Sortering: Namn Artikelnummer Publicerad Artiklar/sida: Visar 51 - 53 av 53

Vindkraftsstatistik 2014

Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2014 till 2 961 st med en total installerad effekt på 5 097 MW enligt data från elcertifikatsystemet, med viss komplettering. Den totala produktionen för 2014 uppgick till 11,2 TWh, där tre län - Västra

Format: A4
Identifierare ES2015:02
Utgivningsår 2015
Lagersaldo: 3
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2681
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftsstatistik 2015

Tema: Systemeffekter

Vindkraften fortsatte att byggas ut under 2015 och vid årets slut fanns 5840 MW installerat i Sverige. Över 80 procent av den nya effekten under året installerades i elområde SE2 vilket innebär att den geografiska spridningen ökade. SE2 och SE3 är nu för första gången ungefär lika stora sett till installerad effekt vindkraft vilket bedöms gynnsamt ur systemsynpunkt.
Nationellt står vindkraften för 10 procent av Sveriges elproduktion vilket ger en delad plats som Sveriges tredje största kraftslag.
Sollefteå har närmare 300 MW installerad effekt och övertar tätpositionen bland kommunerna. Västra Götaland är fortfarande det vindkraftigaste länet.

Format: -
Identifierare ES2016:01
Utgivningsår 2016
Lagersaldo: 8
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2745
Antal:
Ladda ner
Beställ

Vindkraftstatistik 2013

Totala antalet vindkraftverk uppgick vid utgången av 2013 till 2640 st med en total installerad effekt på 4194 MW enligt data från elcertifikatsystemet, med viss komplettering. Den totala produktionen för 2013 uppgick till 9,8 TWh, där fyra län - Västra G

Format: A4
Identifierare ES2014:02
Utgivningsår 2014
Lagersaldo: 23
Pris: 150,00 kr
Artikel nr 2604
Antal:
Ladda ner
Beställ
Visar 51 - 53 av 53