Namn Artikelnummer Utgivningsår Artiklar/sida: Visar 26 - 26 av 26
Exkl. moms

Utformning av en klimatpremie för elflygplan

: Statens energimyndighet har haft ett regeringsuppdrag att analysera och föreslå hur klimatpremierna kan utformas för att stimulera marknadsintroduktionen av elflygplan i syfte att snabba på omställningen av flygsektorn till fossilfrihet och därigenom nå målen i det klimatpolitiska ramverket. Den här rapporten är vår redovisning av uppdraget.

Identifierare: ER 2023:05
Utgivningsår: 2023
Sidomfång: 52
ISBN 978-91-7993-110-0
Format: ,
Pris: 0,00 kr
Ladda ner
Visar 26 - 26 av 26