Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 30 av 30
Exkl. moms

Utvärdering av skattereduktion för rena och höginblandade flytande biodrivmedel

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utvärdera skattereduktionen av rena och höginblandade flytande biodrivmedel och denna rapport utgör slutredovisningen av regeringsuppdraget.

Identifierare: ER 2021:9
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 79
ISBN 978-91-7993-004-2
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning

För komplettering och förklaring till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen (STEMFS 2017:3) och Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel (STEMFS 2021:1).

Vägledningen ger förklaring till drivmedelslagen och dess föreskrifter, och beskriver rapportering, måluppfyllnad och miljöinformation kring drivmedel.

Identifierare: ER 2021:3
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 22
ISBN 978-91-89184-90-9
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning gällande regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Denna vägledning utgör en mer omfattande vägledning jämfört med tidigare publicerad ”Grundläggande information till rapporteringsskyldiga” ER 2021:21. Ersätter tidigare vägledningar ER 2021:21, ER 2020:15, ER 2015:30, ER 2012:27

Identifierare: ER 2021:33
Utgivningsår: 2021
Sidomfång: 92
ISBN 978-91-7993-043-1
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner

Vägledning reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle

Energimyndigheten har meddelat föreskrifter om reduktionsplikten. I denna vägledning presenterar vi utförligare förklaringar för att förenkla, och informera om Energimyndighetens bedömning av hur regelverket kommer tillämpas i sådana avseenden som går att förutse. Det är således inte fråga om juridiska bindande regler. Vägledningen ska läsas tillsammans med lag, förordning och föreskrifter om reduktionsplikten.

Identifierare: ER 2018:21
Utgivningsår: 2018
Format: -
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Energimyndighetens vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier. I denna version har vi kompletterat med information om anläggningsbesked och uppdateringar i främst kapitel 7 avseende avfall och restprodukter.

Ersätter tidigare vägledningar ER 2015:30 och ER 2012:27.

Identifierare: ER 2020:15
Utgivningsår: 2020
Sidomfång: 92
ISBN 978-91-89184-60-2
Format: -
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 26 - 30 av 30