Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 376 - 400 av 401

Vindpiloterna visar vägen

Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan är ett stödprogram som syftar till att vara en pådrivande faktor för att få en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Stödprogrammet omfattar totalt 700 miljoner kronor. Den största delen av medlen har beviljats stora demonstrationsprojekt, så kallade vindpilotprojekt. Syftet med vindpilotprojekten är att andra projekt ska hämta lärdomar av dessa.

Insatserna kan ge positiva signaler till marknaden och fungera som ett effektivt styrmedel att driva på storskaliga vindkraftssatsningar. Pilotprojekten beräknas tillsammans generera 1,44 TWh per år.

Format: A4
Identifierare
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2398
Ladda ner

Vägledning för energieffektiv och god belysning

Energimyndighetens vägledning för energieffektiv och god belysning hjälper dig som är fastighetsägare eller butiksinnehavare att förnya din belysning och ställa rätt krav för att få god funktion, god ekonomi och låg miljöbelastning. Att minska elanvändningen är ett viktigt led i omställningen till ett hållbart energisystem. I många lokaler står belysningen för omkring 30 procent av elanvändningen och det finns stora möjligheter till effektivisering. Modern och välplanerad belysning använder ofta bara hälften så mycket el som den gamla, samtidigt som funktionen blir bättre.

Format: A4
Identifierare ET2007:15
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1904
Ladda ner

Vägledning för energikartläggning i stora företag

Så avgör du om företaget omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014 och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv 2012/27/EU från 2012, ställer på medlemsstaterna.
Den här skriften redogör för hur företag inom privat och offentlig sektor ska fastställa om de berörs av lagen.
Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för föreskrifter och tillsyn.

Format: A4
Identifierare ET2015:05
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 95
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2673
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energikartläggning i stora företag - Inför energikartläggningen

Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag trädde i kraft den 1 juni 2014 och syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED), Direktiv 2012/27/EU från 2012, ställer på medlemsstaterna. Den här vägledningen visar hur företagen som omfattas av lagen kan gå till väga för att få fram en representativ bild av företagets totala energianvändning. Vägledningen klargör vilka avgränsningar och prioriteringar som kan göras i energikartläggningen inom ramen för lagkraven. Energimyndigheten är den myndighet som har ansvar för lagens föreskrifter och tillsyn.

Format: _
Identifierare ET2015:07
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 196
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2690
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning för energitillsyn

Denna broschyr är en av tre som handlar om energitillsyn.
Den första Tillsyn över energihushållning - Vad är det som gäller? är en översikt för tillsynsmyndigheter. Den andra Vägledning för energitillsyn - Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall är en mer djupgående genomgång av lagstiftning och tillämpning för tillsynsmyndigheter.
Den tredje Tänk längre! – Vinn-vinn när företag sparar energi vänder sig till verksamhetsutövare.

Format: A4
Identifierare ET2012:17
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 730
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2566
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning om nedmontering av vindkraft

På land och till havs
Vad gäller egentligen när vindkraftverk ska monteras ned? Hur kan mark eller havs- och sjöbotten komma att efterbehandlas, vilka tillstånd behövs för olika moment, vem står för kostnaden och hur hanteras den ekonomiska säkerheten? Även om nedmontering av vind¬kraftverk och efterbehandling av platsen ligger långt fram i tiden vid ansökan om etable¬ring av vindkraft bör dessa frågor beaktas tidigt i planeringen.
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram denna vägledning i samverkan med flera olika myndigheter som har del i frågor som rör nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling av platsen.

Format: .
Identifierare ET 2016:11
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 166
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2767
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägval och utmaningar för energisystemet (Ersätter ET2015:10)

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020

Under 2013 tog Energimyndigheten initiativ till en utredning kring tänkbara utvecklingar för Sveriges energisystem. Anledningen var att myndigheten såg många osäkerheter och vägval kopplade till energisystemets framtid, samtidigt som det krävs handlingskraft om vi ska uppnå visionen om en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050. I utredningen har myndigheten arbetat med att identifiera och beskriva viktiga vägval och utmaningar för energisystemets utveckling. Denna rapport beskriver några sådana vägval och utmaningar och är tänkt att fungera som ett underlag för ett senare scenarioarbete.

