Ekonomiska styrmedel inom energiområdet

Denna faktarapport ingår i en serie som producerats inom projektet Energiframsyn i Sverige som letts av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och som Energimyndigheten huvudfinansierat. Skatters huvudsakliga uppgifter är att ge inkomster till statskassan och/eller att styra mot ett mål. På energimarknaderna är skatter staternas traditionella väg att påverka aktörerna. Varje land beskattar efter sina lokala förutsättningar. Därför beskattas inte naturgas och kol i de länder som har stora tillgångar av dessa bränslen. Oljan beskattas däremot konsekvent inom hela Europa. Subventioner används för att stödja driften av eller uppförandet av anläggningar som inte skulle byggas utan stöd. Två nya marknadsbaserade styrmedel är överförbara utsläppsrätter och gröna certifikat. "Ekonomiska styrmedel inom energiområdet" redovisar på ett lättläst sätt situationen i Sverige och Europa.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner