Förbättrad energieffektivitet i bebyggelsen

I december 2004 fick Boverket i uppdrag av regeringen att i samverkan med Energimyndigheten och Naturvårdsverket analysera och ge förslag till hur ytterligare energieffektiviseringar kan åstadkommas i bebyggelsen. Rapporten ”Förbättrad energieffektivitet i bebyggelsen” är Energimyndighetens underlagsrapport till Boverket. Rapportens fokus är att beskriva hur man kan åstadkomma ytterligare energieffektiviseringar på ett kostnadseffektivt sätt. Viktiga utgångspunkter har varit vilka mål som skall uppnås, systemeffekter och s.k. retureffekter. Förutom att beskriva åtgärdsmöjligheter har stor vikt lagts vid att beskriva hur utformningen av styrmedlet påverkar kostnadseffektiviteten. För att stärka de befintliga styrmedlen lägger Energimyndigheten förslag om individuell mätning och reducerad fastighetsskatt vid energieffektiv nybyggnation. Myndigheten ger också en rad uppslag inför en fortsatt informationssatsning i samband med omprövningen av 2002 års energipolitiks beslut. I princip rekommenderar Energimyndigheten generella lösningar, vilka inte pekar ut enskilda tekniker eller åtgärder. Generella lösningar bedöms ha större potential till kostnadseffektivitet. Risken att satsa på fel teknik bedöms också vara mindre.

Denna publikation publicerades för mer än tre år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats, ta gärna del av Energimyndighetens nyare publikationer.


Pris
Ladda ner