Nätverk om olja och gas

Oljan har en avgörande betydelse för Sveriges energiförsörjning trots åratal av ansträngningar med alternativa energikällor för att värma miljön. Det är nödvändigt att oljans betydelse för viktiga samhällsfunktioner är känd och att värdefull kunskap om olja, gas och kol bevaras och utvecklas. Mot bakrund av detta fick ÅF under 2001 i uppdrag att bygga upp och administrera ett Nätverk om Olja och Gas med Energimyndigheten som uppdragsgivare.;Denna rapport redovisar de aktiviteter, i form av seminarier och referat inklusive en utvärdering, som genomfördes från 2001 till juni 2003.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner