Energiindikatorer 2003 OH-bilder

Oh-bilder från publikationen Energiindikatorer 2003. Dessa går inte att beställa men är gratis att ladda ner. De energipolitiska målen följs systematiskt upp med hjälp av indikatorer, dvs. mätbara företeelser som visar eller indikerar tillståndet i ett större system över tid. ;Energimyndigheten har haft i uppgift att ta fram dessa indikatorer och redovisar här tidsserier för 17 stycken utvalda indikatorer. Varje indikator beskrivs med en kommenterande text.

Ladda ner