Den ryskan oljan

Rysslands ambition att successivt utveckla exporten av råolja och oljeprodukter kan bli ett välkommet tillskott på marknaden när konkurrensen om en i framtiden minskande volym nordsjöolja ökar. "Den ryska oljan" ger en bild av Rysslands väg till en internationellt betydelsefull oljenation och vilka effekter denna utveckling kan få för Sveriges framtida oljeförsörjning.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner