Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 1 - 8 av 8
Exkl. moms

Accelerate energy transition for a sustainable society

A summary of the Swedish Energy Agency’s input for research and innovation in the energy area 2021-2024.

Identifierare: ET 2020:5
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 8
ISBN 978-91-89184-41-1
Format: -
Lagersaldo: 35
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Accelerera energiomställningen för ett hållbart samhälle

Underlag för forskning och innovation på energiområdet 2021-2024


Energimyndighetens underlag till kommande energiforskningsproposition.

Identifierare: ET 2019:6
Utgivningsår: 2019
Format: -
Lagersaldo: 223
Pris: 0,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Allmänna energisystemstudier 2010-2014

En syntes av forskningsprogrammets sista etapp

Forskningsprogrammet Allmänna energisystemstudier (AES) drevs i olika former åren 1975-2014. Programmet var ett tvär- och mångvetenskapligt forskningsprogram med syfte att utveckla system- och helhetstänkandet i omställningen av energisystemet. Denna syntes samlar resultaten från projekt finansierade inom programmets sista etapp mellan 2010-2014.

Identifierare: ER 2018:10
Utgivningsår: 2018
Format: ,
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Analys och förslag för bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett boendeform

Energimyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att redovisa hinder för
bättre tillgång till laddinfrastruktur för hemmaladdning oavsett
boendeform och om lämpligt att analysera och föreslå åtgärder. Uppdraget
har genomförts i samarbete med Lantmäteriet och Boverket och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) har getts möjligheter att lämna synpunkter.

Identifierare: ER 2021:24
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 124
ISBN 978-91-7993-032-5
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Genus och jämställdhet på energiområdet

Omställningen av energisystemet och omställningen till ett jämställt samhälle är två avgörande målsättningar och processer som båda handlar om hur vi vill att framtiden ska se ut. I den här rapporten sammanställs aktuell forskning i skärningspunkten jämställdhet och energi.

Identifierare: ER 2019:8
Utgivningsår: 2019
Format: .
Lagersaldo: 9
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Kunskapssammanställning om forskning och innovation på kärnkraftsområdet i Sverige

Energimyndigheten har under våren 2020 låtit Oxford Research AB kartlägga svenska resurser, satsningar och gap inom forskning och innovation på kärnkraftsområdet. Studien är en främst kvalitativ kartläggning och analys av forsknings- och innovationssystemet kring kärnkraftsteknik i Sverige. Studien har särskilt inriktats mot vilka gap och behov som finns på systemnivå.

Identifierare: ER 2020:27
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 54
ISBN 978-91-89184-77-0
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Snabbväxande trädslag för energi och andra ändamål: sammanställning av dagens kunskapsläge och framtidens utmaningar

Huvudsyftet med sammanställningen är att ge ett underlag till Energimyndigheten för bedömning om framtida forskningsbehov om odlingssystem med snabbväxande lövträd. Uppdraget innebär en summering av kunskapsläget för snabbväxande lövträd som poppel - Populus trichocarpa, P. deltoides, P. nigra, P. maximowiczii, samt hybrider mellan dessa, hybridasp (Populus tremula × tremuloides), och al, både gråal (Alnus incana) och klibbal (A. glutinosa).

Identifierare: ER 2021:19
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 84
ISBN 978-91-7993-015-8
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Strukturomvandling och akademisering – energibranschen är i förändring

Boksluts- och kompetensdata för energibranschen 2007–2017.

Energibranschen är konkurrensutsatt och regleringsstyrd. Det innebär att nationell och transnationell politisk styrning- och global konkurrens- påverkar utvecklingen av ett lands energisektor. I nya analysen av energibranschen ingår fler än 1 000 företag med sammanlagt 68 000 anställda. Bokslutsdata följer branschens utveckling och kompetensdata följer jämställdhet, utbildningsnivå, yrkestitlar och åldersstrukturer inom branschen.

Rapporten är framtagen av Energy Competence Center på uppdrag av Energimyndigheten, Energiföretagen Sverige och Mälardalens Högskola.

Identifierare: ER 2019:12
Utgivningsår: 2019
Format: A4
Lagersaldo: 18
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 8 av 8