Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 7 av 7
Exkl. moms

Energiindikatorer 2016

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Den finns indikatorer på 25 olika områden men i årets rapport finns inget temaområde. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2016, ett sifferunderlag i excel till figurer i rapporten.

Identifierare: ER 2016:10
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2017

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Den finns indikatorer på 25 olika områden men i årets rapport finns inget temaområde. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2017, ett sifferunderlag i excel till figurer i rapporten.

Identifierare: ER 2017:9
Utgivningsår: 2017
Format: .
Lagersaldo: 36
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2018

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen, med indikatorer på 25 olika områden. Rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2018, som är ett sifferunderlag i Excel till figurer i rapporten.

Identifierare: ER 2018:11
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 4
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Energiindikatorer 2019-Uppföljning av Sveriges Energipolitiska mål

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 22 olika områden och inleds med en kortfattad genomgång av de energipolitiska målen. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2019, som är ett sifferunderlag i Excel till figurerna i rapporten.

Identifierare: ER 2019:11
Utgivningsår: 2019
Format: .
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2020

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 23 olika områden och inleds med en genomgång av energipolitiska mål och riktlinjer. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2020, som är ett sifferunderlag i Excel till figurerna i rapporten.

Identifierare: ER 2020:18
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 124
ISBN 978-91-89184-62-6
Format: -
Pris: 150,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2021

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.

För att följa de energipolitiska målens utveckling mot måluppfyllelse har Energimyndigheten ett årligt uppdrag från Regeringen att följa förändringen av indikatorer med koppling till de energipolitiska målen. Indikatorerna ska årligen uppdateras och vid behov vidareutvecklas.

Identifierare: ER 2021:10
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 118
ISBN 978-91-7993-005-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Energiindikatorer 2022

Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.

Energimyndigheten redovisar varje år indikatorer för uppföljning av de energipolitiska målen. Rapporten följer upp indikatorer inom 24 olika områden och inleds med en genomgång av energipolitiska mål och riktlinjer. Till rapporten finns även Energiindikatorer i siffror 2022, som är ett sifferunderlag i Excel till figurerna i rapporten

Identifierare: ER 2022:10
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 132
ISBN 978-91-7993-078-3
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 7 av 7