Beredskapslagring av olja

Kan ökade beredskapslager dämpa oron på oljemarknaden?

Små lager ökar känsligheten på en marknad som redan är utsatt för ett hårt efterfrågetryck, spekulationer och farhågor om framtiden. Snabbväxande länder som Kina och Indien har blivit storförbrukare av olja. Deras importberoende ökar och uppbyggnaden av beredskapslager har börjat. Samtidigt planerar;bland annat USA och EU att utöka sina lager för att stärka beredskapen inför;eventuella framtida energikriser. Ett effektivt utnyttjande av beredskapslager för att mildra en kris förutsätter samordnade aktiviteter mellan länder och regioner. När dragkampen om världens viktigaste energiråvara intensifieras, ökar också behovet av information och samverkan inom lagringspolitiken.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.

Ladda ner