Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 51 - 63 av 63

Transportsektorns Energianvändning 2013

Under 2013 stod den totala energianvändningen i transportsektorn för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Eftersom transportsektorn nästan uteslutande använder fossila bränslen kommer dess omställning till andra drivmedelsslag få stor betydelse de n

Format: A4
Identifierare ES2014:01
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2591
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2015 (ersätter ES 2016:02)

Transportsektorns energianvändning är en återkommande statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008.

Format: .
Identifierare ES 2016:03
Utgivningsår 2016
Pris: 0,00 kr
Artikel nr 2748
Ladda ner

Transportsektorns energianvändning 2016

Transportsektorns energianvändning är en årlig statistikpublikation som samlar relevant statistik om transporter i Sverige. Publikationen har tagits fram årligen sedan 2008.

Format: -
Identifierare ES 2017:1
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 5
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2810
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2007

Vindkraftsstatistik 2007 är den första publikationen i serien, som kommer att vara årligen återkommande. Från och med år 2009 kommer publikationen med föregående års data ges ut under våren, samt därefter med kvartalsvis uppdatering av data på Energimyndighetens webbplats.

I denna första rapport i serien ligger fokus på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt.

Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar.

Format: A4
Identifierare ES2008:02
Utgivningsår 2019
Lagersaldo: 131
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2061
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2008

Vindkraftsstatistik 2008 är den andra publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt.

Publikationen ges ut på våren i rapportform och från och med år kvartal 1 år 2009 kommer statistiken att uppdateras kvartalsvis på Energimyndighetens webbplats.

Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Format: A4
Identifierare ES2009:03
Utgivningsår 2009
Lagersaldo: 182
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2098
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2009

"Vindkraftsstatistik 2009 är den tredje publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt.

Publikationen ges ut på våren i rapportform och från och med år 2010 kommer statistiken över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning att uppdateras halvårsvis på Energimyndighetens webbplats.

Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

"

Format: A4
Identifierare ES2010:03
Utgivningsår 2010
Lagersaldo: 141
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2179
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2010

Vindkraftsstatistik 2010 är den fjärde publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Format: A4
Identifierare ES2011:06
Utgivningsår 2011
Lagersaldo: 31
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2314
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2011

Vindkraftsstatistik 2011 är den femte publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk samt storleken på vindkraftverken i Sverige uttryckt i installerad effekt. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Format: A4
Identifierare ES2012:02
Utgivningsår 2012
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2404
Ladda ner

Vindkraftsstatistik 2012

Vindkraftsstatistik 2012 är den sjätte publikationen i serien, som är årligen återkommande. Rapportens fokus ligger på regional fördelning, dvs. hur antal verk och installerad effekt fördelas på län och kommuner. Publikationen redovisar också en uppdelning mellan havs- och landbaserade verk. Publikationen ges ut på våren i rapportform och sedan år 2010 redovisas även statistik över antal verk, installerad effekt samt regional fördelning halvårsvis på Energimyndighetens webbplats. Statistiken som berör installerad effekt, antal vindkraftverk och lokalisering i denna publikation är hämtad från elcertifikatsystemet som infördes i maj 2003. Tack vare elcertifikatsystemet finns i princip heltäckande statistik över vindkraft som i denna publikation presenteras i olika skärningar. Statistik som rör elproduktion är hämtade ur Svenska Kraftnäts register Cesar.

Format: A4
Identifierare ES2013:01
Utgivningsår 2019
Lagersaldo: 0
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2500
Ladda ner

Vindkraftsstatistik 2014

Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2014 till 2 961 st med en total installerad effekt på 5 097 MW enligt data från elcertifikatsystemet, med viss komplettering. Den totala produktionen för 2014 uppgick till 11,2 TWh, där tre län - Västra

Format: A4
Identifierare ES2015:02
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 2
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2681
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2015

Tema: Systemeffekter

Vindkraften fortsatte att byggas ut under 2015 och vid årets slut fanns 5840 MW installerat i Sverige. Över 80 procent av den nya effekten under året installerades i elområde SE2 vilket innebär att den geografiska spridningen ökade. SE2 och SE3 är nu för första gången ungefär lika stora sett till installerad effekt vindkraft vilket bedöms gynnsamt ur systemsynpunkt.
Nationellt står vindkraften för 10 procent av Sveriges elproduktion vilket ger en delad plats som Sveriges tredje största kraftslag.
Sollefteå har närmare 300 MW installerad effekt och övertar tätpositionen bland kommunerna. Västra Götaland är fortfarande det vindkraftigaste länet.

Format: -
Identifierare ES2016:01
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 7
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2745
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftstatistik 2013

Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2013 till 2640 st med en total installerad effekt på 4194 MW enligt data från elcertifikatsystemet, med viss komplettering. Den totala produktionen för 2013 uppgick till 9,8 TWh, där fyra län - Västra G

Format: A4
Identifierare ES2014:02
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 22
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2604
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftstatistik 2016

Vindkraftstatistik 2016 är en årlig publikation från Energimyndigheten som presenterar installerad effekt och elproduktion från vindkraft på regional nivå. År 2016 uppgick den totala installerade effekten till 6430 MW uppdelat på 3330 anläggningar. Dessa producerade 15,5 TWh under 2016.

Format: -
Identifierare ES 2017:2
Utgivningsår 2017
Lagersaldo: 38
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2822
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 51 - 63 av 63