Flexibla mekanismer och mål i klimatpolitiken

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt lämnat ett underlag till utvärderingen av Sveriges klimatstrategi, kontrollstation 2004.;Delrapport 3 handlar om de ekonomiska och miljömässiga effekterna av att integrera mekanismerna i delmålet för perioden 2008-2012. Nationella åtgärder och nationella mål sätts i ett internationellt sammanhang. En slutsats i studien är att EU:s kommande handelssystem förändrar förutsättningarna för att sätta nationella utsläppsmål. I rapporten föreslås att nuvarande svenska målkonstruktion ersätts med ett s.k. avräkningsmål. Den föreslagna målkonstruktionen innebär att utsläppen i de sektorer som omfattas av EU:s handelssystem inte regleras i det svenska utsläppsmålet. Det är istället EU:s utsläppstak inom ramen för handelsystemet som reglerar de sammanlagda utsläppen. Förslaget innebär vidare att de utsläppsrätter som tilldelas gratis ska relateras till utsläppen i de övriga sektorerna. Rapporten innehåller också en beskrivning och analys av de projektbaserade mekanismerna.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner