Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 1 - 25 av 68

NUTFS 1996:1

Förteckning för 1995 över samtliga gällande författningar och allmänna råd som beslutats av NUTEK eller dess föregångare STEV och Transportrådet

Format: A4
Identifierare NUTFS 1996:1
Utgivningsår 1996
Lagersaldo: 379
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1150
Antal:
Ladda ner
Beställ

NUTFS 1998:3

Föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar

Föreskrifterna anger de villkor som gäller för bidrag till ny elproduktion i biobränslebaserade kraftvärmeverk.

Format: A4
Identifierare NUTFS 1998:3
Utgivningsår 1998
Lagersaldo: 5
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1147
Antal:
Ladda ner
Beställ

NUTFS 1998:5

Föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk

Format: A4
Identifierare NUTFS 1998:5
Utgivningsår 1998
Lagersaldo: 21
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1148
Antal:
Ladda ner
Beställ

NUTFS 1998:7

Allmänna råd om länsstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig

Format: A4
Identifierare NUTFS 1998:7
Utgivningsår 1999
Lagersaldo: 666
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1140
Antal:
Ladda ner
Beställ

NUTFS 2000:5

Statens energimyndighets föreskrifter om formerna för redovisning och utbetalning m.m. av stöd till småskalig elproduktion

Format: A4
Identifierare NUTFS 2000:5
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 1114
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1324
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2001:2

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Format: A4
Identifierare STEMFS2001:2
Utgivningsår 2001
Lagersaldo: 396
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1414
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2003:4

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrift om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme

Format: A4
Identifierare STEMFS2003:4
Utgivningsår 2003
Lagersaldo: 136
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1564
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2004:1

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om statlig bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme (STEMFS 2001:2)

Format: A4
Identifierare STEMFS2004:1
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 135
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1583
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2004:4

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om beredskapslagring av olja och kol

Format: A4
Identifierare STEMFS2004:4
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 382
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1622
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2004:5

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft (NUTFS 1998:4)

Format: A4
Identifierare STEMFS2004:5
Utgivningsår 2004
Lagersaldo: 419
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1620
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:10

Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:10
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 426
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1759
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:11

Statens energimyndighets föreskrifter om energiförbrukning hos luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:11
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 434
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1760
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:12

Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukningen hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:12
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 404
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1761
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:13

Statens energimyndighets föreskrifter om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:13
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 423
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1762
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:4

Statens energimyndighets föreskrifter om information om hushållsapparaters bullernivå

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:4
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 426
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1753
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:5

Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:5
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 425
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1754
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:6

Statens energimyndighets föreskrift om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:6
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 442
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1755
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:7

Statens energimyndighetens föreskrifter om information om energi- och resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:7
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 439
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1756
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:8

Statens energimyndighets föreskrift om information om energi- och resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:8
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 414
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1757
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2005:9

Statens energimyndighets föreskrifter om information om förbrukning av lampor för hushållsbruk

Format: A4
Identifierare STEMFS2005:9
Utgivningsår 2005
Lagersaldo: 449
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1758
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2006:1

Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik

Format: A4
Identifierare STEMFS2006:1
Utgivningsår 2006
Lagersaldo: 164
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1793
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2007:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till energistatistik(STEMFS 2006:1)

Format: A4
Identifierare STEMFS2007:1
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 184
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1895
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2007:3

Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av föreskrift och allmänna råd om bidrag till åtgärder som främjar investeringar i storskaliga vindkraftsanläggningar till havs och i fjällområden

Format: A4
Identifierare STEMFS2007:3
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 155
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1931
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2007:6

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv (STEMFS2006:4)

Format: A4
Identifierare STEMFS2007:06
Utgivningsår 2007
Lagersaldo: 156
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 1947
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2008:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrift om uppgifter till energistatistik

Format: A4
Identifierare STEMFS2008:1
Utgivningsår 2008
Lagersaldo: 246
Pris: 30,00 kr
Artikel nr 2018
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 25 av 68