Energiförsörjningen i Sverige, 2002-11-25

År 2002 väntas vattenkraften enligt den preliminära statistiken bli drygt 65 TWh. Kärnkraften väntas producera drygt 65 TWh vilket är relativt lågt beroende på att Oskarshamns reaktor 1 har varit stängd under större delen av året p.g.a. moderniseringsarbete. Den sammanlagda elproduktionen minskar enligt preliminär statistik till knappt 142 TWh för 2002 och Sverige väntas nettoimportera närmare 7 TWh. Den totala energianvändningen, inklusive omvandlings- och distributionsförluster samt bunkring för utrikes sjöfart, uppgick år 2001 till 619 TWh. Enligt hittills tillgänglig statistik bedöms energianvändningen minska till 605 TWh för helåret 2002. Temperaturuppgifterna visar att 2001 var 7 procent varmare än normalt medan 2002 väntas bli 14 procent varmare, vilket främst påverkar behovet av uppvärmning i bostäder och lokaler. Det framgår av prognosen över energianvändningen i Sverige för åren 2002, 2003 och 2004. I samband med prognosen redovisas också energianvändningen 2001 som den ser ut enligt senast tillgänglig statistik.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner