Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 51 - 68 av 68

STEMFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2006:1) om uppgifter till energistatistik

Format: A4
Identifierare STEMFS2014:1
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 34
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2587
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2014:3

Statens energimyndighets föreskrifter och
allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på
energiområdet;

Format: A4
Identifierare STEMFS2014:3
Utgivningsår 1900
Lagersaldo: 35
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2649
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2014:4

Föreskrifter om ändring
i Statens energimyndighets föreskrifter och
allmänna råd (STEMFS 2006:1) om uppgifter till
energistatistik;

Format: _
Identifierare STEMFS 2014:4
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 3
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2701
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2015:1

Statens energimyndighets föreskrifter om statligt
stöd till energikartläggning;

Format: A4
Identifierare STEMFS2015:1
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 51
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2684
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:1

Statens energimyndighets föreskrifter och
allmänna råd om trygg naturgasförsörjning

Format: .
Identifierare
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 49
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2757
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:2

Föreskrifter om ändring i Statens
energimyndighets föreskrifter och allmänna råd
(STEMFS 2011:4) om elcertifikat;

Format: .
Identifierare
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 19
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2758
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:3

Statens energimyndighets föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Format: -
Identifierare
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 13
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2762
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:4

Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter

Format: .
Identifierare
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 13
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2784
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2016:5

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS
2016:5) om uppgifter till energistatistik

Format: .
Identifierare
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 18
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2790
Antal:
Ladda ner
Beställ

STEMFS 2017:1

Föreskrifter om ändring i Statens
energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2015:1)
om statligt stöd till energikartläggning;

Format: .
Identifierare
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2806
Ladda ner

STEMFS 2017:2

Statens energimyndighets föreskrifter om
ursprungsgarantier för el.

Format: ,
Identifierare
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2817
Ladda ner

STEMFS 2017:3

Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.

Format: ,
Identifierare
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2849
Ladda ner

STEMFS 2017:4

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets
föreskrifter om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen;

Format: ,
Identifierare
Utgivningsår 2017
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2854
Ladda ner

STEMFS 2018:1

Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets
föreskrifter (2016:3) om bidrag till kommunal
energi- och klimatrådgivning

Format: ,
Identifierare
Utgivningsår 2018
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2863
Ladda ner

STEMFS 2018:2

Statens energimyndighets föreskrifter om
reduktion av växthusgasutsläpp genom
inblandning av biodrivmedel i bensin och
dieselbränslen;

Format: ,
Identifierare STEMFS 2018:2
Utgivningsår 2018
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2873
Ladda ner

STEMFS2014:2

Statens energimyndighets föreskrifter om
energikartläggning i stora företag;

Format: _
Identifierare STEMFS2014:2
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2698
Ladda ner

STEMFS2015:2

Statens energimyndighets föreskrifter om
projektbaserade mekanismer

Format: _
Identifierare STEMFS2015:2
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 17
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2721
Antal:
Ladda ner
Beställ

Upphävande av Statens energimyndighets allmänna råd (NUTFS 1998:7)

om länstyrelsens planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig

Format: A4
Identifierare STEMFS2013:3
Utgivningsår 2013
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2527
Ladda ner
Visar 51 - 68 av 68