Energiläget 1999 - OH-bilder

Energiläget 1999 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs energitillförsel och energianvändning, det internationella energiläget och förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 60 bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 1999.

Ladda ner