I vår webbshop kan du läsa, beställa och ladda ner Energimyndighetens publikationer. För att läsa och ladda ner publikationerna behöver du programmet Acrobat Reader 6.0, som du kan hämta gratis på Adobes webbplats www.adobe.com

Beställning, registrering och inloggning

Alla publikationer är uppdelade i kategorier:

· Böcker

· Föreskrifter

· Presentationer

· Rapporter

· Statistikrapporter

· Tidning

· Trycksaker

För att hitta en publikation kan du antingen söka fram den med hjälp av sökfunktion eller så letar du fram den via kategorierna.

Klicka på knappen "Köp" för varje publikation du vill köpa. Det kan du göra direkt i en träfflista eller vid beskrivningen av publikationen.

Du kan sedan fortsätta söka och läsa i webbshopen. Publikationerna ligger kvar i varukorgen tills du lämnar vår webbshop eller tills du genomfört köpet.

När du är nöjd med innehållet klickar du på Varukorgen. Där kan du se vilka publikationer du har valt, vad de kostar och hur mycket frakten blir. Du kan ändra dina köp, fortsätta handla eller gå vidare till kassan. 

För att gå vidare till kassan måste du logga in. Är du redan registrerad som kund loggar du bara in med dina inloggningsuppgifter. OBS! Vår webbshop är flyttad from 2014-01-01. Kontouppgifter skapade innan detta datum gäller inte längre, men du skapar enkelt nya inloggningsuppgifter under "skapa konto".

Har du inte registrerat dig tidigare fyller du i registreringsformuläret under "skapa konto". 

Orderbekräftelse

När du har skickat din beställning skickas en orderbekräftelse till din mejladress.

Energimyndighetens behandling av personuppgifter

När du registrerar dig i webbshopen hamnar du i vårt kundregister. Vi använder bara uppgifterna för att sända dig dina beställda publikationer.

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Alla uppgifter som du lämnar i webbshopen kommer att behandlas enligt ovan. Vi förmedlar inte ditt namn och adress till någon utanför Energimyndigheten som inte har uppdrag av oss att sköta t ex fakturering, leverans och dylikt. Du har rätt att ta del av, ändra eller ta bort de uppgifter vi har om dig. Vänd dig till energimyndigheten@arkitektkopia.se

Läs mer här om hur vi behandlar personuppgifter.

Tillgänglighet

Energimyndigheten arbetar för att våra publikationer ska vara tillgängliga för så många som möjligt av våra besökare. Vi diskuterar gärna vilka åtgärder vi kan genomföra för at det ska bli möjligt – det gäller dock inte språköversättningar. Kontakta webbredaktionen(a)energimyndigheten.se.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Sessionscookies används för att hantera information som du lämnar när du beställer våra publikationer.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du väljer att stänga av sessions cookies i din webbläsare kan du inte beställa publikationer i vår webbshop.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

 

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.