Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 24 av 24
Exkl. moms

En norsk-svensk elcertifikatmarknad

Årsrapport för 2019.

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Identifierare: ET 2020:10
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 33
ISBN 978-91-89184-65-7
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

En svensk-norsk elcertifikatmarknad

Årsrapport för 2020.

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Energimyndigheten och Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Med publikationen vill Energimyndigheten och NVE tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Identifierare: ET 2021:06
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 32
ISBN 978-91-7993-008-0
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2015

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Identifierare: ET 2016:08
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 249
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2016

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Identifierare: ET 2017:9
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 98
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2017

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Identifierare: ET 2018:7
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 80
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

En svensk-norsk elcertifikatsmarknad

Årsrapport för 2018

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Identifierare: ET 2019:4
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 36
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Et norsk-svensk elsertifikatmarked

Från och med den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Elcertifikat är ett stöd för producenter av förnybar el. En gemensam elcertifikatsmarknad leder till att de förnybara resurserna kan användas på ett effektivare sätt än om länderna arbetar var för sig. Den årliga rapporten om elcertifikatsmarknaden ges ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och Energimyndigheten. Med publikationen vill NVE och Energimyndigheten tillhandahålla statistik för elcertifikatsystemet samt öka förståelsen för hur systemet fungerar.

Identifierare: ET 2017:10
Utgivningsår: 2017
Format: -
Lagersaldo: 11
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Fakta om elcertifikatsystemet

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för elproducenter av förnybar el i Sverige och Norge. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat och ska öka produktionen av el från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt.

Identifierare: ET 2020:3
Utgivningsår: 2020
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Förslag på nya kvoter inom elcertifikatsystemet för åren 2024 till 2035

Riksdagen beslutade i november 2020 att införa svensk stoppregel vid utgången av 2021 samt att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035 istället för 2045. Den nuvarande annulleringsförpliktelsen (kvotkurvan), som sträcker sig fram till och med 2045, ska därför komprimeras och efterfrågan på elcertifikat tidigareläggs.

Energimyndigheten har haft i uppdrag att beräkna och lämna förslag på nya kvoter. I rapporten redovisas Energimyndighetens förslag på nya kvoter för åren 2024 till 2035 utifrån de terawattimmar som ska annulleras enligt riksdagsbeslut.

Identifierare: ER 2020:32
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 12
ISBN 978-91-89184-83-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

En delredovisning

Rapporten är en delredovisning av de uppdrag som Energimyndigheten har erhållit inför Kontrollstation 2017 elcertifikatssystemet. Rapport innehåller bland annat: • Analys och förslag på teknisk justering av kvotpliktskurva. • Värdering

Identifierare: ER 2016:09
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Delredovisning 2 och förslag på kvoter för 18 TWh till 2030 elcertifikatsystemet

Rapport innehåller bland annat: • Förslag på kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med ytterligare 18 TWh till 2030. • Förslag på förändringar i elcertifikatsystemet. • Analys av frågor kopplade till elcertifikatsystemets framtid, bland annat hur systemet behöver vara utformat för att kunna fungera i en situation där endast Sverige beslutar om nytt mål efter 2020.

Identifierare: ER 2016:19
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 43
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kontrollstation 2023 för elcertifikatsystemet

Marknadens funktion och administrativa kostnader

I februari 2021 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att genomföra Kontrollstation för elcertifikat 2023, med avrapportering senast den 15 juni 2022. Uppdraget innebär att följa elcertifikatmarknadens funktion efter införandet av stoppdatum och att analysera de administrativa kostnaderna för att upprätthålla elcertifikatsysemet till dess att det avslutas.

Identifierare: ER 2022:09
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 73
ISBN 978-91-7993-077-6
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019

I regleringsbrevet för budgetåret 2018 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att genomföra Kontrollstation för elcertifikat 2019, med avrapportering senast den 20 december 2018. Uppdraget innebär bland annat att lämna förslag på en stoppmekanism för elcertifikatsystemet. Förutom ett förslag på stoppmekanism för det nya målet, innehåller regeringsuppdraget att utreda en begränsning av ansökan om ny tilldelningsperiod samt att undersöka tilldelningen av elcertifikat vid nollpriser på el.

Identifierare: ER 2018:25
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 56
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Annual report 2015

Sweden and Norway have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). With this report, the Swedish Energy Agency and NVE wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Identifierare: ET 2016:12
Utgivningsår: 2016
Format: .
Lagersaldo: 35
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Norwegian-Swedish Electricity Certificate Market

Norway and Sweden have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and the Swedish Energy Agency. With this report, NVE and the Swedish Energy Agency wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Identifierare: ET 2017:14
Utgivningsår: 2017
Format: .
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Swedish-Norwegian Electricity Certificate Market

Annual report 2018

Sweden and Norway have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). With this report, the Swedish Energy Agency and NVE wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Identifierare: ET 2019:5
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 5
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

The Swedish-Norwegian Electricity Certificate Market

Annual Report 2019.
Sweden and Norway have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). With this report, the Swedish Energy Agency and NVE wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Identifierare: ET 2020:12
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 33
ISBN 978-91-89184-72-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

The Swedish-Norwegian Electricity Certificate Market

Annual Report 2020.
2nd edition due to changed report number and ISBN number

Sweden and Norway have had a common market for electricity certificates since 1 January 2012. The annual report on the electricity certificate market is published by the Swedish Energy Agency and the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE). With this report, the Swedish Energy Agency and NVE wish to present statistics for the electrical certificate system and to increase the understanding of how the system works.

Identifierare: ET 2021:16
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 32
ISBN 978-91-7993-037-0
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Underlag för att justera kvoter för beräkning av kvotplikt

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Uppdraget är ett återkommande arbete där Energimyndigheten årligen lämnar underlag för tekniska justeringar av kvoterna i förordningen om elcertifikat. Detta underlag omfattar tekniska justeringar avseende faktiskt utfall för år 2017.

Identifierare: ER 2018:15
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 48
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt

År 2021.

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Uppdraget är ett återkommande arbete där Energimyndigheten årligen lämnar underlag för tekniska justeringar av kvoterna i förordningen om elcertifikat. Detta underlag omfattar tekniska justeringar avseende faktiskt utfall för år 2020.

Identifierare: ER 2021:11
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 16
ISBN 978-91-7993-006-6
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt

År 2022.

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Uppdraget är ett återkommande arbete där Energimyndigheten årligen lämnar underlag för tekniska justeringar av kvoterna i förordningen om elcertifikat. Detta underlag omfattar tekniska justeringar avseende faktiskt utfall för år 2021.

Identifierare: ER 2022:06
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 15
ISBN 978-91-7993-074-5
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt

Energimyndigheten ska enligt uppdrag i regleringsbrev redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Uppdraget är ett återkommande arbete där Energimyndigheten årligen lämnar underlag för tekniska justeringar av kvoterna i förordningen om elcertifikat. Detta underlag omfattar tekniska justeringar avseende faktiskt utfall för år 2018.

Identifierare: ER 2019:13
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 36
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt

År 2020.

Energimyndighet ska enligt uppdrag i regleringsbrev redovisa underlag för tekniska justeringar av kvoter för beräkning av kvotplikt inom elcertifikatsystemet. Uppdraget är ett återkommande arbete där Energimyndigheten årligen lämnar underlag för tekniska justeringar av kvoterna i förordningen om elcertifikat. Detta underlag omfattar tekniska justeringar avseende faktiskt utfall för år 2019.

Identifierare: ER 2020:7
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 14
ISBN 978-91-89184-64-0
Format: -
Lagersaldo: 53
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ökad transparens i elcertifikatsystemet

Regeringsuppdrag om möjligheter till ökad transparens i elcertifikatsystemet

Med den här rapporten redovisar Energimyndigheten regeringsuppdraget att utreda möjligheterna till ökad transparens inom elcertifikatsystemet. Utredningen fokuserar på transparens gällande planerade projekt inom förnybar el och att marknadens aktörer ska kunna få tillförlitlig information om utbyggnadstakten. I rapporten beskrivs nuläget, behovet av kompletterande information om planerade projekt, till exempel investeringsbeslut, samt de förbättringar av transparensen som Energimyndigheten föreslår.

Identifierare: ER 2018:18
Utgivningsår: 2018
Format: A4
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 24 av 24