Format: -
Identifierare ET2016:05
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 1213
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2742
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägval och utmaningar för energisystemet (Har ersatts av ET 2016:05)

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020

Under 2013 tog Energimyndigheten initiativ till en utredning kring tänkbara utvecklingar för Sveriges energisystem. Anledningen var att myndigheten såg många osäkerheter och vägval kopplade till energisystemets framtid, samtidigt som det krävs handlingskraft om vi ska uppnå visionen om en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning samt nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050. I utredningen har myndigheten arbetat med att identifiera och beskriva viktiga vägval och utmaningar för energisystemets utveckling. Denna rapport beskriver några sådana vägval och utmaningar och är tänkt att fungera som ett underlag för ett senare scenarioarbete.

Format: A4
Identifierare ET2015:10
Utgivningsår 2015
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2668
Ladda ner

Välj en högeffektiv elmotor

Elmotorer står för 40 procent av elanvändningen i samhället och så mycket som 70 procent inom industrin. Genom att välja en högeffektiv motor gör du både en ekonomisk vinst och en miljövinst. Många elmotorer är i drift långa perioder varje år och det finns många fördelar med att välja elmotorer med hög effektivitet. Därför vill Energimyndigheten genom denna broschyr guida dig i vilka standarder som nu finns, ekodesignkraven som börjar gälla och var det går att hitta högeffektiva elmotorer.

Format: A4
Identifierare ET2010:20
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 714
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2225
Antal:
Ladda ner
Beställ

Välj rätt värmepump

Olika hus har olika förutsättningar för värmepumpar. Den som vill investera i en värmepump måste tänka på husets storlek, läge och elanvändning före ett beslut. Om huset har vattenburen värme eller direktverkande el är också avgörande för valet. I broschyren Välj rätt värmepump ger Energimyndigheten handfasta råd till husägare som vill minska husets energianvändning med hjälp av en värmepump.

Format: A4
Identifierare ET2010:02
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 5594
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2226
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott

Råd till dig som bor i lägenhet

Kan du bo kvar i lägenheten när strömmen är borta?

I det här informationsmaterialet får du som bor i lägenhet tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i bostaden under ett längre el- eller värmeavbrott vid kall väderlek.;Du får reda på:
• hur snabbt ett hus kyls ut
• hur du kan skapa ”nödrum” som håller temperaturen längre
• vilka hjälpmedel du kan använda för att värma lägenheten.
För dig som vill använda en portabel gasol- eller fotogenkamin finns tips och råd kring ventilation, säkerhet och bränslehantering.
Längst bak i materialet finner du information om uppvärmningens betydelse.;”Värme i lägenheten vid el- och värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:39
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1988
Ladda ner

Värme i Sverige

Publikationen är en årligen återkommande uppföljning av värmemarknaderna i Sverige med avseende på priser och konkurrens mellan olika energislag.

Publikationen redovisar statistik över vilka energislag som används för olika typer av hus. Vidare vilka utsläpp av miljöskadliga ämnen som de olika sätten att värma husen ger upphov till. Priser på olika bränslen redovisas samt vad den årliga kostnaden för att värma olika typer av hus med olika värmealternativ blir.

Beräkningar av fjärrvärmeföretagens intäkter och kostnader görs också.

Vidare redovisas kort vad som gjorts och utfallet vad gäller energiomställningen och uppvärmningen av bostäder och lokaler. För värmealternativen elvärme, värmepump och fjärrvärme redovisas de lokala variationerna i årlig kostnad för tre olika typer av fastigheter.

Format: A4
Identifierare ET 1:2002
Utgivningsår 2002
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1451
Ladda ner

Värme i Sverige 2002

Publikationen är en årligen återkommande uppföljning av värmemarknaderna i Sverige med avseende på priser och konkurrens mellan olika energislag.

Publikationen redovisar statistik över vilka energislag som används för olika typer av hus. Vidare vilka utsläpp av miljöskadliga ämnen som de olika sätten att värma husen ger upphov till. Priser på olika bränslen redovisas samt vad den årliga kostnaden för att värma olika typer av hus med olika värmealternativ blir.

