Miljökonsekvensbeskrivning m m för små vattenkraftverk

Riksdagen beslutade våren 1997 att införa ett investeringsstöd till små vattenkraftverk. Ansvarig för hanteringen av stödet är Energimyndigheten. Denna rapport har utarbetats med syfte att vara ett stöd för företag som planerar att bygga små vattenkraftverk. I rapporten beskrivs ett arbetssätt för att utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och annat beslutsunderlag för planering och tillståndsprövning av små vattenkraftverk. I rapporten beskrivs processen och vilken typ av samråd och underlag i form av MKB som erfordras. Rapporten avslutas med ett fiktivt exempel på hur man kan utarbeta, systematisera och analysera framkommet resultat.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner