Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 1 av 1
Exkl. moms

Utvärdering av Energimyndighetens satsningar i Indonesien

Faugert & Co Utvärdering har utvärderat tre av Energimyndighetens insatser i Indonesien. Syftet med utvärderingen var att påvisa resultat och tidiga effekter av insatserna samt undersöka om uppsatta effekt- och projektmål uppnåtts.

De insatser som har utvärderats är energisamarbetet mellan Indonesien och Sverige; Indonesian-Swedish Initiative for Sustainable Energy Solutions (Insists), Energimyndighetens svensk-indonesiska företagsacceleratorprogram Business Accelerator Program Indonesia (BAPI) och Energimyndighetens stationeringen av en person vid Sveriges ambassad i Jakarta. under perioden april 2016 till sista mars 2018

ISBN 978-91-89184-46-6
Format: -
Identifierare: ER 2020:12
Utgivningsår: 2020
Pris: 0,00 kr
Artikel nr EM-2954
Sidomfång: 62
Ladda ner
Visar 1 - 1 av 1