Beredskapslagring av olja och kol

Sverige är till 100% beroende av råoljeimporten, som i allt större utsträckning kommer från störningskänsliga områden. Sverige har avtal om beredskapslagring av oljeprodukter med IEA och EU. EU:s importberoende är 30% och ökar stadigt. Därför måste Sverige fortsätta att beredskapslagra oljeprodukter.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner