Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 1 - 3 av 3

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 sammanfattar elcertifikatsystemets utveckling sedan starten år 2003 och innehåller statistik om systemet till och med år 2009. Årets temakapitel handlar om Energimyndighetens översyn av elcertifikatsystemet.

Format: A4
Identifierare ET2010:25
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 30
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2222
Antal:
Ladda ner
Beställ

Miljökonsekvensbeskrivning m m för små vattenkraftverk

Riksdagen beslutade våren 1997 att införa ett investeringsstöd till små vattenkraftverk. Ansvarig för hanteringen av stödet är Energimyndigheten. Denna rapport har utarbetats med syfte att vara ett stöd för företag som planerar att bygga små vattenkraftverk. I rapporten beskrivs ett arbetssätt för att utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och annat beslutsunderlag för planering och tillståndsprövning av små vattenkraftverk. I rapporten beskrivs processen och vilken typ av samråd och underlag i form av MKB som erfordras. Rapporten avslutas med ett fiktivt exempel på hur man kan utarbeta, systematisera och analysera framkommet resultat.

Format: A4
Identifierare EB 3:2000
Utgivningsår 2000
Lagersaldo: 393
Pris: 100,00 kr
Artikel nr 1355
Antal:
Ladda ner
Beställ

System

Att tänka över samhälle och teknik

Vårt samhälle beskrivs allt oftare som ett systemsamhälle. Tekniska, ekonomiska, administrativa och sociala system får allt större omfattning och spelar en växande roll i våra liv. Fördjupade och kritiska kunskaper om system är därför inte bara viktiga i största allmänhet, utan nödvändiga om vi skall kunna styra vårt samhälle i demokratiska former. I boken presenteras de flesta forskningstraditioner som kan räknas in i system-forskningen. Den har en icke-teknisk, resonerande karaktär och författaren kallar den ”en resguide snarare än en generalstabskarta, ett flygfoto snarare än en närbild”

Format: A4
Identifierare EB2012:01
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 85
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2389
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 1 - 3 av 3