Format: A4
Identifierare ET 23:2002
Utgivningsår 2003
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1513
Ladda ner

Värme i villan

Värme, varmvatten och hushållsel är de tre användningsområdena för energi i en villa. Den här broschyren handlar framför allt om värme. Ett gott inomhusklimat kräver även bra ventilation. Det tas upp i särskilt kapitel. I samband med att man bygger nytt finns det många bra saker att tänka på när det gäller uppvärmning. Här kan du läsa mer om hur du kan göra rätt från början. Broschyren ger även vägledning för vidare information om uppvärmning i din villa.

Det här är tredje utgåvan av Värme i villan och är reviderad år 2010.

Format: A4
Identifierare ET2010:43
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 1685
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2227
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Råd till dig som äger enfamiljshus
Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el- och värmeavbrott. I det här informationsmaterialet får du som äger ett enfamiljshus tips och råd kring vad du kan göra för att hålla temperaturen uppe i huset under ett längre elavbrott eller vid andra störningar i ditt uppvärmningssystem vintertid.
Du får reda på
• hur snabbt ett hus kyls ut
• vad som kan hända om temperaturen blir för låg
• vilka hjälpmedel du kan använda för att värma huset
De lösningar som presenteras är
• reservkraft
• reservvärme
• nödströmsutrustning.
Du får också tips om vad som behöver göras om du måste lämna huset och hur du bäst får igång dina värme- och vattensystem när elen kommer tillbaka.
Informationen kan användas för att i förebyggande syfte göra ditt hem rustat för ett längre elavbrott, men kan också vara till nytta när stör­ningen i värmeförsörjningen är ett faktum.
Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse.

"Värme i villan vid el- och värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:38
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1984
Ladda ner

Värmeavbrott

Rättelse ”Värmeavbrott – En guide till hur kommuner kan lindra en värmekris”

Text på sid 30, rad 2-3

I hela Sverige fanns det år 2004 totalt 6,4 miljoner hushåll fördelade på 2 miljoner i småhus och 4,4 miljoner i flerfamiljshus.
ersätts med
I hela Sverige fanns det år 2004 omkring 4,4 miljoner bostäder fördelat på ca 2 miljoner lägenheter i småhus och ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus.

En guide till hur kommuner kan lindra en värmekris
Vad händer när uppvärmningen i hus och lokaler slutar att fungera? Vad kan landets kommuner göra för att förbättra sin förmåga att hantera en värmekris? Frågorna är relevanta, även om värmekriser är ovanliga i Sverige. Att det moderna samhället är sårbart för oväntade händelser har vi dock blivit uppmärksammade på under senare år. Den tydligaste påminnelsen om vår sårbarhet fick vi under och efter stormen Gudruns härjningar i Sydsverige i januari 2005, då som mest 730 000 elabonnenter blev strömlösa. I denna skrift har Energimyndigheten samlat tips och råd som ansvariga för kommunens beredskap kan utnyttja för att utforma en strategi och genomföra praktiska förberedelser som underlättar hanteringen av en tänkbar framtida värmekris.

Format: A4
Identifierare ET2009:26
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 1977
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2141
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värmepump för duschvattnet sparar energi i kombianläggningen

Faktablad om energianvändningen i idrottshallar som är kombinationsanläggningar. Inom projektet Statistik i lokaler genomför Energimyndigheten energiinventeringar i olika lokaltyper. Syftet är att öka kunskapen om hur och till vad energin används.

Format: A4
Identifierare ET2011:05
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 248
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2304
Antal:
Ladda ner
Beställ

Värmestugor - vägledning och goda exempel

Information till kommunala beredskapssamordnare
Värmestugor måste planeras
Det här informationsmaterialet riktar sig till personer som ansvarar för beredskapsfrågor på kommunen, och då främst planeringen av värmestugor. ;Informationen innehåller tips och råd om lämpliga värmestugor och redovisar de krav som bör ställas.

Informationsmaterialet visar två bra exempel från Trollhättan och Falun på hur arbetet med planering av värmestugor kan läggas upp. Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse.

Värmestugor – vägledning och goda exempel” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:44
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 2752
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1983
Antal:
Ladda ner
Beställ

År 2000-problemet och energiförsörjningen

Några år före millennieskiftet fastnade några bankkort i bankomater. Problemet var att de hade giltighetsdatum som sträckte sig över år 2000. Datorernas system kunde inte hantera information eftersom 00 inte lästes som 2000 utan som 1900. Alla tidsbundna datorstyrda system kunde påverkas. Tiden för att arbeta fram lösningar var kort. I Sverige tog man problemet på allvar. Regeringen beordrade sina myndigheter att sektor för sektor kartlägga och lösa millennieproblemen. Statens energimyndighet granskade sektorerna för uppvärmning och oljeförsörjning. Arbetet med att snabbt förhindra en iskall nyårshelg i svenska hem redovisas i denna skrift.

Format: A4
Identifierare ET 29:2001
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 336
Pris: 120,00 kr
Artikel nr 1421
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årskrönika 2012

Välkommen till vår beskrivning av höjdpunkter och utvalda delar av myndighetens verksamhet under 2012. Syftet är att ge en bred och intresseväckande bild som kompletterar myndighetens årsredovisning.

Format: A4
Identifierare ER2013:03
Utgivningsår 2013
Lagersaldo: 2075
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2499
Antal:
Ladda ner
Beställ

Årsrapport 2013 för Sveriges CDM- och JI-program

Energimyndigheten ansvarar för det statliga svenska programmet för Mekanismen för ren utveckling (CDM) och Gemensamt genomförande (JI). Programmet är inriktat på medverkan i enskilda CDM- och JI-projekt och på deltagande i multilaterala CDM- och JI-fonder. Vid årsskiftet 2013/2014 deltog Energimyndigheten i 86 enskilda CDM- och JI-projekt och medverkade i 8 multilaterala CDM- och JI-fonder. Verksamheten 2013 har varit intensiv och resulterat 18 nya avtal med enskilda projekt och god utveckling i de fonder som myndigheten deltar i. Utsläppsminskningarna som har kontrakterats bidrar till en hållbar utveckling i värdländerna och kan användas för att nå Sveriges nationella delmål för 2020 och internationella åtaganden för 2020 och framåt i tiden.

Format: A4
Identifierare ER2014:02
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2585
Antal:
Ladda ner
Beställ

Återbruk och återvinning av vindkraftverk

En förstudie om kommande generationer av vindkraft

Syftet med denna förstudie är att få insyn i den forskning och teknikutveckling som pågår samt vilka möjligheter som finns för återanvändning, återvinning och generationsväxlingar av vindkraftverk på samma plats. Syftet är också att lyfta upp en diskussion om optimering av nuvarande och kommande generationer av vindkraft.

Format: -
Identifierare ET 2016:18
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 14
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2772
Antal:
Ladda ner
Beställ

Åtgärder för gamla och sjuka vid omfattande el- eller värmeavbrott

Bra att veta för omsorgspersonal inom hemtjänst och hemsjukvård

Vad gör du när kylan hotar dina omsorgstagare?

Det här informationsmaterialet informerar dig som arbetar inom omsor­gen om hur omsorgstagare och deras bostäder påverkas, när ett längre el- eller värmeavbrott riskerar att kyla ut deras bostäder.

Informationsmaterialet vänder sig till dig som ger omvårdnad till personer i deras hem och syftet är att du ska känna en större säkerhet i vad som behöver förberedas och vad som kan göras vid en omfattande störning i värmeförsörjningen.

Längst bak finner du information om uppvärmningens betydelse.

”Åtgärder för gamla och sjuka vid omfattande el- eller värmeavbrott” är en del i en serie informationsmaterial som ger råd och tips om vad man kan göra dels för förebyggande innan elavbrott, dels för att lindra konsekvenserna under elavbrott. Det vänder sig till boende i villa och i flerbostadshus, fastighetsägare, omsorgspersonal, kommunala beredskapssamordnare och energirådgivare med flera.

Format: A4
Identifierare ET2007:45
Utgivningsår 2007
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 1987
Ladda ner

Är du förberedd om det blir ett längre elavbrott?

Längre elavbrott är ovanliga i vårt land men det skulle ändå kunna inträffa när som helst och påverka mycket av det som vi tar för givet. Särskilt jobbigt skulle det bli på vintern, när det är både kallt och mörk ute. Men det finns några enkla saker som du kan tänka på för att inte drabbas onödigt mycket.

Format: .
Identifierare ET2016:02
Utgivningsår 2016
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2744
Ladda ner

Är du redo för nästa nivå?

Energimyndigheten får bra affärsidéer att växa

Information om hur Energimyndighetens process för stöd till affärsutveckling ser ut.

Format: -
Identifierare ET2014:27
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 278
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2763
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 376 - 400 av 401