Marginal elproduktion och CO2-utsläpp i Sverige

I rapporten analyseras vilken produktionskapacitet som har täckt svensk förbrukning av el på marginalen de sista 5-6 åren och vilken kapacitet som kommer att täcka marginalförbrukningen i framtiden. Analysen visar bland annat att det historiskt är kolkraft på Jylland som har använts som marginalkapacitet. På lång sikt är det gaskraft i Norge som är den billigaste källan för att täcka ökad kraftförbrukning i Sverige. Införandet av en marknad för elcertifikat innebär att även "grön el" kan bli marginalel på lång sikt. Även om gaskraft och el från förnybara energikällor täcker en ökad kraftförbrukning i Sverige på lång sikt visar analysen att det fortfarande är kolkraft som producerar marginalel även i framtiden, d v s år 2012. Rapporten är framtagen av ECON på uppdrag av Energimyndigheten.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner