El och kraftvärme från kol, naturgas och biobränslen

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Sverige är världsledande när det gäller teknik för turbiner och biobränsleteknik. "El och kraftvärme från kol, naturgas och biobränsle" handlar just om utvecklingen av teknik för att generera el från olika bränslen. Denna typ av elproduktion förväntas öka under de närmaste decennierna. Idag riktas intresset allt mer mot så kallad gaskombidrift. Rapporten reder ut begreppen när det gäller kondenskraft, kraftvärme och industriellt mottryck. Du hittar också tydliga grafiska översikter av olika tekniska lösningar för bränslebaserad elproduktion. I en bilaga diskuteras möjligheterna att avskilja koldioxid vid användandet av fossila bränslen. Idén är att transportera växthusgasen till en deponi, t ex en uttömd oljekälla.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner