Månadsvis avläsning av elmätare

Slutredovisning av regeringsuppdrag 2002-05-27

Rapporten utgör den slutredovisning som lämnades till regeringen den 30 maj 2002. Uppdraget handlar om huruvida mätperiodens längd bör ändras och om systemet med preliminärdebitering av elförbrukning bör avskaffas. I rapporten föreslår Energimyndigheten att elnätföretagen ska vara skyldiga att läsa av elmätarna för samtliga sina kunder minst en gång i månaden. Det nya kraven är tänkta att införas etappvis. Energimyndigheten föreslår även att kraven för timvis mätning skärps för större elanvändare, krav på automatisk avbrottsregistrering införs och att statistik över elförbrukningen ska rapporteras till elanvändaren.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner