Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 19 av 19
Exkl. moms

Energimärkning

Den europeiska energimärkningen som finns på allt från vitvaror, belysning, tv och uppvärmning har nu funnits i mer än 20 år. Energimärkningen har drivit på tillverkarnas produktutveckling och underlättar för konsumenter att göra energismarta val.

Identifierare: ET 2016:19
Utgivningsår: 2016
Format: -
Lagersaldo: 247
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Increasing the lifespan of products

Policies and consumer perspectives.

Energimyndigheten har i arbetet med ekodesign beställt en kunskapssyntes av forskare vid Lunds universitet. Syntesen redogör för kunskapen som finns kring miljöeffekter av förlängd produktlivslivslängd så som design, reparation och uppgradering, och hur miljöpåverkan under olika delar av produkters livscykel (produktion, användning och återvinning) och användarmönster påverkar detta. Rapporten redogör även för kunskapsläget kring konsumenternas syn på produkters livslängd samt hur informationsinsatser och styrmedel kan påverka konsumenter att beakta förväntad livslängd vid inköp.

Identifierare: ER 2021:25
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 152
ISBN 978-91-7993-033-2
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Konsumentguide diskmaskiner

När du ska köpa ny diskmaskin hjälper energimärkningen dig att göra ett energismart val. Diskmaskiner har nya generationen energimärkning med skalan A–G och QR-kod. Här har Energimyndigheten samlat några tips.

Identifierare: ET 2021:2
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 2
ISBN 978-91-7993-000-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Konsumentguide kylar, frysar och vinkylar

När du ska köpa ny kyl, frys eller vinkyl hjälper energimärkningen dig att göra ett energismart val. Kylar,frysar och vinkylar har nya generationen energimärkning med skalan A–G och QR-kod. Här har Energimyndigheten samlat några tips.

Identifierare: ET 2021:3
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 2
ISBN 978-91-7993-001-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Konsumentguide tv-apparater och bildskärmar

När du ska köpa ny tv-apparat eller bildskärm hjälper energimärkningen dig att göra ett energismart val. Tv-apparater och bildskärmar har nya generationen energimärkning med skalan A–G och QR-kod. Här har Energimyndigheten samlat några tips.

Identifierare: ET 2021:4
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 2
ISBN 978-91-7993-002-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Konsumentguide tvättmaskiner

När du ska köpa ny tvättmaskin hjälper energimärkningen dig att göra ett energismart val. Tvättmaskiner har nya generationen energimärkning med skalan A–G och QR-kod. Här har Energimyndigheten samlat några tips.

Identifierare: ET 2021:5
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 2
ISBN 978-91-7993-003-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Marknadskontroll av ekodesign och energimärkning

Rapport av Energimyndighetens aktiviteter och utfall år 2016

Marknadskontroll av ekodesign och energimärkning. Rapport av Energimyndighetens aktiviteter och utfall år 2016.

Identifierare: ER 2017:17
Utgivningsår: 2017
Format: ,
Lagersaldo: 6
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Marknadskontroll av ekodesign och energimärkning

Rapport av Energimyndighetens aktiviteter och utfall år 2015.

Identifierare: ER 2016:16
Utgivningsår: 2016
Format: ,
Lagersaldo: 26
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Ny energimärkning från 2021

Ett informationsblad om revideringen av energimärkningen .

EU-länderna har beslutat att energimärkningen med skalan A+++ till G ska ändras och ersättas av skalan A till G. Den nya etiketten införs för ett flertal produkter från år 2021.

Detta informationsblad riktar sig till återförsäljare, leverantörer och tillverkare av energimärkta produkter.

Identifierare: ET 2020:2
Utgivningsår: 2020
Format: -
Lagersaldo: 0
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Nya generationen energimärkning

Den 1 september 2021 kom det som kallas den
nya generationen energimärkning för ljuskällor. Den
här märkningen gör det enklare för dig att välja en
energieffektiv ljuskälla med hjälp av skalan A–G.
Men fram till och med den 1 mars 2023 kan du även på produkter med den
gamla märkningen, A++–E. Det beror på vilken märkning
som fanns tillgänglig när produkten producerades.
Lampförpackningen kommer alltså bara att ha en av
märkningarna, inte båda två.

Identifierare: ET 2021:14
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 1
ISBN 978-91-7993-030-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Tänk på det här när du ska köpa nya lampor

Dags att köpa nya lampor? Då kan nya generationen energimärkning, med skalan A-G och QR-kod hjälpa dig att välja energismart. Här har vi samlat tips för vad du ska tänka på när du handlar.

Identifierare: ET 2021:13
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 2
ISBN 978-91-7993-029-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Uppföljning av marknadskontroll 2019

Ekodesign och energimärkning av energirelaterade produkter.

Denna rapport redovisar resultatet av Energimyndighetens marknadskontroll år 2019. Rapporten synliggör marknadskontrollen så att tillverkare, importörer, konsumenter och andra intressenter kan fortsätta upprätthålla en hög tilltro till regelverken.

Identifierare: ER 2020:20
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 16
ISBN 978-91-89184-69-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Uppföljning av marknadskontrollplan 2020

Ekodesign och energimärkning av energirelaterade produkter.

Denna rapport redovisar resultatet av Energimyndighetens marknadskontroll år 2020. Rapporten synliggör marknadskontrollen så att tillverkare, importörer, konsumenter och andra intressenter kan fortsätta upprätthålla en hög tilltro till regelverken.

Identifierare: ER 2021:8
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 18
ISBN 978-91-89184-95-4
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Uppföljning Marknadskontroll 2017

Ekodesign och energimärkning av energirelaterade produkter.

Denna rapport redovisar resultatet av Energimyndighetens marknadskontroll år 2017. Rapporten synliggör marknadskontrollen så att tillverkare, importörer, konsumenter och andra intressenter kan fortsätta upprätthålla en hög tilltro till regelverken.

Identifierare: ER 2019:18
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 52
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppföljning marknadskontroll 2018

Uppföljning av MK-plan 2018 av Ekodesign och energimärkning av energirelaterade produkter.

Denna rapport redovisar resultatet av Energimyndighetens marknadskontroll år 2018. Rapporten synliggör marknadskontrollen så att tillverkare, importörer, konsumenter och andra intressenter kan fortsätta upprätthålla en hög tilltro till regelverken

Identifierare: ER 2019:19
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 29
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Uppföljning marknadskontroll 2021

Uppföljning av Marknadskontrollplan 2021 Uppföljning av Marknadskontrollplan 2021 Ekodesign, energi- och däckmärkning.

Denna rapport redovisar resultatet av Energimyndighetens marknadskontroll år 2021. Rapporten synliggör marknadskontrollen så att tillverkare, importörer, konsumenter och andra intressenter kan fortsätta upprätthålla en hög tilltro till regelverken.

Identifierare: ER 2022:05
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 14
ISBN 978-91-7993-073-8
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Återförsäljarguide till energimärkning på internet

För att dina kunder enkelt ska kunna hitta rätt information och jämföra olika produkters energimärkningar finns det ett antal regler att följa för din webbplats.
Det är ditt ansvar som återförsäljare att se till att
energimärkningsetiketten och produktinformationsbladet är väl synligt i samband med försäljning,
uthyrning och hyrköp på internet. Energimärkningen
måste alltid vara med om det går att beställa
produkten via exempelvis en elektronisk köpknapp,
e-postadress eller telefon. Reglerna gäller även om
du säljer produkterna via en annan aktörs
marknadsplats eller internetplattform, det vill säga
en så kallad värdtjänst.

Identifierare: ET 2022:01
Utgivningsår: 2022
Sidomfång: 6
ISBN 978-91-7993-072-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Återförsäljarguide till den nya energimärkningen för kylar, frysar, diskmaskiner och tvättmaskiner

Här finns det mesta som återförsäljare behöver veta om den nya energimärkningen för kylar, frysar, tvättmaskiner och diskmaskiner.

Identifierare: ET 2020:14
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 8
ISBN 978-91-89184-86-2
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Återförsäljarguide till den nya energimärkningen för tv-apparater, datorskärmar och digitala skyltar

Här finns det mesta som återförsäljare behöver veta om den nya energimärkningen för elektroniska bildskärmar, såsom tv-apparater, separata datorskärmar och bildskärmar för digital skyltning

Identifierare: ET 2020:15
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 4
ISBN 978-91-89184-87-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 1 - 19 av 19