Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 351 - 375 av 417

Tankar och känslor om klimatproblemen

En undersökning om hur vi barn funderar kring klimatförändringarna

Detta är en liten informationsskrift som riktar sig till dig som arbetar med barn. Den handlar om vad barn tänker och känner när det gäller klimatet och klimatförändringarna. Syftet är att göra det lättare för dig som lärare att prata om klimatförändringarna och göra dig bättre rustad att bemöta barnens frågor och funderingar – utan att vare sig dölja svårigheterna eller väcka onödig oro.

All fakta kommer från en undersökning av forskaren Maria Ojala vid Örebro Universitet och är sammanfattad av oss på Energimyndigheten.

Format: A4
Identifierare ET2011:48
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 978
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2349
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tar oljan slut?

Efterfrågan på olja ökar

Världens oljeförbrukning fortsätter att öka. Under senare år har konsumtionsökningen framförallt drivits på genom den ekonomiska tillväxten i östra Asien.;EUs bedömning är att världens totala efterfrågan på energi ökar med i genomsnitt 1,8 % per år fram till 2030.;Utvecklingsländer som Indien och Kina väntas öka sin energianvändning snabbast.;Oljan kommer även i fortsättningen att vara den enskilt viktigaste energikällan och stå för cirka en tredjedel av förbrukningen.

Format: A4
Identifierare ET39_2004
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 3825
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1678
Antal:
Ladda ner
Beställ

Testlab - påverkar producenterna

Testlab provar energikrävande hushållsutrustning och uppvärmningssystem för småhus och kontrollerar energimärkta produkter. Provningsresultaten leder ofta till förbättrade produkter. Foldern presenterar kortfattat Testlabs verksamhet.

Format: A4
Identifierare ET2006:33
Utgivningsår 2006
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1799
Ladda ner

The Electricity Certificate System 2011

The electricity certificate system is a market-based support system to assist the expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2010. The publication also includes a description of the Swedish electricity market..

Format: A4
Identifierare ET2011:52
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 736
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2363
Antal:
Ladda ner
Beställ

The electricity certificate system 2012

The electricity certificate system is a market-based support system for expansion of electricity production in Sweden from renewable energy sources and from peat. This publication describes the market status of the electricity certificate system, with statistics from 2003 to 2011. The publication also includes a description of the common Swedish- Norwegian electricity certificate market.

Format: A4
Identifierare ET2012:31
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 622
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2451
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Energy Market 2004 OH-pictures

Format: A4
Identifierare 2004
Utgivningsår 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1661
Ladda ner

The EU Ecodesign and Labelling Systems

This guide was produced within a collaboration project on energy efficiency between India and Sweden. It should be useful for anyone who wants to follow the EU ecodesign and energy-labelling process. The EU framework is advanced and covers many product gr

Format: A4
Identifierare ET2014:04
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2600
Ladda ner

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Norway and Sweden have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and the Swedish Energy Agency. With this report, NVE and the Swedish Energy Agency wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Format: -
Identifierare ET 2017:14
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2825
Ladda ner

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Annual report 2015

Sweden and Norway have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). With this report, the Swedish Energy Agency and NVE wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Format: .
Identifierare ET 2016:12
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 37
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2765
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

This is the 2013 annual report from the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) on the joint Norwegian-Swedish electricity certificate market. Our intention in this report is to give a picture of the most impor

Format: A4
Identifierare ET2015:01
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2674
Ladda ner

The Sveby Standard for the Energy use in Buildings

"Sveby is an acronym for ""Standardize and verify energy performance in buildings""
and is a Swedish initiative to develop voluntary guidelines on energy use for contracts, calculations, measurements and verification. Sveby is targeted to stakeholders in th"

Format: A4
Identifierare ET2014:03
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2599
Ladda ner

The Swedish-Norwegian electricity certificate market

This is the first joint annual report by the Swedish Energy Agency and the Norwegian water resources and energy directorate (NVE) about the Swedish-Norwegian electricity certificate market. With this report, we wish to present a picture of the most import

Format: A4
Identifierare ET2013:19
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2548
Ladda ner

Tidsstyrda motorvärmare sparar energi

Faktablad om energianvändningen i hotell inom projektet Statistik i lokaler, Stil2. Inom projektet Stil2 genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2012:22
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 536
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2456
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tillgång på förnybar energi

En rapport om energi och miljömål

Underlagsrapport till ET2007:21 Energi som miljömål

Rapporten omfattar en litteraturstudie över potentialbedömningar för förnybar energi från energislagen avfall, industriell spillvärme, skog (inklusive lutar), sol, vattenkraft, vind, våg och åker. Potentialbedömningarna gäller både kort (10-15 år) och lång sikt. År 2004 uppgick användning av förnybar energi från de studerade energislagen till 174 TWh där vattenkraften och skogen (inklusive lutar) stod för knappt 90 %. Summerar man potentialbedömningarna på kort sikt uppgår potentialen till mellan 161 och 262 TWh. I absoluta tal kommer den enskilt största potentialen från skogen. Potentialen från avfall, industriell spillvärme, lutar, vattenkraft och åker utnyttjas idag till stor del medan potentialen för sol och vind är i stort sett outnyttjad. Ingen av potentialbedömningarna för vågkraft anger en möjlig potential på kort sikt.

Format: A4
Identifierare ER2007:20
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1920
Ladda ner

Tillsyn av energihushållning

För företag som vill veta mer om miljöbalkens krav på energihushållning.

Format: -
Identifierare ET 2018:2
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 1684
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2859
Antal:
Ladda ner
Beställ

Toppar tävlingshojar för ett grönare Ockelbo

Toppar tävlingshojar för ett grönare Ockelbo” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Två elcyklar, några kommuntoppar och en tävling. Det blev receptet för Ockelbos lyckade premiär i Trafikantveckan som både ungdomar och media gillade.

Format: A4
Identifierare ET2011:56
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 206
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2379
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trafikantdagar - en snackis som skapar framtidskontakter

Trafikantdagar – en snackis som skapa framtidskontakter” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. – Men har jag vunnit en cykel! Så roligt! Jag som inte har någon säger Gunnel Enetjärn i Tärnaby som var bäst på att köra sparsamt.

Format: A4
Identifierare ET2011:58
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 206
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2381
Antal:
Ladda ner
Beställ

Transportrådgivning till små och medelstora företag

Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag är en broschyr om transportrådgivning riktad mot företag. Materialet vänder sig till Sveriges energi- och klimatrådgivare. Broschyren är en vägledning i att ge transportrådgivning vid företagsbesök och besvarar bland annat vilka regler finns, vad man kan fråga och vad som händer efter ett kartläggningsbesök.

Format: A4
Identifierare ET2012:53
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 197
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2472
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Uthållig kommun: Tryggare ekonomi med miljöanpassad värmeförsörjning

Fattar du beslut som rör värmeförsörjning? Kanske ger du råd inom uppvärmning? Eller jobbar med fjärrvärme? Då kan du få många nya idéer och tips i den här broschyren. I den får du nämligen en sammanfattning av resultat från ett forskningsprojekt inom programmet Uthållig kommun. På sidorna 30-31 hittar du konkreta slutsatser och råd i punktform – uppdelat i ämnesområdena värmeförsörjning, fjärrvärme och värmehushållning.

Format: A4
Identifierare ET2006:38
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 283
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1878
Antal:
Ladda ner
Beställ

Trädbränsle- och torvpriser nr 4 2015 Endast PDF

Prisbladet, som kommer fyra gånger om året, omfattar priser för förädlade och oförädlade trädbränslen, torv samt fjärrvärme för olika kategorier av användare.

Format: -
Identifierare
Utgivningsår 2015
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2738
Ladda ner

Tusen cyklar i Västerås gör reklam för sig själva

Tusen cyklar i Västerås gör reklam för sig själva” är ett faktablad där underlaget kommer från Trafikantveckan 2011. Tusen cyklister fick en trevlig bekräftelse när de skulle hämta sin parkerade cykel i Västerås. Budskapet från Trafikantveckan är Låt cykeln rulla!

Format: A4
Identifierare ET2011:59
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 199
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2382
Antal:
Ladda ner
Beställ

Två år med PFE

De första redovisade resultaten

Två år har nu gått sedan lagen om program för energieffektivisering (PFE) trädde i kraft. Vid årsskiftet 2006–2007deltog 117 industriföretag i energieffektiviseringsprogrammet. Dessa företag använder cirka 30 TWh el, vilket motsvarar en femtedel av Sveriges totala elanvändning. Branscherna pappers- och massaindustri, trä, kemi, livsmedel, stål- och gruvindustri är starkast representerade i programmet. Under hösten 2006lämnade de första 98 företagen in en första redovis­ning av sitt energieffektiviseringsarbete till Energimyndigheten. Företa­gen har genomfört omfattande kartläggningar och analyser av sin energianvändning och infört och certifierat energiledningssystem. Dessutom åtar sig företagen att effektivisera sin elanvändning med tillsammans minst 1 TWh el per år till en total investeringskostnad av drygt en miljard kronor.

Format: A4
Identifierare ET2007:10
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 510
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1902
Antal:
Ladda ner
Beställ

Tänk längre!

En broschyr som vägleder dig som företag att uppfylla miljöbalkens krav på energihushållning.

Format: -
Identifierare ET 2018:3
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 1585
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2860
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering

Boverket och Energimyndigheten har tillsammans tagit fram underlag till att uppdatera den nationella strategin för energieffektiviserande renovering.

Format: .
Identifierare ET 2016:15
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2788
Ladda ner

Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

Format: A4
Identifierare ER2014:29
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 11
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2640
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 351 - 375 av 417