Energiläget i siffror 2001 / Energy in Sweden Facts and figures 2001

Bilagan "Energiläget i siffror 2001" innehåller tabellunderlag till de flesta figurer som finns i "Energiläget 2001". Underlaget består i huvudsak av bearbetningar av SCB:s statistik. I årets utgåva av "Energiläget" har statistiken till figurerna reviderats jämfört med tidigare versioner. Revideringen omfattar 1983-2000 där de två sista åren baseras på preliminär statistik.


Pris
Ladda ner