Energiläget 2002 - OH-bilder

Energiläget 2002 innehåller samlad information om utvecklingen på energiområdet från 1970 och framåt. Bland annat beskrivs den totala energitillförseln och energianvändningen, olika bränslemarknader och olika användarsektorer. Även en internationell utblick görs. Avslutningsvis beskrivs förhållandet mellan energisektorn och miljön. OH-serien innehåller 66 olika bilder och omfattar alla figurer och diagram som finns i Energiläget 2002.

Ladda ner