Nya kunskaper om klimatproblemet

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt lämnat ett underlag till utvärderingen av Sveriges klimatstrategi, kontrollstation 2004.;I uppdraget ingick att redovisa ny kunskap om klimatproblemet. Rapporten redovisar kortfattat kunskapsläget om klimatförändringen globalt och regionalt och pågående aktiviteter för anpassning till ett förändrat klimat. Pågående forskning i Sverige till stöd för åtgärder och anpassningsbehov redovisas. Rapporten tar även upp viktiga framtida forskningsbehov.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner