver oljan som mångsidig råvara, oljeutvinning och den avtagande oljeproduktionen. Hur kan den framtida oljeförsörjningen tryggas för svenskt vidkommande? Vilka alternativa energislag kan komma i fråga?

I denna översikt om situationen på olje- och naturgasmarknaderna redovisas detaljerat hur nationaliseringar, prispolitiskt samarbete, forcerad utvinning och allt mindre tillskott av nya fyndigheter bidragit till att skapa osäkerhet om möjligheterna att möta världens ständigt ökande efterfrågan på oljeprodukter.

Format: A4
Identifierare ET 38:2000
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 565
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1356
Antal:
Ladda ner
Beställ

Orkaner i Mexikanska golfen

– och deras konsekvenser för den globala oljemarknaden Orkanvarning på den globala oljemarknaden Olje- och gasplattformarna i Mexikanska golfen ligger i vägen för de talrika oväder som varje år sveper in från Atlanten. Orkansäsongen år 2005 blev ovanligt intensiv i Mexikanska golfen. Orkanerna Katrina och Rita ställde till med stor förödelse och innebar att produktionen av olja och raffinerade produkter minskade under flera månader. För att säkra marknadens funktion och lugna den oro som driver oljepriset uppåt i oroliga tider, enades IEA:s medlemsländer om att frisläppa delar av sina beredskapslager av drivmedel. För Sveriges del var det första gången som de kommersiella beredskapslagren;användes – men kanske inte sista. En oljemarknad med ökande knapphet, politisk oro och fler svåra väderstörningar på grund av ett förändrat;klimat på jorden kan komma att kräva liknande insatser även i framtiden.

Format: A4
Identifierare ET2008:02
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 1985
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 2029
Antal:
Ladda ner
Beställ

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade reskort lockar unga till bussen” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet ”Res klokt” som genomfördes under Trafikantveckan 2011 har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse.

Format: A4
Identifierare ET2011:55
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 210
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2378
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig plane

Rapporten utgår från en arbetsgång i 6 steg. Arbetsgången kan tillämpas på kommunal översiktlig nivå för att föra in energifrågor - och särskilt bioenergifrågor - i översiktsplanen och dess fördjupningar. I rapporten varvas teoretiska beskrivningar av arbetsgången med exempel hämtat från verkligheten i kommunerna. Den redogör också för vilket underlag som behövs för att lyfta in bioenergifrågorna på ett miljömässigt bra sätt i planeringen och hur detta underlag tas fram

Vem har nytta av rapporten?

Rapporten riktar sig till tjänstemän på kommunal nivå som arbetar med översiktsplanen och dess fördjupningar. Den lämpar sig också för den som arbetar med energifrågor i kommunen, till exempel planeringsingenjörer på energibolag, energirådgivare, tjänstemän inom kommunala förvaltningar, samt politiker i färd med att ta fram en översiktsplan.

Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är:
Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier
Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Format: A4
Identifierare ET20:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 20
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1634
Antal:
Ladda ner
Beställ

Planering för bioenergi - Generella förutsättningar

Rapporten beskriver bland annat det svenska plansystemet med olika plantyper och dagens situation för energi och bioenergi. Den informerar också om biobränsleslag, biobränslebaserade uppvärmningssystem, lagstiftning samt miljö- och hälsoeffekter vid användning av biobränsle. Med andra ord en rapport för den som vill veta mer.

Vem har nytta av rapporterna?

Rapporten riktar sig till alla som använder eller funderar på att börja använda biobränsle. Den fungerar också som en uppslagsbok för den som arbetar med energifrågor som politiker eller tjänsteman på regional nivå. Rapporten är också något för den som vill lära sig mer om fysisk planering, biobränslen och bioenergiteknik.

Denna rapport ingår i en rapportserie och de övriga titlarna är:
Planering för bioenergi - Bioenergifrågor i kommunal översiktlig planering
Planering för bioenergi - Regionala och kommunala planeringsstrategier

Format: A4
Identifierare ET22:2004
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 12
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1636
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 276 - 300 av 415